Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2021-938552   IUP :10.26650/JARHS2021-938552    Tam Metin (PDF)

Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Seval ÖzenHatice UygunSongül ÇetinCüret AlevSadık Akgünİbrahim Hakan BucakMehmet Turgut

Amaç: Tüberküloz önemli bir halk sağlığı sorunudur. Düşük gelirli ülkelerde tüberküloz prevalansı yüksektir. Bulaşıcıdır, bu nedenle toplu yaşam alanlarındaki insanlar için bir risktir. Ayrıca zihinsel engelli insanlar aynı toplu yaşam alanlarında kalırlar. Bu nedenle, onlar da risk altındadır. Çalışmamızın amacı aynı merkezde kalan indeks vaka ile temaslı çocukların tarama sonuçlarının paylaşılması ve temaslarını incelemektir. Gereç ve Yöntem: Temas araştırması bir Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde yapılmıştır. Hastalarda tüberküloza özgü parametreler değerlendirildi. Bulgular: Otuz dokuz hastanın tamamı erkekti (%100). On beş kişi ilaçsız takip edildi. On beş kişiye profilaksi verildi. Sekiz hastada latent tüberküloz tespit edildi. Bir hastada olası tüberküloz tespit edildi. İndeks vakadan oda arkadaşlarına tüberküloz iletimi %16.6 iken olası tüberküloz hastasından oda arkadaşlarına tüberküloz iletimi %37.5 olarak saptandı. Latent tüberküloz ve olası tüberküloz tanısı alan hastalar, uluslararası kriterlere göre tedavi edilmiştir. Sonuç: Zihinsel engelli kişiler, hastalığın semptomlarını tam olarak tanımlayamazlar. Bu nedenle, hastalık bir sağlık profesyoneli tarafından teşhis edildiğinde hastalık ilerleyebilir. Ayrıca, iletişim mümkün olmadığından bazı testler gerçekleştirilemeyebilir. Bu nedenle, klinisyenler zihinsel engeli olan kişilerin taramasında daha dikkatli olmalıdır. Ayrıca tüberküloz ile mücadeleye ara vermeden devam edilmelidir.

DOI :10.26650/JARHS2021-938552   IUP :10.26650/JARHS2021-938552    Tam Metin (PDF)

Evaluation of School-Based Tuberculosis Screening Results After Index Case (Both Intellectual Disability and Cavitary Pulmonary Tuberculosis)

Seval ÖzenHatice UygunSongül ÇetinCüret AlevSadık Akgünİbrahim Hakan BucakMehmet Turgut

