Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2021.2.798556   IUP :10.26650/jchild.2021.2.798556    Tam Metin (PDF)

Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi

Kamile ArıkanAslı Çelebi Tayfur

Amaç: Akut alt solunum yolu enfeksiyonları (ASE) 5 yaş altı çocuklardaki ölümlerinin en sık nedenini oluşturur. Bu çalışmada akut ASE tanısı alan hastalarda serum 25 (OH) vitamin D düzeylerinin yaş gruplarına göre incelenmesi planlanmıştır. Metod: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında ASE tanısı ile izlenen 1 ay-18 yaş aralığında çocuk hastalar dahil edildi. Hastaların hastaneye başvuru şikayeti, sosyodemografik özellikleri, serum 25 (OH) vitamin D düzeyi, hastaneye yatış öyküsü ve yatış süresi kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya ortanca yaşı 4 yaş (1 ay-17 yaş) olan 65’i (%61,9) erkek (E/K:1,6) toplam 105 hasta dahil edildi. Yirmi dokuz (%27,6) hasta yatırılarak, 76 (%72,6) hasta ayaktan takip edildi. Hastaların 44’ü viral akut alt solunum yolu enfeksiyonu, 61’i bakteriyel akut alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile izlenmiştir. Serum 25 (OH) vitamin D düzeyi hastaların 63’ünde düşük (<20 ng/mL), 42’sinde normal (≥20 ng/mL) olarak saptandı. Yirmi dört (%22,9) hastanın serum 25 (OH) vitamin D düzeyi <12 ng/mL, 37 (%35,2) hastanın 12-20 ng/mL arasında, 44 (%41,9) hastanın >20 ng/mL olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilen 1 yaş altındaki 32 hastanın kış mevsiminde doğanlarında tanı anında ortanca serum 25 (OH) vitamin D düzeyleri, diğer mevsimlerde doğan 1 yaş altındaki hastalara göre daha düşük saptandı. Bir yaşından küçük ve akut ASE nedeni ile yatırılarak tedavi edilen hastaların serum ortanca 25 (OH) vitamin D düzeyi [25,9 ng/mL (1,7-87,7)], ayaktan tedavi edilen 1 yaşından küçük hastalarınkine [42,1 ng/mL (16,6-62,6)] göre daha düşük bulundu (p=0,035). Sonuç: Çalışmamızda akut ASE tanısı ile izlenen hastalarda serum vitamin D eksikliği/yetersizliğinin sık olarak saptanması, vitamin D düşüklüğünün çocuklarda akut ASE’nin gelişiminde ve ilerlemesinde önemli bir risk faktörü olduğunu düşündürmüştür.

DOI :10.26650/jchild.2021.2.798556   IUP :10.26650/jchild.2021.2.798556    Tam Metin (PDF)

Change of Vitamin D level in Children with Acute Lower Respiratory Tract Infection According to Age, Gender and Season

