MAKALE ÇAĞRISI


Makale Çağrısı

Özel Sayı:

Ailelerde Şiddet Döngüsü

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi


2021 (Cilt 41 / Sayı 2)

Misafir Editörler

Ineke Haen Marshall (Prof. Dr., Northeastern Üniversitesi, Boston, MA, ABD)

Tuba Topçuoğlu (Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Makale Gönderimleri için Son Tarih

30 Eylül 2021

Bu özel sayı, aile içerisindeki şiddet döngüsünü ele almayı amaçlamaktadır.Şiddet döngüsü”, çocukken şiddet mağduru olanların ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde şiddet ve suç davranışında bulunması, çocukken ebeveynleri ya da yetişkinlikte eşleri/ partnerleri tarafından istismara uğrayan kişilerin kendi çocuklarını fiziksel olarak istismar etmesi ya da çocukluk döneminde şiddet mağduru olanların yetişkinlikte eşlerine ya da partnerlerine şiddet uygulamasını içeren oldukça geniş bir kavramdır. Bu kavram, doğrudan yaşanan şiddet yanında aynı zamanda aile, okul ve mahalle gibi farklı sosyal bağlamlarda şiddete tanık olmak gibi dolaylı olarak yaşanan mağduriyeti de kapsamaktadır. Bu özel sayının odak noktası ise ailelerdir.

Aile içinde şiddet mağduru olma ile sonrasında gösterilen şiddet içeren davranışlar arasındaki ilişki kriminolojik alanyazınında oldukça iyi bir şekilde ortaya konmuştur. Ancak, şiddet döngüsünü açıklayan mekanizmalar ve de şiddete maruz kalma ile sonraki şiddet içeren davranışlar arasındaki ilişkiyi koşullandıran risk faktörleri hakkında hâlâ sınırlı bir anlayışımız bulunmaktadır. Dahası, neden şiddet mağduru olan tüm çocukların ergenlik ya da genç yetişkinlik dönemlerinde şiddet davranışlarında bulunmadıklarını açıklayabilecek koruyucu faktörler hakkında çok daha az şey bilinmektedir. Bu özel sayı, ailede yaşanan şiddetin neden olduğu döngüyü kırmaya ilişkin konularda kavrayışımızı geliştirmeyi ve çocukken şiddete maruz kalanların, sonrasında şiddet içeren davranışlarda bulunmaya karşı dirençlerini arttırmak için etkili stratejiler geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

Sunulan makaleler; titiz nicel, nitel veya karma araştırma yöntemlerine dayanmalı ve ailelerdeki şiddet döngüsüne ilişkin yeni bakış açısı kazandırmalıdır.  Makale önerileri; sosyoloji, kriminoloji ve ilgili sosyal bilimler disiplinlerinden kabul edilecektir.  Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte bu özel sayı şu konuları kapsamaktadır:

· Çocuk istismarı ve kötü muamele

· Eş/ partner şiddeti

· Aile içinde şiddete tanık olmak

· Çoklu mağduriyetin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkisi

· Şiddetin kuşaklar arası aktarımı

· Çocukluk çağında şiddet mağduriyetinin önlenmesi

· Şiddet döngüsünü kırmak

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Hakkında

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır. İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin’de taranan, yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Daha fazla bilgi için bk.  https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/home).

Makale Gönderimi Hakkında

Başvurular, 30 Eylül 2021 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce olarak https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/information/yazim-kurallari adresi üzerinden alınacaktır. Editörlere sorularınız için Ineke Haen Marshall (i.marshall@northeastern.edu) veya Tuba Topçuoğlu (tuba.topcuoglu@istanbul.edu.tr) ile irtibata geçebilir, teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.