Yazı kabul ve Yayın Kurallarında Değişiklik


Değerli Yazarlarımız,

Çocuk Dergisi yazı kabul ve yayın kurallarında 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

*Yazıların değerlendirmeye alınabilmesi için yazarlardan en az birinin sağlık bilimleri temel alanından olması gerekmektedir.

*Sisteme yüklemeler İngilizce tam metin ya da İngilizce ve Türkçe tam metin olarak yapılmalıdır.

*Tek yazarlı araştırma yazıları değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Derleme yazıları, ancak davetli yazar statüsünde kabul edilecektir.

*Yılda 4 sayı (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanır.


Çocuk Dergisi Yayın Kurulu


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.