Makale Çağrısı Cilt:21 Sayı:3 SOSYAL PEDİATRİ


Baş Editörler:

Prof. Dr. Ayper Somer, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Zeynep Tamay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Misafir Editörler:

Prof. Dr. Nick Spencer, Warwick Üniversitesi, Warwick Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Emeritus Profesörü, İngiltere

Prof. Dr. Perran Boran, Marmara Üniversitesi, Marmara Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayınlanan Çocuk Dergisi (ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491), yüksek kalitede orijinal makaleler, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında temel konulara ve güncel gelişmelere odaklanan derlemeler ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çocuk Dergisi'nin bu sayısı; çocuğun sağlığını toplum, çevre, okul ve aile bağlamında göz önünde bulunduran, çocuk sağlığı ve gelişiminin fiziksel, zihinsel ve sosyal boyutlarını bütünleştiren ve bunların yanı sıra bakım, önlem, sağlık ve yaşam kalitesi ile çocuk haklarının geliştirilmesine bütüncül ve çok disiplinli bir yaklaşım sunan  sosyal pediatri konularını içerecektir. Sosyal pediatri 3 alanda faaliyet gösterir: sosyal nedenleri olan çocuk sağlığı sorunları, sosyal sonuçları olan çocuk sağlığı sorunları ve çocuk sağlığı bakımı ile çocuk sağlığı bakımının dört alanını kapsar- iyileştirici pediatri, sağlığın teşviki, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon. Geleneksel pediatri, çocuk sağlığına yönelik mevcut küresel sorunları ele almak için gereklidir ancak yeterli değildir. Bu sayıda çocuk sağlığı ve gelişiminin sosyal boyutlarını araştıran ulusal ve/veya uluslararası özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer verilecektir.

Çocuk Dergisi, yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce' dir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için makale işleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz. Dergi, EBSCO Academic Search Complete ve TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin' de indekslenmektedir.

İngilizce tam metinler 1 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilmelidir. Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/en/pub/jchild/writing-rules adresinden ulaşılabilir.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.