Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/MED.2019542847   IUP :10.26650/MED.2019542847    Tam Metin (PDF)

Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Mahmut YardımcıoğluMurat KarahanAli Yörük

21. yüzyılda ortaya çıkan teknolojik devrim insan hayatını etkilemektedir. Teknoloji çağı olarak da ifade edilen bu çağda, endüstri 4.0 olarak da adlandırılan sanayi devrimi ön plana çıkmakta ve dijitalleşmeyi beraberinde getirmektedir. 2011 yılında Almanya’nın Hannover Fuarında lanse edilen Endüstri 4.0 devrimi, tüm sektörleri derinden etkileyecek ve işgücü piyasasının yapısında birçok değişikliğe neden olacak gelişmeleri ifade etmektedir. Dijitalleşme tüm meslekleri etkilediği gibi muhasebe mesleğini de etkileyecektir. Bu sebeple muhasebe mensuplarının muhasebe bilgisine ek olarak teknolojik değişimleri benimseyebilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı endüstri 4.0’ın muhasebe mesleğinin geleceği üzerinde etkisini incelemektir. 

DOI :10.26650/MED.2019542847   IUP :10.26650/MED.2019542847    Tam Metin (PDF)

The Future of the Accounting Profession in the Light of Digitalization

Mahmut YardımcıoğluMurat KarahanAli Yörük

The technological revolution, which emerged in the 21st century, had many affects on human life. In this era, which is also referred to as the age of technology and industry 4.0, the industrial revolution came to the forefront and brought with it digitalization. The Industry 4.0 revolution, which was voiced in 2011 in Hannover, Germany, expressed developments that will deeply affect all sectors and cause many changes in the structure of the labor market. Digitalization will affect the profession of accounting as all professions are influenced. For this reason, accounting members should be able to adopt technological information in addition to accounting information. In this context, the aim of this study is to examine the effect of industry 4.0 on the future of the accounting profession. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Allahverdi, M. ve Kuzucu, S. C., (2015). Önlisans Muhasebe Bölümü Mezunlarının Meslek Standardı Problemi ve Bir Standart Önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 770-778. google scholar
 • Bulut, E. ve Akçacı, T., (2017). Endüstri 4.0 Ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal, 7, 50-72. google scholar
 • Can, A. V. ve Güneşlik M. (2013). Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın MuhasebeUygulaması Örneği: “Kendine Faturalama”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-22. google scholar
 • Davutoğlu, N. A., Akgül B. ve Yıldız E., (2017). İşletme Yönetiminde Sanayi 4.0 Kavramı İle Farkındalık Oluşturarak Etkin Bir Şekilde Değişimi Sağlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(52), 544-567. google scholar
 • Ebso, (2015). Sanayi 4.0.Ege Bölgesi Sanayiciler Odası, Araştırma Müdürlüğü,1-53. google scholar
 • Eldem, M. O., (2017). Endüstri 4.0. Tmmob Emo Ankara Şubesi Haber Bülteni, 10-16. google scholar
 • Erturan, İ. E. ve Ergin E., (2018). Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşme: Endüstri 4.0 Etkisi. The Journal of Academic Social Science,72, 153-165. google scholar
 • Erturan, İ. E. ve Ergin, E., (2017). Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 13-30. google scholar
 • Gabaçlı N ve, Uzunöz M., (2017). IV Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Otomotiv Sektörü. 3 nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 149-174. google scholar
 • Kablan, A., (2018). Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti - Akıllı İşletmeler Ve Muhasebe Denetimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı, 23, 1561-1579. google scholar
 • Kaya, N. ve Yanık, R., (2011). Muhasebe Meslek Ahlâkı, Etik Ve Müşteri Tatmini İlişkisi. Ekev Akademi Dergisi, 49, 293-306. google scholar
 • Kıymaz, M. ve Can A. V., (2016). Bilişim Teknolojilerinin Perakende Mağazacılık Sektörüne Yansımaları: Muhasebe Departmanlarında Endüstri 4.0 Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: CİEP Özel Sayısı, 107-117. google scholar
 • Marşap, B. (1996). Muhasebe Mesleği, Fonksiyonları ve Meslek Mensuplarının Nitelikleri. Yaklaşım Dergisi, 37, 19-23. google scholar
 • Müsiad, (2017). Endüstri 4.0 Ve Geleceğin Lojistiği 2017 Lojistik Sektör Raporu. İstanbul. google scholar
 • Özden Altuk, V. E., (2018). Endüstri 4.0 Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı, 23, 1639-1650. google scholar
 • Schwab, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. Çev. Zülfü Dicleli, Optimist Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • Schwab, K. Ve Samans, R. (2016). “World Economic Forum: The Future of Jobs Report”, http://reports.weforum.org/future-ofjobs-2016/ (01.02.2019). google scholar
 • Şener, S. ve Elevli, B., (2017). Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim. Mühendis Beyinler, 25-37. google scholar
 • Tekbaş, İ., (2018). 2050’de Muhasebe Endüstrisi. https://www.researchgate.net/publication/328127417_2050'de_Muhasebe_Endustrisi_-_Harvard_Business_Review_Turkiye_Ismail_TEKBAS google scholar
 • Tekbaş, İ., Kurnaz, E. Ve Azaltun, M., (2018). Dijital Muhasebe Okuryazarlığı: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. 5th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’18), Seferihisar, İzmir. google scholar
 • Yücel, F. (2004). Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 100-120. google scholar
 • Yürekli, E. ve Şahiner, A., (2017). Muhasebe Eğitimi Ve Endüstri 4.0 İlişkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 55, 152-162. google scholar
 • Yürekli, E., Gönen, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri. KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 301-316. google scholar
 • https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ google scholar
 • https://proente.com/nesnelerin-interneti-nedir/ google scholar
 • https://www.endustri40.com/artirilmis-gerceklik-augmented-reality/ google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yardımcıoğlu, M., Karahan, M., & Yörük, A. (2019). Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 0(61), 35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


