Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iukad.2022.1000001   IUP :10.26650/iukad.2022.1000001    Tam Metin (PDF)

Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi

Tuğba Metin AçerSenem Kurt Topuz

Bu çalışmanın amacı, ülkelerin parlamentolarındaki kadın parlamenter oranının, ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI) sıralaması üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada bağımsız değişken olarak ele alınan kadın parlamenter oranının Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi ve bu endeksin alt boyutları olan Aile İçinde Ayrımcılık Endeksi; Kısıtlı Fiziksel Bütünlük Endeksi; Üretken ve Finansal Kaynaklara Kısıtlı Erişim Endeksi; Kısıtlanmış Sivil Özgürlükler Endeksi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla beş farklı regresyon modeli kurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Kadın Parlamenter Oranı ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlüdür. Bununla birlikte ülkelerin parlamentolarındaki kadın parlamenter oranının Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi ile bu endeksin alt boyutları olan Aile İçinde Ayrımcılık; Kısıtlı Fiziksel Bütünlük; Üretken ve Finansal Kaynaklara Kısıtlı Erişim ve Kısıtlanmış Sivil Özgürlükler değişkenlerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde negatif yönlü olarak etkilediği görülmüştür.

DOI :10.26650/iukad.2022.1000001   IUP :10.26650/iukad.2022.1000001    Tam Metin (PDF)

The Ratio of Women in National Parliaments and its Effect on Social Institutions and Gender Index (SIGI) Rankings

