Makale Çağrısı Özel Sayı Askerî Sosyoloji


Makale Çağrısı

Özel Sayı:

Askerî Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

2023 (Cilt 43 / Sayı 2)

Misafir Editör

Barış Ateş (Dr. Öğr. Üyesi, Millî Savunma Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Makale Gönderimleri için Son Tarih

21 Temmuz 2023

Soğuk Savaş sonrası dönemin orduları, Ukrayna Savaşı'nın getirdiği yeni bir değişim dalgasıyla karşı karşıyadır. Geçmiş otuz yılın küçük, profesyonel, yüksek teknolojiye sahip, çevik ve profesyonel orduları yerine artık konvansiyonel yeteneklere sahip büyük orduların gerekliliği savunulmaktadır. Ayrıca, insansız sistemler ve yapay zekâ ürünleri orduyu ve askerleri değişime zorlamaktadır. Bunun yanı sıra birçok ülkede zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasının mümkün olmadığı varsayılmaktadır. Bu durumda özel askerî şirketler kısmi bir çözüm olabilir. Ancak uzun vadeli savaşlar, tüm toplumun çatışmaya hazırlanmasını gerektirir. Dolayısıyla yeni dönemin sivil-asker ilişkilerini de etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca, yüksek teknoloji ürünü silahların yaygınlığına rağmen iyi eğitimli askerlerin savaş alanında kritik bir rol oynamaya devam ettiği Ukrayna'da bir kez daha görülmüştür. Bu durumda, profesyonel askerî eğitim, nitelikli personelin temini ve elde tutulması gibi sorunlar devam etmektedir. Elbette tüm bu gelişmeler sosyolojik analiz gerektirmektedir.

Bu Özel Sayı, yukarıda kısaca özetlenen gelişmeler ışığında silahlı kuvvetleri konu edinecektir. Ordunun karmaşık yapısı, yeni silah sistemleri ve toplumsal dinamikler disiplinlerarası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda söz konusu değişkenler farklı derecelerde de olsa geniş bir coğrafyada etkili olmaktadır. Bu nedenle aday makalelerin nicel, nitel veya karma araştırma yöntemlerine dayanması ve farklı bölgelerdeki orduları özgün bir bakış açısı ile ele alması beklenmektedir. Makale önerileri; sosyoloji ve ilgili sosyal bilimler disiplinlerinden kabul edilecektir. Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte bu özel sayı şu konuları kapsamaktadır:

 • Askerlik mesleği
 • Askeri organizasyonlar
 • Moral, uyum ve liderlik
 • Askeri etik
 • Kamuoyu, medya ve ordu
 • Yapay zekâ ve ordu
 • Asker aileleri
 • Sivil-asker ilişkileri
 • Ordunun sivil kontrolü
 • Çatışma çözümü
 • Cinsiyet ve ordu
 • Personel temini ve muhafazası
 • Emekli askerler
 • Savunma ekonomisi
 • Topyekûn savunma kuvveti

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Hakkında

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır. İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin’de taranan, yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Daha fazla bilgi için bk. https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/home).Makale Gönderimi Hakkında

Başvurular, 21 Temmuz 2023 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce olarak https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iusd/information/yazim-kurallari adresi üzerinden alınacaktır. Editörlere sorularınız için Barış Ateş (barisates@gmail.com) ile irtibata geçebilir, teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.