Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2022-1163393   IUP :10.26650/JARHS2022-1163393    Tam Metin (PDF)

PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE

Pınar NaiboğluSevde GökselGül Aykanat

Amaç: Porselen laminate veneer üzerine YouTube videolarının içeriğini ve yararlılığını değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: YouTube’da “porselen laminate veneer” anahtar kelimesi arandı. İlk 200 video tarandı. Hariç tutulanlardan sonra, 79 video, içeriğin yararlılığı açısından iki araştırmacı tarafından analiz edildi. Videolarda, porselen laminate veneer 8 konu başlığında değerlendirildi. Videolar, yararlılık puanına göre zayıf (0), orta (1) ve mükemmel (2) olarak sınıflandırıldı. Genel video değerlendirmesi, videonun uzunluğunu, görüntüleme yorum, beğenme, beğenmeme ve yüklemeden bu yana geçen gün sayılarını içeriyordu. Videolar türlerine göre eğitici, hasta deneyimi ve bilimsel olarak hatalı olarak kategorilere ayrıldı. Videolar yüklenme kaynaklarına göre profesyoneller (diş hekimi, uzman), sağlık şirketleri ve bireysel kullanıcılar olarak üç gruba ayrıldı. Veriler Kruskal-Wallis testi, Posthoc-Dunn testi ve ki-kare testi ile analiz edildi (p˂0,05). Bulgular: Ortalama yararlılık puanı 0,544’idi. Mükemmel yararlılık puanına sahip videolarda video uzunluğunun ve yorum sayısının zayıf yararlılık puanına sahip videolara göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p=0,030 ve p=0,019). Yararlılık puanı ile yükleme kaynağı (p= 0,426), video türü (p=0,819) arasında anlamlı bir fark yoktu. En çok tartışılan konu başlığı porselen laminate veneer prosedürleriydi (%32,86). En az tartışılan konu başlığı ise kontrendikasyonlar oldu (%3,81). Sonuç: YouTube, porselen laminate veneer hakkında hastalar için yetersiz bir bilgi kaynağı olarak görünmektedir.

DOI :10.26650/JARHS2022-1163393   IUP :10.26650/JARHS2022-1163393    Tam Metin (PDF)