Tuğba Metin AçerSenem Kurt Topuz

This study seeks to consider the ratios of female members in national parliaments based on the rankings on the Social Institutions and Gender Index (SIGI) and evaluate the effects of such ratios. Five different regression models were established to scrutinize the effect of these ratios, which was set as the independent variable. The study particularly considered the Social Institutions and Gender Index and the sub-dimensions of this index, which are as follows: i) discrimination in the family; ii) restricted physical integrity; iii) restricted access to productive and financial Resources; and iv) restricted civil liberties. The correlation coefficients between the ratio of female parliament members and other variables were found to be statistically significant and negative. Moreover, it was determined that the ratio of female members in national parliaments negatively affects rankings in the Social Institutions and Gender Index and the four subdimensions of this index (as mentioned earlier ) in a statistically significant manner.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Acker, J. (1990). A Theory of Gendered Organisations. Gender and Society, 4 (2), 139-158. google scholar
 • Acker, J. (1992). From Sex Roles to Gendered Institutions. Contemporary Sociology, 21 (5), 565-69. google scholar
 • Aktan, C.C &Vural, T. (2005). Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme: Terminoloji ve Tipoloji, Kurumsal Sosyoloji, Kurallar, Kurumlar ve Düzen, (ed: C.C.Aktan). Kurumsal Araştırmalar Serisi: No 1 SPK Yayını. google scholar
 • Altuzarra, A., Galvez-Galvez, C., & Gonzalez-Flores, A. (2021). Is Gender Inequality a Barrier to Economic Growth? A Panel Data Analysis of Developing Countries. Sustainability, 13(1), 367. google scholar
 • Aydın, M. (2005). Değerler, Normlar, Kurumlar. Kurumsal Sosyoloji, Kurallar, Kurumlar ve Düzen, (ed: C.C.Aktan) Kurumsal Araştırmalar Serisi: No 1 SPK Yayını. google scholar
 • Bayeh, E. (2016). The Role of Empowering Women and Achieving Gender Equality to The Sustainable Development of Ethiopia. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2(1), 37-42. google scholar
 • Boyd, M. (1998). Gender Inequality: Economic and political Aspects. New Society: Sociology for the 21st Century. (Ed.: R.J.BRYM ). Toronto: Harcourt Brace&Company, google scholar
 • Busse, M., & Spielmann, C. (2006). Gender Inequality and Trade. Review of International Economics, 14(3), 362-379. google scholar
 • Chattopadhyay, R. & E. Duflo (2004), “Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India,” Econometrica 72(5), 1409-1443. google scholar
 • Coleman, I. (2004). The Payoff from Women’s Rights. Foreign Aff., 83, 80. google scholar
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44, 511, 12-27 google scholar
 • Devi, D. S., & Lakshmi, G. (2005). Political Empowerment of Women in Indian Legislature: A Study. The Indian Journal of Political Science, 75-92. google scholar
 • Devlin, C., & Elgie, R. (2008). The Effect of Increased Women’s Representation in Parliament: The case of Rwanda. Parliamentary Affairs, 61(2), 237-254. google scholar
 • Dimitrova-Grajzl, V., & Obasanjo, I. (2019). Do Parliamentary Gender Quotas Decrease Gender Inequality? The Case of African Countries. Constitutional Political Economy, 30(2), 149-176. google scholar
 • Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. Journal of Economic literature, 50(4), 1051-79. google scholar
 • Fichter, J. (1994). Sosyoloji Nedir?. Nilgün Çelebi.(Çev.). Ankara: Atilla Kitabevi. google scholar
 • Henslin, J.M. (2003). Social Problems. New Jersey: Prentice Hall. google scholar
 • Hessami, Z., & Da Fonseca, M. L. (2020). Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review. European Journal of Political Economy, 63, 101896. google scholar
 • Jayachandran, S. (2015). The Roots of Gender Inequality in Developing Countries. Economics, 7(1), 63-88. google scholar
 • Naz, A., & Ahmad, W. (2012). Socio-Cultural Impediments to Women Political Empowerment in Pakhtun Society. Academic Research International, 3(1), 163. google scholar
 • Norris, P., & Inglehart, R. (2004). Cultural Barriers to Women’s Leadership: A Worldwide Comparison. Journal of Democracy, 14, 1-29. google scholar
 • OECD (2021a). Social Institutions and Gender (indicator). doi: 10.1787/7b6cfcf0-en (Erişim tarihi: 01 Kasım 2021) google scholar
 • OECD (2021b). Women In Politics (indicator). doi: 10.1787/edc3ff4f-en (Erişim tarihi: 01 Kasım 2021) google scholar
 • Panday, P. K. (2008). Representation Without Participation: Quotas for Women in Bangladesh. International Political Science Review, 29(4), 489-512. google scholar
 • Parsons, T. (1951). The Social System. England: Routledge & Kegan Paul Ltd. google scholar
 • Paxton, P. (1997). Women in National Legislatures: A Cross-National Analysis. Social Science Research, 26(4), 442-464. google scholar
 • Rivas, M. F. (2013). An Experiment on Corruption and Gender. Bulletin of Economic Research, 65(1), 10-42. google scholar
 • Sullivan, T.J. (2003). Introduction to Social Problems. Boston: Pearson Education. google scholar
 • Türkkahraman, M. (2009). Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlararası İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14, 25-46. google scholar
 • UNICEF (2017). Glossary of Terms and Concepts. UNICEF: Regional Office for South Asia. google scholar
 • Xu, L. (2015). Effects of Female Political Participation on Economic Growth: Evidence From Asian Countries. Master Thesis. Lund, Sweden: Lund University. google scholar
 • Waring, M; Greenwood, G & and Christine, P. (2000). Politics: Women’s lnsight. Geneva, Switzerland: Inter-Parliamentary Union. google scholar
 • World Bank (2001). Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. Oxford: Oxford University Press andWorld Bank. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Metin Açer, T., & Kurt Topuz, S. (2022). Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(24), 123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


AMA

Metin Açer T, Kurt Topuz S. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi. 2022;0(24):123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


ABNT

Metin Açer, T.; Kurt Topuz, S. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 24, p. 123-137, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Metin Açer, Tuğba, and Senem Kurt Topuz. 2022. “Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0, no. 24: 123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


Chicago: Humanities Style

Metin Açer, Tuğba, and Senem Kurt Topuz. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0, no. 24 (Dec. 2023): 123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


Harvard: Australian Style

Metin Açer, T & Kurt Topuz, S 2022, 'Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi', İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 24, pp. 123-137, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


Harvard: Author-Date Style

Metin Açer, T. and Kurt Topuz, S. (2022) ‘Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi’, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(24), pp. 123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001 (9 Dec. 2023).


MLA

Metin Açer, Tuğba, and Senem Kurt Topuz. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 24, 2022, pp. 123-137. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001


Vancouver

Metin Açer T, Kurt Topuz S. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];0(24):123-137. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001 doi: 10.26650/iukad.2022.1000001


ISNAD

Metin Açer, Tuğba - Kurt Topuz, Senem. Kadın Parlamenter Oranlarının Ülkelerin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi (SIGI)’ndeki Yerine Etkisi”. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0/24 (Dec. 2023): 123-137. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000001ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.01.2022
Kabul28.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma23.05.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.