Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/SJ.2022.42.1.0101   IUP :10.26650/SJ.2022.42.1.0101    Tam Metin (PDF)

Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy

Hasan Hüseyin BalıkAdem Başpınar

Military service is seen as a sacred and respected profession in Turkish society. Many different factors play a role in the selection of this profession, and students choose military schools for various reasons. This study examines the reasons why students studying at military academies have chosen the military profession. The psychometric properties of the Factors for University Choice Scale were evaluated in this context over a sample from a military academy in Istanbul; and the scale’s validity and reliability analyses were conducted. The research was carried out with 740 cadets studying at a military academy. The scale consists of 39 items and has eight sub-dimensions. The validity of the scale was tested through exploratory and confirmatory factor analyses. The obtained fit indices were determined to show sufficient fit between the model and the data. For similar scale validity, its relationship with the Career Decision Scale and Satisfaction with Life Scale was also examined, as these had previously been proven to be valid and reliable; a significant relationship was reported to exist with both scales. The reliability of the scale was examined by calculating Cronbach’s alpha of internal consistency. The obtained findings obtained determined the internal consistency of the overall scale to be .79 and of its sub-dimensions to vary between .62 and .91. All these findings show the Factors for University Choice Scale to be both a valid and reliable measurement tool in the sample from a military higher education institution. The research results are discussed in light of the literature.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Absher, K., & Crawford, G. (1996). Marketing the community college starts with understanding students’ perspectives. Community College Review, 23(4), 59-67. google scholar
 • Akın, N. G., & Akyıldız, M. (2018). Fen lisesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin bulanık TOPSIS yöntemi ile analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 77-97. google scholar
 • Atli, A., & Gür, S. H. (2019). Lise öğrencilerinin meslek tercihleri ve bu tercihlerine etki eden faktörler. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(1), 32-53. google scholar
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer. Ezgi Kitabevi. google scholar
 • Bachman, J. G., Segal, D. R., Freedman-Doan, P., & O’Malley, P. M. (2000). Who chooses military service? Correlates of propensity and enlistment in the US armed Forces. Military Psychology, 12, 1-30. google scholar
 • Bailey, R. M., Stackbein, M. E., Hoskins, J. A., George, B. J., Lancaster, A. R., & Marsh, S. M. (2002). Youth attitudes towards the military: Poll one. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/ a416458.pdf google scholar
 • Baker, S., & Brown, B. (2007). Images of excellence: Constructions of institutional prestige and reflections in the university choice process. British Journal of Sociology of Education, 28(3), 377-391. google scholar
 • Blau, P. M., Gustad, J. W., Jessor R., Parnes, H. S., & Wilcock, R. C. (1956). Occupational choice: A conceptual framework. Industrial and Labor Relations Review, 9, 534. https://doi. org/10.2307/2519672 google scholar
 • Bölükbaşı, N. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 10-17. google scholar
 • Briggs, S., & Wilson, A. (2007). Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(1), 57-72. google scholar
 • Brown, D. (2002). The role of work and cultural values in occupational choice, satisfaction, and success: A theoretical statement. Journal of Counseling & Development, 80, 48-56. google scholar
 • Brown, D., & Crace, R. K. (1996). Values in life role choices and outcomes: A conceptual model. The Career Development Quarterly, 44(3), 211-223. google scholar
 • Bröckling, U. (2001). Disiplin, askeri itaat, üretiminin sosyolojisi ve tarihi. Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Büyükgöze Kavas, A. (2005). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin aldıkları mesleki rehberlik hizmetleri ve mesleklerini değiştirmek isteme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 111-122. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Pegem Akademi. google scholar
 • Cernicova, M., & Palea, A. (2014). Measuring the students perception chosen profession case study: Pr students in Western Romania. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2825-2831. google scholar
 • Ceylan, E., Belkıs Cinser, B., Soytürk, S., Şengün, T., & Erbay, H. (2017). Bir Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslek tercihinde etkili olan faktörler. Journal of Medical Education and Informatics, 3(1), 2-12. google scholar
 • Croson, R., &, Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), 448-474. google scholar
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205. google scholar
 • Çelik, N., & Üzmez, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Çağrı merkezi hizmetleri örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(1), 94-105. google scholar
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (3rd ed.). Pegem Akademi. google scholar
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar [Scale development: Theory and applications] (T. Totan, Tran. & Ed.). Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Diamantopoulos, A., Siguaw, J. A., & Cadogan, J. W. (2000). Export performance: The impact of cross-country export market orientation. In J. P. Workman, Jr. & W. D. Perreault, Jr. (Eds.), Marketing theory and application. Proceedings of the American Marketing Association Winter Conference (Vol. 11, pp. 177-178). American Marketing Association. google scholar