Objective: Tuberculosis is an important public health problem. Tuberculosis prevalence is high in low-income countries. It is contagious, and therefore a risk for people in public living areas. It is contagious, and therefore a risk for people in public areas. Also, people with intellectual disability stay in the same public areas. Therefore, they are also at risk. The aim of our study was to investigate the contact of persons in the same center with an index case. Materials and methods: Contact investigation was conducted in a training and rehabilitation center. Tuberculosis-specific parameters were measured from the patients. Results: All contacts (n=39) were male. Fifteen contacts were offered follow-up without medication. Fifteen contacts were given medication for prophylaxis. Latent tuberculosis was detected in 8 patients. Possible tuberculosis was detected in one patient. Contagion of tuberculosis from the index case to his roommates measured 16.6%. Tuberculosis contagion from the patient with possible tuberculosis to his roommates measured 37.5%. Patients with latent tuberculosis and possible tuberculosis were medicated according to international criteria. Conclusion: People with intellectual disability do not fully define the symptoms of the disease. Therefore, the prognosis may be made when the disease is diagnosed by a health professional. Also, some tests may not be performed because communication is not possible. For this reason, clinicians should be more careful in screening people with intellectual disability for TB. Also, the fight against tuberculosis should be continued without interruption. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1-Raviglione MC, Snider DE, Kochi A. Global epidemiology of tuberculosis: morbidity and mortality of a worldwide epidemic. JAMA 1995;273(3):220-6. google scholar
 • 2- Jenkins HE, Tolman AW, Yuen CM, Parr JB, Keshavjee S, Perez-Velez CM, et.al. Incidence of multidrug-resistant tuberculosis disease in children: systematic review and global estimates. Lancet 2014;383(9928):1572-9. google scholar
 • 3- Centers for Disease Control and Prevention. Estimates for future global tuberculosis and mortality. JAMA 1994; 271:739-40. google scholar
 • 4-Singh M, Mynak ML, Kumar L, Mathew JL, Jindal SK. Prevalence and risk factors for transmission of infection among children in household contact with adults having pulmonary tuberculosis. Arch Dis Child 2005;90(6):624-8. google scholar
 • 5-Cooper SA, Smiley E, Morrison J, Williamson A, Allan L. Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. Br J Psychiatry 2007;190(1):27-35. google scholar
 • 6-Harris JC. Intellectual disability: Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment. England, Oxford University Press. 2006:42-5. google scholar
 • 7-King N, Lancaster N, Wynne G, Nettleton N, Davis R. Cognitive-behavioral anger management training for adults with mild intellectual disability. Scand J Behav Ther 1999;28(1):19-22. google scholar
 • 8- Sağlık Bakanlığı, Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi, Akdağ R. (eds), Ankara, 2011:71-8. google scholar
 • 9- World Health Organization. Recommendations for investigating contacts of persons with infectious tuberculosis in low-and middle-income countries, Genova, 2012 (No. WHO/ HTM/TB/2012.9) google scholar
 • 10- Mazure GH, Jereb J, LoBue P, Iademarco MF, Vernon A. Guidelines for Using the QuantiFERON®-TB G Test for Detecting Mycobacterium tuberculosis Infection, United States.MMWR 2005;15:49-55. google scholar
 • 11- World Health Organization. Global Tuberculosis Report, 20th Edition, Geneva, 2015, ISBN 9789241565059. google scholar
 • 12-Chiang SS, Starke JR. Mycobacterium Tuberculosis. In: Long SS, Prober CG, Fischer M (eds). Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease. 5th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018:4026-81. google scholar
 • 13-Kabasakal E, Yıldırım A, Mutlu M, Baykal F. Kara F (eds). Türkiye’de Verem Savaşı 2018 Raporu. Ankara, 2018:11-13. google scholar
 • 14-Schepisi MS, Motta I, Dore S, Costa C, Satgiu G, Giordi E. Tuberculosis transmission among children and adolescents in schools and other congregate settings: a systemic review. New Microbiologica 2018;41;(4):282-90. google scholar
 • 15- Mandalakas AM, Kirchner HL, Lombard C, Walzl G, Grewal HM, Gie RP, Hesseling AC. Well-quantified tuberculosis exposure is a reliable surrogate measure of tuberculosis infection. Int J Tuberc Lung Dis 2012;16(8):1033-9. google scholar
 • 16- Roberts JR, Mason BW, Paranjothy S, Palmer SR. The transmission of tuberculosis in schools involving children 3 to 11 years of age. Pediatr Infect Dis J 2012; 31:82-4. google scholar
 • 17- Molicotti P, Bua A, Mela G, Olmeo P, Delogu R, Ortu S, et.al. Performance of QuantiFERON-TB testing in a tuberculosis outbreak at a primary school. J Pediatr 2008;152(4):585-6. google scholar
 • 18- Paranjothy S, Eisenhut M, Lilley M, Bracebridge S, Abubakar I, Mulla R,. et al. Extensive transmission of Mycobacterium tuberculosis from 9 year old child with pulmonary tuberculosis and negative sputum smear. BMJ 2008:28;337.a1184. google scholar
 • 19- Kara S, Büyükvanlı F, Öngel K, Yıldırım Baş F, Türker Y. Akciğer Tüberkülozlu Servis Şöförü İle Temas Sonrasında Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları. 2.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 2012. google scholar
 • 20- Kim D, Lee S, Kang SH, Park MS, Yoo SY, Jeon TY et al. A contact investigation after exposure to a child with disseminated tuberculosis mimicking inflammatory bowel disease. Korean J Pediatr 2018;61(11):366. google scholar
 • 21- Ustero PA, Kay AW, Ngo K, Golin R, Tsabedze B, Mzileni B et al. School and household tuberculosis contact investigations in Swaziland: active TB case finding in a high HIV/TB burden setting. PloS one 2017;12(6):e0178873. google scholar
 • 22-Lutpiatina L, Wahidah W, Nurhilaliah N, Rakhmina D, Rifqoh R. Sputum Quality of The Anytime and Outset for Examination Acid-Resistance Bacilli. MLTJ 2018;4(1):26-9. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Özen, S., Uygun, H., Çetin, S., Alev, C., Akgün, S., Bucak, İ.H., & Turgut, M. (2021). Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(3), 105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


AMA

Özen S, Uygun H, Çetin S, Alev C, Akgün S, Bucak İ H, Turgut M. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(3):105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


ABNT

Özen, S.; Uygun, H.; Çetin, S.; Alev, C.; Akgün, S.; Bucak, İ.H.; Turgut, M. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 3, p. 105-112, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Özen, Seval, and Hatice Uygun and Songül Çetin and Cüret Alev and Sadık Akgün and İbrahim Hakan Bucak and Mehmet Turgut. 2021. “Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 3: 105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


Chicago: Humanities Style

Özen, Seval, and Hatice Uygun and Songül Çetin and Cüret Alev and Sadık Akgün and İbrahim Hakan Bucak and Mehmet Turgut. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 3 (Sep. 2023): 105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


Harvard: Australian Style

Özen, S & Uygun, H & Çetin, S & Alev, C & Akgün, S & Bucak, İH & Turgut, M 2021, 'Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 3, pp. 105-112, viewed 22 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


Harvard: Author-Date Style

Özen, S. and Uygun, H. and Çetin, S. and Alev, C. and Akgün, S. and Bucak, İ.H. and Turgut, M. (2021) ‘Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(3), pp. 105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552 (22 Sep. 2023).


MLA

Özen, Seval, and Hatice Uygun and Songül Çetin and Cüret Alev and Sadık Akgün and İbrahim Hakan Bucak and Mehmet Turgut. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 105-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552


Vancouver

Özen S, Uygun H, Çetin S, Alev C, Akgün S, Bucak İH, Turgut M. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 22 Sep. 2023 [cited 22 Sep. 2023];4(3):105-112. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552 doi: 10.26650/JARHS2021-938552


ISNAD

Özen, Seval - Uygun, Hatice - Çetin, Songül - Alev, Cüret - Akgün, Sadık - Bucak, İbrahimHakan - Turgut, Mehmet. Zihinsel Engellilik ve Kaviter Akciğer Tüberküloza Sahip İndex Vaka Sonrası Okul Temelli Tüberküloz Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/3 (Sep. 2023): 105-112. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-938552ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.05.2021
Kabul26.08.2021
Çevrimiçi Yayınlanma21.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.