CİLT 7, SAYI 2, 2024


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Yahya Güldiken


CİLT 7, SAYI 1, 2024


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Yahya Güldiken
METRİKLER


7
21
231
231

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.