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. google scholar
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: Meslek Yüksekokulu muhasebe programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 90-106. google scholar
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2016). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi (6th ed.). Beta Yayınları. google scholar
 • Duru, H., Bayraktar, M., & Gültekin, F. (2020). Öğretmen adaylarının kariyer kararlarının algılanan kariyer engelleri ve kariyer geleceği açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 613-629. google scholar
 • Erdinç, S. B., & Kahraman, S. (2012, April 12-15). Turizm mesleğini seçme nedenlerinin incelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, Antalya (pp. 229-237). google scholar
 • Ertoprak, D. G. (2015). Üniversite tercihlerinde etkili olabilecek özellikleri belirlemeye yönelik bir ölçekleme çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 153-174. google scholar
 • Frady, W. P. (2005). A study of high school student’s career interest inventories and their relationships to students completion of occupational programs (Doctoral dissertation). Clemson University, USA. google scholar
 • Fuller, A. M., & Delorey, R. (2016). Making the choice: University and program selection factors for undergraduate management education in Maritime Canada. The International Journal of Management Education, 14, 176-186. google scholar
 • Genç, G., Kaya, A., & Genç, M. (2007). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 49-63. google scholar
 • Gore, J., Fray, L., Wallington, C., Holmes, K., & Smith, M. (2006). Australian school student aspirations for military careers: Traditional perceptions in shifting contexts. Armed Forces & Society, 43(2), 238-259. google scholar
 • Graham, J. M., Guthrie, A. C., & Thompson, B. (2003). Consequences of not interpreting structure coefficients in published CFA research: A reminder. Structural Equation Modeling, 10(1), 142-153. google scholar
 • Gülücü, H., & Taslak, S. (2019). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. International Social Sciences Studies Journal, 5(29), 13-26. google scholar
 • Hamamcı, Z., & Hamurlu, M. K. (2005). Anne babaların meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin çocuklarının mesleki kararsızlıkları ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 55-69. google scholar
 • Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), 76-83. google scholar
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. google scholar
 • Hussain, A., & Ishaq, M. (2005). Public attitudes towards a career in the British Armed Forces. Defense and Security Analysis, 21, 79-95. google scholar
 • İnce, S., & Khorshid, L. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 163-171. google scholar
 • İsmail, N. (2009, July 24-26). Mediating effect of information satisfaction on college choice. Paper presented at Oxford Business & Economics Conference Program. St. Hugh’s College, Oxford University, Oxford, UK. google scholar
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Karaman, A., Yıldırım, M. N., & Ertürk, İ. E. (2018). Uşak Üniversitesi Banaz Meslekyüksekokulu öğrencilerinin iç mekân tasarımı programını tercih etme nedenleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 156-172. google scholar
 • Kars, V., Arslan, N., Erik, L., Avcı, N., Bucaktepe, P. G., Celepkolu, T., & Şahin, H. A. (2014). Lise son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların anksiyete ve depresyonla ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 41(1), 187-190. google scholar
 • Keith, T. Z. (2019). Multiple regression and beyond: An introduction to multiple regression and structural equation modeling (3rd ed.). Taylor & Francis Group. google scholar
 • Kıbrıslıoğlu Uysal, N. (2017). Araştırma görevlilerinin meslek tercih nedenlerinin ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 24-27. google scholar
 • Kılıç, E. (2019). Meslek seçiminde ailenin etkisine yönelik bir araştırma (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Kırmızıgül, P., & Kolukırık, S. (2005). Askeri okul öğrencilerinin meslek tercihi ve algısı: GATA Sağlık Astsubay okulları örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-2. google scholar
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). The Guilford Press. google scholar
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö., & Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151. google scholar
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Köksal, K. (2016). Üniversite ve meslek tercihini etkileyen unsurlara yönelik bir alan araştırması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(2), 39-69. google scholar
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Doğuş Matbaacılık. google scholar
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı. Nobel Yayın. google scholar
 • Levine, T., Hullett, C. R., Mitchell-Turner, M., & Lapinski, M. K. (2006). The desirability of using confirmatory factor analysis on published scales. Communication Research Reports, 23(4), 309-314. google scholar
 • Lin, L. (1997). What are the student education and educational related needs? Marketing and Research Today, 25(3), 199-212. google scholar
 • Marsh, H. W., Hau, K., & Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler’s (1999) findings. Structural Equation Modeling, 11, 320-341. google scholar
 • Mashankhan, A. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research. Design and interpretation. Sage Publications. google scholar
 • Miles, M. R., & Haider-Marker, D. P. (2019). Personality and genetic associations with military service. ArmedForces & Society, 45(4), 1-22. google scholar
