Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2022-1119899   IUP :10.26650/JARHS2022-1119899    Tam Metin (PDF)

MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ

Serdar NepesovSinem FırtınaFatma Deniz AygünBegüm IşıkgilYıldız ÇamcıoğluAyça KıykımEsra Özek YücelYasemin Kendir DemirkolAkif Ayaz

Amaç: Mikobakteriyel hastalığa (MSMD) Mendel duyarlılığı, Bacille Calmette-Guérin (BCG) aşısı veya tüberküloz dışı mikobakteriyel enfeksiyonlarla gelişen primer immün yetmezliklerin bir alt grubudur. Klinik semptomlar, lokalize enfeksiyondan yayılmış enfeksiyona kadar geniş bir spektruma sahiptir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; MSMD fenotipli 13 hastada tüm ekzom dizileme (WES) yaptık. Tüm varyantlar Sanger dizileme ile doğrulandı. Bizim kohortumuzda ortalama yaş 8.41 yıl (en az 3 – en fazla 14 yıl) ve ortalama semptom başlangıç yaşı 4.6 idi. Bulgular: Dokuz hastada; IFNGR1 (n=2), IFNGR2 (n=1), TYK2 (n=1), IL12RB1 (n=1) ve CYBB (n=1) gen varyantları bulduk. Hastalarımızda en çok lenfadenit (%61,5), osteomiyelit (%38) ve miliyer tüberküloz (%31) mevcuttu. Biri hariç tüm hastalara BCG aşısı yapıldı. İki hastada aşılamadan sonra BCGitis gelişti. Üç hasta, yayılmış BCG enfeksiyonundan (BCGosis) muzdaripti. Sonuç: Bulgularımız, enfeksiyon hastalıklarının genetik temelinin anlaşılmasında ve tedavi seçeneklerine karar verilmesinde bir yaklaşım olarak ağır enfeksiyonlu hastalarda moleküler tanının önemini göstermektedir. IFN aracılı bağışıklık genlerinin eksikliği, MSMD’nin patogenezinde çok önemli bir rol oynar ve BCGitis’li pediatrik hastalarda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: MSMDBCGitistüm ekzom dizileme
DOI :10.26650/JARHS2022-1119899   IUP :10.26650/JARHS2022-1119899    Tam Metin (PDF)

GENETIC AND CLINICAL PROFILING OF MENDELIAN SUSCEPTIBILITY TO MYCOBACTERIAL DISEASE PATIENTS; SINGLE CENTER EXPERIENCE

Serdar NepesovSinem FırtınaFatma Deniz AygünBegüm IşıkgilYıldız ÇamcıoğluAyça KıykımEsra Özek YücelYasemin Kendir DemirkolAkif Ayaz

Objective: Mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD) is a subgroup of primary immunodeficiencies which develops with the Bacille Calmette–Guérin (BCG) vaccine or non-tuberculous mycobacterial infections. The clinical symptoms have a broad spectrum, from localized to disseminated infections. Materials and Methods: Herein, we performed whole-exome sequencing (WES) on 13 patients with MSMD phenotype. All variants were confirmed by Sanger sequencing. The mean age was 8.41 years (min 3 – max 14 years), and the mean age of symptom onset was 4.6 years in our cohort. Results: We found previously identified IFNGR1 (n=1), IFNGR2 (n=1), TYK2 (n=1), IL12RB1 (n=1), and CYBB (n=1) gene variants in nine patients. Our patients mostly suffered from lymphadenitis (61.5%), osteomyelitis (38%), and miliary tuberculosis (31%). All patients except one had had the BCG vaccination. Two patients developed BCGitis after vaccination. Three patients suffered from disseminated BCG infection (BCGosis). Conclusion: Our findings show the importance of molecular diagnosis in patients with severe infections as an approach for understanding the genetic basis of infectious diseases and deciding on treatment options. The deficiency of IFN-mediated immunity genes plays a crucial role in the pathogenesis of MSMD and must be considered in pediatric patients with BCGitis.

