Makale Çağrısı Özel Sayı: Aile ve Ebeveynlik Sosyolojisi


Makale Çağrısı

Özel Sayı:

Aile ve Ebeveynlik Sosyolojisi

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

2023 (Cilt 43 / Sayı 1)

Misafir Editörler

Zehra Zeynep Sadıkoğlu (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Makale Gönderimleri için Son Tarih

31 Mart 2023

Türkiye’de aileye özgü deneyimlerin yaşanma biçimleri son elli yıldır önemli ölçüde farklılaşmıştır. Öncelikle kentsel hareketlilik ve kentsel dönüşüm süreçleri, yerleşim pratiklerini değiştirerek geniş aile ilişkilerinin dayanışmacı niteliklerinin zayıflamasına neden olmuştur. Öte yandan uluslararası göç hareketleri ve teknolojik gelişmeler uzaktan aile, ulus-ötesi aile gibi yeni aile biçimlerini ortaya çıkarmış ve aileyi oluşturan ilişkilerin niteliğini değiştirmiştir. Bununla birlikte neoliberalleşme süreci ve ona eşlik eden postmodern sosyokültürel gelişmeler aile içi rolleri tanımlayan toplumsal normlerın ve beklentilerin güç kaybetmesi yönünde etki göstererek eş-anne/baba-çocuk rollerini müzakereye açık hâle getirmiş ve bu roller kapsamındaki hak ve sorumlulukların bireyin kendisi için taşıdığı fayda ve zararları/ çıkarları ve riskleri tarttığı bir süreç ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte evlenme, çocuk sahibi olma, aile içi ilişkileri sürdürme, çocuk yetiştirme vb. ile ilgili kararlar ve pratikler bireysel inisiyatife dayalı düşünümsel nitelik kazanmıştır. Ancak bu nitelik, söz konusu kararların ve pratiklerin iktidar yapılarından münezzeh olduğu anlamına gelmemektedir. Zira anne-baba ve çocuktan oluşan bir birim olarak ele aldığımızda aile, özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili olarak, izlenme ve kendi kendini izlemeyi içeren bir sürecin nesnesi konumundadır.

Bu Özel Sayı, zikredilen gelişmeler ve etkiler çerçevesinde farklı türden değişmelere açık hâle gelen ve daha dinamik bir yapı kazanan aileyi ele alacaktır. Söz konusu değişimlerin ve dinamik yapının aile için taşıdığı fırsatlar yanında ortaya çıkardığı yeni sorun alanlarını tespit etmeyi, bu fırsat ve sorun alanlarını analiz ederek aileyi güçlendirecek stratejilerin ve politika önerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu nedenle sunulan makalelerin nicel, nitel veya karma araştırma yöntemlerine dayanması ve aileyi toplumsal bağlamı içerisinde özgün bir bakış açısı ile ele alması beklenmektedir. Makale önerileri; sosyoloji ve ilgili sosyal bilimler disiplinlerinden kabul edilecektir. Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte bu özel sayı şu konuları kapsamaktadır:

 • Değişen evlilik ve aile örüntüleri
 • Değişen aile ilişkileri
 • Aile ve sağlık
 • Teknoloji, üreme ve aile
 • Dijitalleşme ve aile
 • Değişen annelik, babalık, ebeveynlik
 • Çocuğun değişen anlamı ve yeni çocukluk algısı
 • Aile ve sosyal politika
 • Yeni aile yaşamı
 • Ev/hane sosyolojisi
 • Aile ve ebeveynlik araştırmalarında yeni yönelimler
 • Aile göçü

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Hakkında

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır. İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin’de taranan, yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Daha fazla bilgi için bk. https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/home).Makale Gönderimi Hakkında

Başvurular, 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce olarak https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/information/yazim-kurallari adresi üzerinden alınacaktır. Editörlere sorularınız için Zehra Zeynep Sadıkoğlu (zeynep.sadikoglu@istanbul.edu.tr) ile irtibata geçebilir, teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.