 • Ming, J. S. K. (2010). Intuitional factors influencing students’ college choice decision in Malaysia: A conceptual framework. International Journal of Business and Social Science, 1(3), 53-58. google scholar
 • Mourad, M. (2011). Role of brand related factors in influencing student’s choice in higher education market. International Journal of Management in Education, 5(2-3), 258-270. google scholar
 • Niles, S. G., & Bowlsbey, J. H. (2005). Career development interventions in the 21st century. Pearson Educations Inc. google scholar
 • O’Brien, K., & Rahmani, Z. (1995). Career aspirations of young Australians in relation to the Defence Force. Australian Journal of Career Development, 4, 51-53. google scholar
 • Okur, S. (2019). Lise öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçları ile problemli internet kullanımları arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık rolü (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Pekkaya, M., & Çolak, N. (2013) Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin derecelerinin AHP ile belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(2), 797-818. google scholar
 • Rixon, K., & McMahon, M. (2007). The career development of rural Queensland children. Australian Journal of Career Development, 16, 39-50. google scholar
 • Reeves, D. L., & Karlitz, G. (2005). Career ideas for teen education and training. Bright Futures Press. google scholar
 • Sackett, P., & Mavor, A. (Eds.). (2003). Attitudes, aptitudes, and aspirations of American youth: Implications for military recruitment. National Academies Press. google scholar
 • Sarıkaya, T., & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423. google scholar
 • Sarsıkoğlu, A. F., & Bacanlı, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin kariyer engelleri ile kariyer uyumlulukları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 95-113. google scholar
 • Sathapornvajana, S., & Watanapa, B. (2012). Factors affecting students intention to choose it program. Procedia Computer Science, 13, 60-67. google scholar
 • Segal, D. R., Bachman, J. G., Freedman-Doan, P., & O’Malley, P. M. (1999). Propensity to serve in the U.S. military: Temporal trends and subgroup differences. Armed Forces & Society, 25, 407-427. google scholar
 • Sharf, R. S. (2006). Applying career development theory to counseling. Thompson Brooks/Cole. google scholar
 • Shevtsov, V. V. (2007). School and college students’ attitudes toward military service. Russian Education and Society, 49, 92-98. google scholar
 • Shoffner, M. F. (2006). Career counseling, theoretical perspectives. In D. Capuzzi & M. D. Stauffer (Eds.), Career counseling foundations, perspectives and applications (pp. 40-68). Pearson Educations, Inc. google scholar
 • Sverko, I., & Babarovic, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89-103. google scholar
 • Şahin, S., & Acun, A. (2016). Turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları. Gaziantep University Journal of 'SocialSciences, 15(2), 563-580. google scholar
 • Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ekinoks Yayıncılık. google scholar
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson. google scholar
 • Tanrıverdi, H., & Kavsut, B. A. (2015). Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenliğe yönelik tutumları ve meslek seçimini etkileyen faktörler arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 1-18. google scholar
 • Terzi, Y. (2019). Anket, güvenirlik-geçerlik analizi. Retrieved from: https://personel.omu.edu.tr/docs/ ders_dokumanlari/1030_32625_1500.pdf google scholar
 • Tokar, D. M., Fisher, A. R., & Subich, L.M. (1998). Personality and vocational behavior: A selective review of the literature. Journal of Vocational Behavior, 53, 115-153. google scholar
 • Totan, T., & Şahin, R. (2015). The stepwise effect emotional self-efficacy process and emotional empathy on young peoples’ satisfaction with life. European Scientific Journal, 11(14), 442-456. google scholar
 • Wadham, B., Skrzypiec, G., & Slee, P. (2014). Young Australians’ attitudes to the military and military service. SAGE Open, 4, 1-10. google scholar
 • Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: Applications using Mplus. Higher Education Press. google scholar
 • Yazıcı, S. (2019). Z kuşağının iş yaşamına ilişkin beklentileri, iş ve meslek tercihlerine ilişkin algılamalarıyla X ve Y kuşağına mensup insan kaynakları yöneticilerinin Z kuşağına ilişkin beklenti ve algılamaları üzerine sağlık sektöründe görgül bir araştırma (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Yeşilyaprak, B. (2014). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş. In Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya (5th ed., pp. 2-39). Pegem Akademi. google scholar
 • Yılmaz, N., & Doğan, N. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının meslek tercihlerini etkileyen faktörler: Hacettepe Üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 405-421. google scholar
 • Yu, C. (2011). Chinese knowledge employees’ career values, perceived organizational support and career success. Business, 3, 274-282. google scholar
 • Yusupu, R. (2015). Üniversite öğrencilerinde kariyer kararları ile mükemmeliyetçilik, öğrenme motivasyonu ve akademik başarı arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Zunker, V. G. (2006). Career counseling: A holistic approach. Brooks/Cole Product. google scholar
 • Zytowski, D. G. (2001). Frank Parsons and the progressive movement. The Career development Quarterly, 50, 57-65. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Balık, H.H., & Başpınar, A. (2022). Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42(1), 45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