Anahtar Kelimeler: MSMDBCGitiswhole exome sequencing

PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Soyak Aytekin E, Keskin A, Tan C, Yalçın E , Dogru D, Ozcelik U, et al. Differential diagnosis of primary immunodeficiency in patients with BCGitis and BCGosis: A single-centre study. Scand J İmmunol 2021;94(4):e13084. doi: 10.1111/sji.13084. google scholar
 • 2. Bustamante J. Mendelian susceptibility to mycobacterial disease: recent discoveries. Hum Genet 2020;139(6-7):993-1000. google scholar
 • 3. Rosain J, Kong XF, Martinez-Barricarte R, Oleaga-Quintas C , Ramirez-Alejo N, Markle J, et al. Mendelian susceptibility to mycobacterial disease: 2014-2018 update. İmmunol Cell Biol 2019;97(4):360-7. google scholar
 • 4. Das J, Banday AZ, Shandilya J, Sharma M, Vignesh P, Rawat A. An updated review on Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases- a silver jubilee celebration of its first genetic diagnosis. Expert Rev Clin İmmunol 2021;17(10):1103-20. google scholar
 • 5. Filipe-Santos O, Bustamante J, Chapgier A, Vogt G, Beaucoudrey L de, Feinberg J, et al. İnborn errors of İL-12/23- and İFN-gamma-mediated immunity: molecular, cellular, and clinical features. Semin İmmunol 2006;18(6):347-61. google scholar
 • 6. Zhou X, Jia W, Ni Z, Wang A, Liu Z, Hou M, et al. Three novel compound heterozygous İL12RB1 mutations in Chinese patients with Mendelian susceptibility to mycobacterial disease. PLoS One 2019;14(4):e0215648. doi: 10.1371/journal.pone.0215648. google scholar
 • 7. Tan C, Cagdas-Ayvaz D, Metin A, Keskin O, Tezcan İ, Sanal O. Clinical and genetic features of IL12Rb1 deficiency: Single center experience of 18 patients. Turk J Pediatr 2016;58(4):356-61. google scholar
 • 8. Kerner G, Rosain J, Guerin A, Al-Khabaz A, Oleaga-Quintas C, Rapaport F, et al. Inherited human IFN-gamma deficiency underlies mycobacterial disease. J Clin Invest 2020;130(6):3158-71. google scholar
 • 9. van de Vosse E, van Dissel JT. IFN-gammaR1 defects: Mutation update and description of the IFNGR1 variation database. Hum Mutat 2017;38(10):1286-96. google scholar
 • 10. Indumathi CK, Bustamante J. Clinical and immunological profile of children with Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases (MSMD) from an Indian tertiary care hospital. Indian J Tuberc 2021;68(2):292-7. google scholar
 • 11. Boisson-Dupuis S, Ramirez-Alejo N, Li Z, Rao G, Kerner G, Lim CK et al. Tuberculosis and impaired IL-23-dependent IFN-gamma immunity in humans homozygous for a common TYK2 missense variant. Sci Immunol 2018;3(30):eaau8714. doi: 10.1126/ sciimmunol.aau8714. google scholar
 • 12. Wu P, Chen S, Wu B, Chen J, Lv G. A TYK2 Gene Mutation c. 2395G>A Leads to TYK2 Deficiency: A Case Report and Literature Review. Front Pediatr 2020;8:253. google scholar
 • 13. Bustamante J, Arias AA, Vogt G, Galicia LB, Prando C, Grant AV, et al. Germline CYBB mutations that selectively affect macrophages in kindreds with X-linked predisposition to tuberculous mycobacterial disease. Nat Immunol 2011;12(3):213-21. google scholar
 • 14. Bustamante J, Picard C, Boisson-Dupuis S, Abel L, Casanova JL. Genetic lessons learned from X-linked Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases. Ann N Y Acad Sci 2011;1246:92-101. google scholar
 • 15. Chinn IK, Chan AY, Chen K, Chou J, Dorsey MJ, Hajjaret J, et al. Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol 2020;145(1):46-69. google scholar
 • 16. Yang Y, Muzny DM, Xia F, Niu Z, Person R, Ding Y, et al. Molecular findings among patients referred for clinical whole-exome sequencing. JAMA 2014;312(18):1870-9. google scholar
 • 17. van Coller A, Glanzmann B, Cornelissen H, Möller M, Kinnear C, Esseret M, et al. Phenotypic and immune functional profiling of patients with suspected Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease in South Africa. BMC Immunol 2021;22(1):1-17. google scholar
 • 18. Ahmed CM, Johnson HM. IFN-gamma and its receptor subunit IFNGR1 are recruited to the IFN-gamma-activated sequence element at the promoter site of IFN-gamma-activated genes: evidence of transactivational activity in IFNGR1. J Immunol 2006;177(1):315-21. google scholar
 • 19. Marazzi MG, Chapgier A, Defilippi AC, Pistoia V, Mangini S, Savioli C, et al. Disseminated Mycobacterium scrofulaceum infection in a child with interferon-gamma receptor 1 deficiency. Int J Infect Dis 2010;14(2):e167-70. doi: 10.1016/j.ijid.2009.03.025. google scholar
 • 20. Schroder K, Hertzog PJ, Ravasi T, Hume DA. Interferon-gamma: an overview of signals, mechanisms and functions. J Leukoc Biol 2004;75(2):163-89. google scholar
 • 21. Fieschi C, Bosticardo M, de Beaucoudrey L, Boisson-Dupuis S, Feinberg J, Santos OF, et al. A novel form of complete IL-12/IL-23 receptor beta1 deficiency with cell surface-expressed nonfunctional receptors. Blood 2004;104(7):2095-101. google scholar
 • 22. Robinson RT. IL12Rbeta1: the cytokine receptor that we used to know. Cytokine 2015;71(2):348-59. google scholar
 • 23. Kreins AY, Ciancanelli MJ, Okada S, KongX-F, Ramurez-Alejo Noe, Kilic SS, et al. Human TYK2 deficiency: Mycobacterial and viral infections without hyper-IgE syndrome. J Exp Med 2015;212(10):1641-62. google scholar
 • 24. Guo W, Feng X, Yang M, Shangguan Y, Shi P, Wang S, et al. Mycobacterium Intracellulare Infection Associated with TYK2 Deficiency: A Case Report and Review of the Literature. Infect Drug Resist 2020;13:4347-53. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Nepesov, S., Fırtına, S., Aygün, F.D., Işıkgil, B., Çamcıoğlu, Y., Kıykım, A., Özek Yücel, E., Kendir Demirkol, Y., & Ayaz, A. (2022). MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 5(3), 140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


