Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/SJ.2022.42.1.0104   IUP :10.26650/SJ.2022.42.1.0104    Tam Metin (PDF)

Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military

Adem Başpınar

This article questions the applicability of Moskos’ institutional/occupational model in a non-Western country whose modernization process resembles that of Western countries. This may be important for two reasons: First, most military sociologists have based their theories on the military’s position and development in Western societies. Whether the historical military development in Turkey resembles Western militaries due to the 19th-century military modernization efforts through Western experts’ guidance with the military as leader in the nation’s modernization or whether this historical military development had a unique structure and mission involving founding the country is debatable. Second, most existing studies on the Turkish military and civil-military relations in Turkey have been conducted by journalists, political scientists, and historians and lack a background in sociological theory. Instead, these studies have discussed the direct or indirect interventions of armed forces in politics. This paper begins building the theoretical foundation for a discussion of the opportunities and challenges of reorganizing Turkey’s civil-military relations by examining the applicability of one Western model to this non-Western country.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akça, İ. (2004). Kolektif bir sermayedar olarak Türk Silahlı Kuvvetleri. A. İnsel & A. Bayramoğlu (Eds.), Bir zümre, bir parti, Türkiye’de Ordu, Birikim’den seçmeler: 2 (pp. 225-269). Birikim Yayınları. google scholar
 • Akyürek, S., & Yılmaz, M. A. (2013). Türk Silahlı Kuvvetleri’ne toplumsal bakış (Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rapor no: 56). google scholar
 • Caforio, G. (1988). The Military Profession: Theories of Change. Armed Forces & Society, 15(1), 55–69. https://doi.org/10.1177/0095327x8801500104 google scholar
 • Cakatay, O. (2019). Evaluation of paid military service in Turkey using a population representation model (Master’s thesis, Naval Postgraduate School). https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1073603. pdf google scholar
 • Canveren, Ö. (2021). Türkiye’de ordu- siyaset- toplum ilişkilerinin genel bir panoraması: Tarihselsosyolojik bir değerlendirme. Mülkiye Dergisi, 45(1), 125–153. https://dergipark.org.tr/en/pub/ mulkiye/issue/61971/927461 google scholar
 • Çarkoğlu, A., & Adaman, F. (2000). Devlet reformu: Türkiye’de yerel ve merkezi yönetimlerde hizmetlerden tatmin, patronaj ilişkileri ve reform. https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/ rapor_Turkiyede_Yerel_Ve_Merkezi_Yonetimlerde_Hizmetlerden_Tatmin_Patronaj_Iliskileri_ Ve_Reform.pdf google scholar
 • Demirel, T. (2002). Türk Silahlı Kuvvetleri’nin toplumsal meşruiyeti üzerine. Toplum ve Bilim, 93, 29–54. google scholar
 • Hale, W. (1994). Turkish politics and the military. Routledge. google scholar
 • Köktürk, A. (2021). Türk Ordusunun sermaye ile ilişkisi ve ordu-siyaset ilişkisinin dönüşümü. İnsan ve İnsan Dergisi, 8(29), 15-29. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.908922 google scholar
 • Moskos, C. C. (1977). From institution to occupation. Armed Forces & Society, 4(1), 41–50. https:// doi.org/10.1177/0095327x7700400103 google scholar
 • Moskos, C. C. (1986). Institutional/Occupational Trends in Armed Forces: An Update. Armed Forces & Society, 12(3), 377–382. https://doi.org/10.1177/0095327x8601200303 google scholar
 • Nielsen, S. C. (2012). American civil-military relations today: the continuing relevance of Samuel P. Huntington’s The Soldier and the State. International Affairs, 88(2), 369–376. https://doi. org/10.1111/j.1468-2346.2012.01076.x google scholar
 • Nuciari, M. (1994). Rethinking the Military Profession: Models of Change Compared. Current Sociology, 42(3), 7–21. https://doi.org/10.1177/001139294042003003 google scholar
 • “Paşaların emekli ikramiyesi biliyor musunuz?” (2013, July 15). Milli Gazete. https://www. milligazete.com.tr/haber/1052933/pasalarin-emekli-ikramiyesi-biliyor-musunuz google scholar
 • Pehlivan, C. (2009). Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvenirliği üzerine bir araştırma ve ordu millet geleneği (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http:// nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45202.pdf google scholar
 • Pratt, G. J. (1986). Institution, occupation and collectivism amongst Australian Army officers. Journal of Political & Military Sociology, 14(2) 291–302. google scholar
 • Sakallioğlu, Ü. C. (1997). The anatomy of the Turkish Military’s political autonomy. Comparative Politics, 29(2), 151–166. google scholar
 • Segal, D. R. (1986). Measuring The Institutional/Occupational Change Thesis. Armed Forces & Society, 12(3), 351–375. https://doi.org/10.1177/0095327x8601200302 google scholar
 • Segal, D. R., & Segal, M. W. (1983). Change in Military Organization. Annual Review of Sociology, 9(1), 151–170. https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.001055 google scholar
 • Smokovitis, D. (1984). From institutional to occupational values: Trends in the Greek Military. In Military and society: The European experience (pp. 361–386) (SOWI-FORUM International 4). SOWI. google scholar
 • Soeters, J. L. (1997). Value orientations in military academies: A thirteen country study. Armed Forces & Society, 24(1), 7–32. https://doi.org/10.1177/0095327x9702400101 google scholar
 • Sørensen, H. (1994). New Perspectives on the Military Profession: The I/O Model and Esprit de Corps Reevaluated. Armed Forces & Society, 20(4), 599–617. https://doi. org/10.1177/0095327x9402000407 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Başpınar, A. (2022). Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42(1), 261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


AMA

Başpınar A. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 2022;42(1):261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


ABNT

Başpınar, A. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, [Publisher Location], v. 42, n. 1, p. 261-272, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Başpınar, Adem,. 2022. “Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42, no. 1: 261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


Chicago: Humanities Style

Başpınar, Adem,. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42, no. 1 (Dec. 2023): 261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


Harvard: Australian Style

Başpınar, A 2022, 'Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military', İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 261-272, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


Harvard: Author-Date Style

Başpınar, A. (2022) ‘Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military’, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42(1), pp. 261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104 (3 Dec. 2023).


MLA

Başpınar, Adem,. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military.” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol. 42, no. 1, 2022, pp. 261-272. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104


Vancouver

Başpınar A. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];42(1):261-272. Available from: https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104 doi: 10.26650/SJ.2022.42.1.0104


ISNAD

Başpınar, Adem. Revisiting Institutional/Occupational Model in Turkish Military”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 42/1 (Dec. 2023): 261-272. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0104ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.11.2021
Kabul20.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.03.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.