AMA

Balık H H, Başpınar A. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 2022;42(1):45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


ABNT

Balık, H.H.; Başpınar, A. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, [Publisher Location], v. 42, n. 1, p. 45-63, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Balık, Hasan Hüseyin, and Adem Başpınar. 2022. “Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42, no. 1: 45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


Chicago: Humanities Style

Balık, Hasan Hüseyin, and Adem Başpınar. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42, no. 1 (Dec. 2022): 45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


Harvard: Australian Style

Balık, HH & Başpınar, A 2022, 'Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy', İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 45-63, viewed 7 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


Harvard: Author-Date Style

Balık, H.H. and Başpınar, A. (2022) ‘Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy’, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42(1), pp. 45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101 (7 Dec. 2022).


MLA

Balık, Hasan Hüseyin, and Adem Başpınar. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol. 42, no. 1, 2022, pp. 45-63. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101


Vancouver

Balık HH, Başpınar A. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi [Internet]. 7 Dec. 2022 [cited 7 Dec. 2022];42(1):45-63. Available from: https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101 doi: 10.26650/SJ.2022.42.1.0101


ISNAD

Balık, HasanHüseyin - Başpınar, Adem. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42/1 (Dec. 2022): 45-63. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0101ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim20.06.2021
Kabul28.01.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.03.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.