Görüş


DOI :10.26650/MED.2019569233   IUP :10.26650/MED.2019569233    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Mustafa Aydın Aysan

Muhasebe mesleğinin geleceği denildiğinde, genellikle akla teknolojik gelişmelerin işgücüne olan ihtiyacı azaltması akla gelmektedir. Bu belirli ölçülerde doğrudur. Ancak “para”nın geleceği daha önemli bir konudur. Madeni ve kâğıt para sistemlerinden her biri, daha önceki tüm türlerden önemli derecede farklılık gösteren kendine özgü kültürünü yaratmıştır. Son yıllarda dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile tüm dünya para tarihinin üçüncü aşamasına girmektedir: Elektronik para ve sanal ekonomi çağı. Bilgisayar kullanımının yaşamlarımıza entegre olması, küreselleşmenin hız kazanması ve gelişmiş ülkelerin benimsediği neo-liberal politikalar ortak bir elektronik para birimine olan ihtiyacı arttırmıştır. Elektronik paranın yükselişi ile birlikte toplumun radikal ve geniş kapsamlı değişikliklere uğraması kaçınılmazdır. Elektronik para, siyasi sistemlerde, ticaret kuruluşlarının organizasyonlarında ve sınıf örgütlenmesinin doğasında köklü değişimler meydana getirecektir.

Bu çalışmada para sistemlerinin tarihsel gelişimi anlatılmış, enflasyonun mevcut para sistemi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Elektronik para sisteminin ekonomik ve sosyal yaşantıyı ne şekilde etkileyeceği tartışılmış ve geleceğe dair önerilere yer verilmiştir. Çünkü parasız kayıt olmaz; kayıtsız muhasebe olmaz; muhasebesiz finansallar olmaz; finansallar olmadan işletmeler, şirketler olmaz; şirketler olmadan ekonomi olmaz, ekonomi olmadan yaşam olmaz. 

DOI :10.26650/MED.2019569233   IUP :10.26650/MED.2019569233    Tam Metin (PDF)

Future of the Accounting Profession in Turkey

Mustafa Aydın Aysan

When the future of the accounting profession is mentioned, it is generally thought that technological developments will reduce the need of labor force. This is correct for many aspects. However, the future of money is more important than this issue. Each coinage and paper money system has created a distinctive culture that differs significantly from all previous systems. In recent years, with the effect of digitalization and technological developments, the whole world is in the third stage of the history of money: the age of electronic money and the virtual economy. The integration of computer usage into our lives, the acceleration of globalization and the neo-liberal policies adopted by developed countries have increased the need for a common electronic currency. With the rise of electronic money, it is inevitable that society will undergo radical and wide-ranging changes. Electronic money will bring fundamental changes to political systems, the nature of trade organizations and class organization.

In this study, the historical development of monetary systems is explained and the effects of inflation on the current monetary system are examined. The way in which the electronic money system affects economic and social life is discussed and suggestions for the future are given. There are no journal entries without money, no accounting without journal entries, no financials without accounting, no companies without financials, no economy without companies, no life without economy. 


PDF Görünüm

Referanslar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aysan, M.A. (2019). Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 0(61), 1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


AMA

Aysan M A. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi. 2019;0(61):1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


ABNT

Aysan, M.A. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 61, p. 1-8, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Aysan, Mustafa Aydın,. 2019. “Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0, no. 61: 1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


Chicago: Humanities Style

Aysan, Mustafa Aydın,. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0, no. 61 (Jun. 2023): 1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


Harvard: Australian Style

Aysan, MA 2019, 'Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği', Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol. 0, no. 61, pp. 1-8, viewed 9 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


Harvard: Author-Date Style

Aysan, M.A. (2019) ‘Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği’, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 0(61), pp. 1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233 (9 Jun. 2023).


MLA

Aysan, Mustafa Aydın,. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği.” Muhasebe Enstitüsü Dergisi, vol. 0, no. 61, 2019, pp. 1-8. [Database Container], https://doi.org/10.26650/MED.2019569233


Vancouver

Aysan MA. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği. Muhasebe Enstitüsü Dergisi [Internet]. 9 Jun. 2023 [cited 9 Jun. 2023];0(61):1-8. Available from: https://doi.org/10.26650/MED.2019569233 doi: 10.26650/MED.2019569233


ISNAD

Aysan, MustafaAydın. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Geleceği”. Muhasebe Enstitüsü Dergisi 0/61 (Jun. 2023): 1-8. https://doi.org/10.26650/MED.2019569233ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim23.05.2019
Kabul16.07.2019
Çevrimiçi Yayınlanma27.08.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.