YOUTUBE AS A SOURCE OF INFORMATION ON PORCELAIN LAMINATE VENEERS

Pınar NaiboğluSevde GökselGül Aykanat

Objective of work: This study aimed to evaluate the content and usefulness of YouTube videos on porcelain laminate veneers. Materials and Methods: The keyword porcelain laminate veneer was searched on YouTube. The first 200 videos were scanned. After exclusions, 79 videos were assessed for the content presented in 8 topic titles for porcelain laminate veneers. Videos were classified as poor (0), moderate (1), and excellent (2) based on the usefulness score. A general video assessment included length of the video, number of views, comments, likes, dislikes, and days since upload was completed. Videos were categorized according to their type: educational, patient’s experience, and scientifically erroneous. The source of the uploaded videos was classified into three groups: professionals (dentist, specialist), health companies, and individual users. Data were analyzed with the Kruskal-Wallis, Post hoc-Dunn, and chi-square tests (p ˂ .05). Results: The average usefulness score was 0.544. It was found that the length of the video and the number of comments were significantly higher in the excellent videos than in poor videos (p=.030 and p=.019, respectively). There was no significant difference between the usefulness score and the source of upload (p=.426) or the type of video (p=.819). The most discussed topic title was procedures of porcelain laminate veneer (32.86%), while the least discussed topic title was contraindications (3.81%). Conclusion: YouTube appears to be an incomplete source of information about porcelain laminate veneers for patients. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Vanherle G. Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent 2000;28(3):163-77. google scholar
 • 2. Akoğlu B, Gemalmaz D. Fracture resistance of ceramic veneers with different preparation designs. J Prosthodont 2011;20(5):380-4. google scholar
 • 3. Fradeani M, Redemagni M, Corrado M. Porcelain laminate veneers: 6- to 12-year clinical evaluation--a retrospective study. İnt J Periodontics Restorative Dent 2005;25(1):9-17. google scholar
 • 4. Calamia JR, Calamia CS. Porcelain laminate veneers: reasons for 25 years of success. Dent Clin North Am 2007;51(2):399-417. google scholar
 • 5. Burke FJT. Survival rates for porcelain laminate veneers with special reference to the effect of preparation in dentin: a literature review. J Esthet Restor Dent 2012;24(4):257-65. google scholar
 • 6. Hassona Y, Taimeh D, Marahleh A, Scully C. YouTube as a source of information on mouth (oral) cancer. Oral Dis 2016;22(3):202-8. google scholar
 • 7. Madathil KC, Rivera-Rodriguez AJ, Greenstein JS, Gramopadhye AK. Healthcare information on YouTube: a systematic review. Health İnformatics J 2015;21(3):173-94. google scholar
 • 8. Keelan J, Pavri-Garcia V, Tomlinson G, Wilson K. YouTube as a source of information on immunization: a content analysis. JAMA 2007;298(21):2482-4. google scholar
 • 9. Dias da Silva MA, Pereira AC, Walmsley AD. Who is providing dental education content via YouTube? Br Dent J 2019;226(6):437-40. google scholar
 • 10. Desai T, Shariff A, Dhingra V, Minhas D, Eure M, Kats M. İs content really king? An objective analysis of the public’s response to medical videos on YouTube. PLoS One 2013;8(12):e82469. doi: 10.1371/journal.pone.0082469. google scholar
 • 11. Steinberg PL, Wason S, Stern JM, Deters L, Kowal B, Seigne J. YouTube as source of prostate cancer information. Urology 2010;75(3):619-22. google scholar
 • 12. Gaş S, Zincir ÖÖ, Bozkurt AP. Are YouTube videos useful for patients interested in botulinum toxin for bruxism? J Oral Maxillofac Surg 2019;77(9):1776-83. google scholar
 • 13. Lena Y, Dindaroğlu F. Lingual orthodontic treatment: a YouTube video analysis. Angle Orthod 2018;88(2):208-14. google scholar
 • 14. Biggs TC, Bird JH, Harries PG, Salib RJ. YouTube as a source of information on rhinosinusitis: the good, the bad and the ugly. J Laryngol Otol 2013;127(8):749-54. google scholar
 • 15. Strychowsky JE, Nayan S, Farrokhyar F, MacLean J. YouTube: a good source of information on pediatric tonsillectomy? İnt J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77(6):972-5. google scholar
 • 16. Hegarty E, Campbell C, Grammatopoulos E, DiBiase AT, Sherriff M, Cobourne MT. YouTube™ as an information resource for orthognathic surgery. J Orthod 2017;44(2):90-6. google scholar
 • 17. Menziletoglu D, Guler AY, İsik BK. Are YouTube videos related to dental implant useful for patient education? J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2020;121(6):661-4. google scholar
 • 18. Ajumobi AB, Malakouti M, Bullen A, Ahaneku H, Lunsford TN. YouTube™ as a source of instructional videos on bowel preparation: a content analysis. J Cancer Educ 2016;31(4):755-9. google scholar
 • 19. Delli K, Livas C, Vissink A, Spijkervet FKL. İs YouTube useful as a source of information for Sjögren’s syndrome? Oral Dis 2016;22(3):196-201. google scholar
 • 20. Kumar N, Pandey A, Venkatraman A, Garg N. Are video sharing web sites a useful source of information on hypertension? J Am Soc Hypertens 2014;8(7):481-90. google scholar
 • 21. Gabarron E, Larbi D, Dorronzoro E, Hasvold PE, Wynn R, Årsand E. Factors engaging users of diabetes social media channels on Facebook, Twitter, and Instagram: observational study. J Med Internet Res, 2020;22(9):e21204. doi: 10.2196/21204. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Naiboğlu, P., Göksel, S., & Aykanat, G. (2022). PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 5(3), 147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


AMA

Naiboğlu P, Göksel S, Aykanat G. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2022;5(3):147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


ABNT

Naiboğlu, P.; Göksel, S.; Aykanat, G. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 5, n. 3, p. 147-152, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Naiboğlu, Pınar, and Sevde Göksel and Gül Aykanat. 2022. “PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5, no. 3: 147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


Chicago: Humanities Style

Naiboğlu, Pınar, and Sevde Göksel and Gül Aykanat. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5, no. 3 (Feb. 2023): 147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


Harvard: Australian Style

Naiboğlu, P & Göksel, S & Aykanat, G 2022, 'PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 147-152, viewed 1 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


Harvard: Author-Date Style

Naiboğlu, P. and Göksel, S. and Aykanat, G. (2022) ‘PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 5(3), pp. 147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393 (1 Feb. 2023).


MLA

Naiboğlu, Pınar, and Sevde Göksel and Gül Aykanat. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 3, 2022, pp. 147-152. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393


Vancouver

Naiboğlu P, Göksel S, Aykanat G. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 1 Feb. 2023 [cited 1 Feb. 2023];5(3):147-152. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393 doi: 10.26650/JARHS2022-1163393


ISNAD

Naiboğlu, Pınar - Göksel, Sevde - Aykanat, Gül. PORSELEN LAMİNAT KAPLAMA HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5/3 (Feb. 2023): 147-152. https://doi.org/10.26650/JARHS2022-1163393ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.08.2022
Kabul02.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma05.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.