Olgu Sunumu


DOI :10.26650/JARHS2020-656780   IUP :10.26650/JARHS2020-656780    Tam Metin (PDF)

Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu

Sedef Ayşe TaşyapanAhmet Faruk Ertürkİlknur Özcan

Siyalolit, bir tükürük bezi parankimi veya kanalı içerisinde, bir veya daha fazla sayıda, oval ya da yuvarlak formdaki kalsifik odak olarak tanımlanmaktadır. En sık submandibular tükürük bezinde ve 30-60 yaş aralığında görülmektedir. 46 yaşında erkek hasta dental tedavileri için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimiği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği’ne başvurmuştur. Panoramik radyografisinde rastlantısal olarak sağ mandibula angulus bölgesinde radyoopak bir oluşum görülmüştür. Klinik olarak ilgili bölgede herhangi bir semptom saptanamamıştır. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ angulus bölgesinde, lingual alanda, iç yapısı mikst, hiperdens odak izlenmiş olup siyalolit olduğu tespit edilmiştir. Ultrasonografide ise submandibular tükürük bezi kanalı içerisinde olduğu belirlenmiştir. Herhangi bir semptom bulunmaması nedeniyle hastanın düazenli takibi sağlanmıştır. Klinik ve radyografik bulgular ile siyalolitin lokalizasyon ve ebatlarının belirlenmesi tedavi planlamasında önemlidir. Bu vaka sunumunda asemptomatik büyük boyutlu bir siyalolit olgusunun radyolojik bulgularını sunmak amaçlanmıştır. 

DOI :10.26650/JARHS2020-656780   IUP :10.26650/JARHS2020-656780    Tam Metin (PDF)

Giant sialolith in submandibular gland with radiological findings: A case report

Sedef Ayşe TaşyapanAhmet Faruk Ertürkİlknur Özcan

A sialolith is defined as one or more calcific foci in oval or round form within a parenchyma or duct of a salivary gland. It is most commonly seen in the submandibular salivary gland and in the 30-60 age range. A 46-year-old male patient was admitted to the Department of Oral and Maxillofacial Radiology of Istanbul University Faculty of Dentistry for dental treatment. A panoramic radiography incidentally showed a radiopaque formation in the right mandible angulus. No symptoms were detected in the clinically relevant region. A cone beam computed tomography showed a mixed, hyperdense focus in the lingual area in the right angulus region and a sialolith was detected. On ultrasonography, a sialolith was found in submandibular salivary gland duct. Due to the absence of any symptoms, regular followup was provided. The determination of localization and size of the sialolith with clinical and radiographic findings are important in treatment planning. In this case report, we aimed to present the radiological findings of an asymptomatic case of a large sialolith.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Haas OL. Jr. et al. Sialolith removal in the submandibular region using surgical diode laser: report of two cases and literature review. Oral Maxillofac Surg, 2018;22(1): 105-111. google scholar
 • 2. Takeda Y. et al. Sialolith of the submandibular gland with bone formation. Pathol Int, 2003;53(5): 309-312. google scholar
 • 3. Biddle RJ., Arora S. Giant Sialolith of the Submandibular Salivary Gland. Radiol Case Rep, 2008;3(2): 101. google scholar
 • 4. Rodrigues GHC. et al. Giant submandibular sialolith conservatively treated. Autops Case Rep, 2017;7(1): 9-11. google scholar
 • 5. Arunkumar KV, Garg N, Kumar V. Oversized submandibular gland sialolith: a report of two cases. J Maxillofac Oral Surg, 2015;14(1): 116119. google scholar
 • 6. Arslan S. et al. Giant sialolith of submandibular gland: report of a casedagger. J Surg Case Rep, 2015;2015(4). google scholar
 • 7. Purcell YM. er al. The Diagnostic Accuracy of Contrast-Enhanced CT of the Neck for the Investigation of Sialolithiasis. AJNR Am J Neuroradiol, 2017;38: 2161-2166. google scholar
 • 8. Iwai T. et al. Giant Sialolith of the Submandibular Gland. J Clin Diagn Res, 2017;11(8): ZJ03-ZJ04. google scholar
 • 9. Ledesma-Montes C. et al. Scanning electron micrographic features of a giant submandibular sialolith. Ultrastruct Pathol, 2007;31(6): 385391. google scholar
 • 10. Van Der Meij EH, Karagozoglu KH, De Visscher JGAM. The value of cone beam computed tomography in the detection of salivary stones prior to sialendoscopy. International Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, 2018;47.2: 223227. google scholar
 • 11. Thomas W. Walsh Douglas, Jennifer E. Rassekh, Christopher H. Accuracy of ultrasonography and computed tomography in the evaluation of patients undergoing sialendoscopy for sialolithiasis. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 2017;156.5: 834-839. google scholar
 • 12. Jung JH. et al. A large sialolith on the parenchyma of the submandibular gland: A case report. Exp Ther Med, 2014;8(2): 525-526. google scholar
 • 13. de Santana Santos T. et al. Intraoral approach for removal of large sialolith in submandibular gland. J Craniofac Surg, 2012;23(6):1845-1847. google scholar
 • 14. Franco Aç, et al. Massive Submandibular Sialolith: Complete Radiographic Registration and Biochemical Analysis through X-Ray Diffraction. Case Rep Surg, 2014;2014: 659270. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Taşyapan, S.A., Ertürk, A.F., & Özcan, İ. (2020). Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(1), 20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


AMA

Taşyapan S A, Ertürk A F, Özcan İ. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2020;3(1):20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


ABNT

Taşyapan, S.A.; Ertürk, A.F.; Özcan, İ. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 3, n. 1, p. 20-25, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Taşyapan, Sedef Ayşe, and Ahmet Faruk Ertürk and İlknur Özcan. 2020. “Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 3, no. 1: 20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


Chicago: Humanities Style

Taşyapan, Sedef Ayşe, and Ahmet Faruk Ertürk and İlknur Özcan. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 3, no. 1 (Jun. 2023): 20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


Harvard: Australian Style

Taşyapan, SA & Ertürk, AF & Özcan, İ 2020, 'Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 20-25, viewed 9 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


Harvard: Author-Date Style

Taşyapan, S.A. and Ertürk, A.F. and Özcan, İ. (2020) ‘Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(1), pp. 20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780 (9 Jun. 2023).


MLA

Taşyapan, Sedef Ayşe, and Ahmet Faruk Ertürk and İlknur Özcan. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 20-25. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780


Vancouver

Taşyapan SA, Ertürk AF, Özcan İ. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 9 Jun. 2023 [cited 9 Jun. 2023];3(1):20-25. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780 doi: 10.26650/JARHS2020-656780


ISNAD

Taşyapan, SedefAyşe - Ertürk, AhmetFaruk - Özcan, İlknur. Radyolojik bulgularla submandibular bezde dev siyalolit: Olgu sunumu”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 3/1 (Jun. 2023): 20-25. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-656780ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim08.12.2019
Kabul16.01.2020
Çevrimiçi Yayınlanma26.02.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.