AMA

Nepesov S, Fırtına S, Aygün F D, Işıkgil B, Çamcıoğlu Y, Kıykım A, Özek Yücel E, Kendir Demirkol Y, Ayaz A. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2022;5(3):140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


ABNT

Nepesov, S.; Fırtına, S.; Aygün, F.D.; Işıkgil, B.; Çamcıoğlu, Y.; Kıykım, A.; Özek Yücel, E.; Kendir Demirkol, Y.; Ayaz, A. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 5, n. 3, p. 140-146, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Nepesov, Serdar, and Sinem Fırtına and Fatma Deniz Aygün and Begüm Işıkgil and Yıldız Çamcıoğlu and Ayça Kıykım and Esra Özek Yücel and Yasemin Kendir Demirkol and Akif Ayaz. 2022. “MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5, no. 3: 140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


Chicago: Humanities Style

Nepesov, Serdar, and Sinem Fırtına and Fatma Deniz Aygün and Begüm Işıkgil and Yıldız Çamcıoğlu and Ayça Kıykım and Esra Özek Yücel and Yasemin Kendir Demirkol and Akif Ayaz. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5, no. 3 (Feb. 2023): 140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


Harvard: Australian Style

Nepesov, S & Fırtına, S & Aygün, FD & Işıkgil, B & Çamcıoğlu, Y & Kıykım, A & Özek Yücel, E & Kendir Demirkol, Y & Ayaz, A 2022, 'MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 140-146, viewed 8 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


Harvard: Author-Date Style

Nepesov, S. and Fırtına, S. and Aygün, F.D. and Işıkgil, B. and Çamcıoğlu, Y. and Kıykım, A. and Özek Yücel, E. and Kendir Demirkol, Y. and Ayaz, A. (2022) ‘MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 5(3), pp. 140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899 (8 Feb. 2023).


MLA

Nepesov, Serdar, and Sinem Fırtına and Fatma Deniz Aygün and Begüm Işıkgil and Yıldız Çamcıoğlu and Ayça Kıykım and Esra Özek Yücel and Yasemin Kendir Demirkol and Akif Ayaz. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 3, 2022, pp. 140-146. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899


Vancouver

Nepesov S, Fırtına S, Aygün FD, Işıkgil B, Çamcıoğlu Y, Kıykım A, Özek Yücel E, Kendir Demirkol Y, Ayaz A. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 8 Feb. 2023 [cited 8 Feb. 2023];5(3):140-146. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899 doi: 10.26650/JARHS2022-1119899


ISNAD

Nepesov, Serdar - Fırtına, Sinem - Aygün, FatmaDeniz - Işıkgil, Begüm - Çamcıoğlu, Yıldız - Kıykım, Ayça - Özek Yücel, Esra - Kendir Demirkol, Yasemin - Ayaz, Akif. MİKOBAKTERİYEL HASTALIKLARA MENDEL DUYARLILIĞI HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK PROFİLİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5/3 (Feb. 2023): 140-146. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1119899ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim03.06.2022
Kabul10.08.2022
Çevrimiçi Yayınlanma25.08.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.