CİLT 5, SAYI 1, 2022


DATA SCIENCE, CANCER AND SEQUENCING ANALYSES

TUMOR-ASSOCIATED MICROBIOME

PRECISION ONCOLOGY- BASIC TO BEDSIDE

REAL WORLD EVIDENCE AND BIG DATA

TRANSLATIONAL RESEARCH ETHICS

REPURPOSING DRUGS FOR CANCER THERAPY

EXOSOMES – A NEW FRONTIER IN CANCER THERAPY


SAYI 1CİLT 5, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.