Kamile ArıkanAslı Çelebi Tayfur

Objective: Lower respiratory tract infections (LRTI) are the most common reason of mortality for under 5 years old. We aimed to examine serum 25 (OH) vitamin D level of children with LRTI according to age, time of admission and gender. Methods: Children between 1 months-18 years of age with a diagnosis of LRTI admitted to the Health Science University Keciören Research and Training Hospital between July 2018 and July 2019 were included. Sociodemographic characteristics, serum 25 (OH) vitamin D levels, history of recurrent LRTI, and hospitalisation time were recorded. Results: A total of 105 patients, 65 (61.9%) male (M/F:1.6) with a median age of 4 years (1 month-17 years) were included. Twenty nine patients (27.6%) were hospitalised and 76 (72.6%) patients were outpatients. Of them, 44 patients were diagnosed with viral acute lower respiratory tract infection and the remaining 61 with bacterial acute lower respiratory tract infection. Serum 25 (OH) vitamin D level was low in 63 patients (<20 ng/ mL), and normal in 42 patients (≥20 ng/mL). In 24 patients (22.9%), serum 25 (OH) vitamin D level was <12 ng/mL, in 37 (35.2%) patients, it was in 12-20 ng/mL, and in 44 (41.9%) patients, >20 ng/mL. In 32 patients under 1 year old of age, median serum 25 (OH) vitamin D levels were lower in patients born in winter compared to patients born in other seasons. The serum median 25 (OH) vitamin D level of hospitalised children under 1 year old of age was statistically significantly lower than in outpatients of the same age group, [25.9 ng/mL (1.7-87.7) versus 42.1 ng/mL (16.6- 62.6), p=0.035]. Conclusion: We conclude that, vitamin D deficiency/insufficiency may be a risk factor for LRTI presentation, recurrence and outcome in children.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Burstein R, Henry NJ, Collison ML, Marczak LB, Sligar A, Watson S, et al. Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. Nature 2019;574(7778):353-8. google scholar
 • 2. Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z, Mulhollandd K, Campbell H. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bulletin of the World Health Organization 2008;86:408-16. google scholar
 • 3. Institute of Medicine (U.S.), Committee to review dietary reference ıntakes for vitamin d and calcium. dietary reference ıntakes: calcium and vitamin D. Washington, D.C.: National Academies Press; 2011. google scholar
 • 4. World Health Organization/Food and Agriculture Organization (WHO/FAO). Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO expert consultation. Bangkok, Thailand; 2004;9:21-30. google scholar
 • 5. Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev Endocr Metab Disord. 2017;18:153-65. google scholar
 • 6. Opinder S. Understanding vitamin D deficiency, Age and Ageing. 2014;43(5):589-91. google scholar
 • 7. Pludowski P, Holick MF, Pilz S, Wagner CL, Hollis BW, Grant WB, et al. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality- a review of recent evidence. Autoimmun Rev 2013;12:976-89. google scholar
 • 8. Munns CF, Shaw N, Kiely M, Specker BL, Thacher TD, Ozono K, et al. Global consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. Horm Res Paediatr. 2016;85:83-106. google scholar
 • 9. Charoenngam N, Holick MF. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. Nutrients 2020;15:12(7):2097. doi: 10.3390/nu1207209. google scholar
 • 10. McAllister DA, Liu L, Shi T, Chu Y, Reed C, Burrows J, et al. Global, regional, and national estimates of pneumonia morbidity and mortality in children younger than 5 years between 2000 and 2015: a systematic analysis. Lancet Glob Health 2019;7(1):47-57. google scholar
 • 11. Walker CLF, Rudan I, Liu L, Nair H, Theodoratou E, Bhutta ZA, et al. Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea. Lancet 2013;381:1405-16. google scholar
 • 12. Telo S, Kaman D , Akgöl G. Elazığ İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Fırat Tı.p Derg/Firat Med J 2017;22(1):29-33. google scholar
 • 13. Ünal Ü, Özkan B, Çayır A, Kaya A, Orbak Z. Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi 2012;39(4):531-5. google scholar
 • 14. Huang Y, Fu L, Yang Y. Age-Related Vitamin D Deficiency ıs associated with the ımmune response in children with community-acquired pneumonia. J Nutr Sci Vitaminol 2017;63(1):1-7. google scholar
 • 15. Roth DE, Shah R, Black RE, Baqui AH. Vitamin D status and acute lower respiratory infection in early childhood in Sylhet, Bangladesh. Acta Paediatr 2010;99(3):389-93. google scholar
 • 16. Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2006;134(6):1129-40. google scholar
 • 17. Charan J, Goyal JP, Saxena D, Yadav P. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. J Pharmacol Pharmacother 2012;3(4):300-3. google scholar
 • 18. Pasquali M, Mandanici G, Conte C, Muci ML, Mazzaferro S. Understanding the different functions of vitamin D. G Ital Nefrol 2009;26(46):53-7. google scholar
 • 19. Doğan M, Erol M, Cesur Y, Arı Yuca S. The effect of 25-hydroxyvitamin D3 on the immunsystem. J Pediatr Endocrinol Metab 2009:22(10):929-35. google scholar
 • 20. Cepeda SJ, Zenteno AD, Fuentes SC, Bustos BR. Vitamina D enfermedades respiratorias pediatricas [Vitamin D and pediatrics respiratory diseases]. Rev Chil Pediatr 2019;90(1):94-101. google scholar
 • 21. Martineau AR, Jolliffe DA, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: individual participant data meta-analysis. Health Technol Assess 2019;23(2):1-44. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Arıkan, K., & Çelebi Tayfur, A. (2021). Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Çocuk Dergisi, 21(2), 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


AMA

Arıkan K, Çelebi Tayfur A. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


ABNT

Arıkan, K.; Çelebi Tayfur, A. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 94-98, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Arıkan, Kamile, and Aslı Çelebi Tayfur. 2021. “Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


Chicago: Humanities Style

Arıkan, Kamile, and Aslı Çelebi Tayfur. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (Sep. 2022): 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


Harvard: Australian Style

Arıkan, K & Çelebi Tayfur, A 2021, 'Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 94-98, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


Harvard: Author-Date Style

Arıkan, K. and Çelebi Tayfur, A. (2021) ‘Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556 (28 Sep. 2022).


MLA

Arıkan, Kamile, and Aslı Çelebi Tayfur. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 94-98. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556


Vancouver

Arıkan K, Çelebi Tayfur A. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Çocuk Dergisi [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];21(2):94-98. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556 doi: 10.26650/jchild.2021.2.798556


ISNAD

Arıkan, Kamile - Çelebi Tayfur, Aslı. Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuk Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi”. Çocuk Dergisi 21/2 (Sep. 2022): 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.2.798556ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim23.09.2020
Kabul13.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.