AMA

Yardımcıoğlu M, Karahan M, Yörük A. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi. 2019;0(61):35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


ABNT

Yardımcıoğlu, M.; Karahan, M.; Yörük, A. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 61, p. 35-46, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Yardımcıoğlu, Mahmut, and Murat Karahan and Ali Yörük. 2019. “Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0, no. 61: 35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


Chicago: Humanities Style

Yardımcıoğlu, Mahmut, and Murat Karahan and Ali Yörük. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0, no. 61 (Jun. 2023): 35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


Harvard: Australian Style

Yardımcıoğlu, M & Karahan, M & Yörük, A 2019, 'Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği', Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol. 0, no. 61, pp. 35-46, viewed 5 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


Harvard: Author-Date Style

Yardımcıoğlu, M. and Karahan, M. and Yörük, A. (2019) ‘Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği’, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 0(61), pp. 35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847 (5 Jun. 2023).


MLA

Yardımcıoğlu, Mahmut, and Murat Karahan and Ali Yörük. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol. 0, no. 61, 2019, pp. 35-46. [Database Container], https://doi.org/10.26650/MED.2019542847


Vancouver

Yardımcıoğlu M, Karahan M, Yörük A. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi [Internet]. 5 Jun. 2023 [cited 5 Jun. 2023];0(61):35-46. Available from: https://doi.org/10.26650/MED.2019542847 doi: 10.26650/MED.2019542847


ISNAD

Yardımcıoğlu, Mahmut - Karahan, Murat - Yörük, Ali. Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği”. Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0/61 (Jun. 2023): 35-46. https://doi.org/10.26650/MED.2019542847ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim21.03.2019
Kabul25.06.2019
Çevrimiçi Yayınlanma27.08.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.