Derleme


DOI :10.26650/jchild.2021.875023   IUP :10.26650/jchild.2021.875023    Tam Metin (PDF)

Alloimmun Sitopeniler

Selime Aydoğdu

İmmunsitopeniler eritrosit, trombosit ve nötrofillerin veya aynı anda birden fazla hücre serisinin “otoantikorlar” veya “alloantikorlar” tarafından uyarılmış immun sistem aracılığı ile yıkımı sonucu meydana gelir. Alloantikorlar, organizmanın karşılaştığı alloantijen veya izoantijen denilen aynı türden ve kendine ait olmayan antijenlerle uyarılması ile oluşur. Kan grubu ve doku grubu antijenleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Oluşan bu antikorlar genellikle geçici bir dönem kan hücrelerinin yıkımına neden olurlar. Otoimunite ise immun toleransın bozularak organizmanın tüm savunma sisteminin kendi antijenlerini yabancı görmesi ve hücrelerin yıkımına/ hasarına yol açmasıdır. Otoimmun hastalıklar tüm organ sistemlerini etkileyebilir. Alloimmunizasyon kan transfüzyonu reaksiyonları, yenidoğan sitopenileri veya organ transplantasyonu sonrası görülen greft rejekti ile karşımıza çıkabilir. Bu yazıda kan transfüzyonu reaksiyonları ve yenidoğanın alloimmunsitopenilerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alloimmunizasyonsitopeniyenidoğançocuk
DOI :10.26650/jchild.2021.875023   IUP :10.26650/jchild.2021.875023    Tam Metin (PDF)

Alloimmune Cytopenias

Selime Aydoğdu

Immune cytopenias occur as a result of the destruction of erythrocytes, platelets, and neutrophils or more than one cell line at the same time through the immune system stimulated by autoantibodies or alloantibodies. Alloantibodies are formed when the organism is stimulated when it encounters antigens of the same type, called alloantigen or isoantigen, and which do not belong to it. Examples include blood group antigens and tissue group antigens. These antibodies usually cause the destruction of blood cells for a temporary period. Autoimmunity, on the other hand, is when the immune tolerance is disrupted and the entire defence system of the organism sees its own antigens as foreign and causes the destruction/damage of the cells. Autoimmune diseases can affect all organ systems. Alloimmunization may present with blood transfusion reactions, neonatal cytopenias or graft rejection after organ transplantation. In this article, blood transfusion reactions and alloimmune cytopenias of newborns will be discussed. 

Anahtar Kelimeler: Alloimmunisationcytopenianeonatechild

PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Sahdev I, Abdel-Azim H. Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Lanzkowsky P, Lipton MJ, Manual of PediatricHematology and Oncology 6th ed. Academic Press: London 2016;31:577-620. google scholar
 • 2. Vengelen-Tyler V (ed). Noninfectious Complications of Blood Transfusion. In: Technical Manual. 12th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks 1996:558-9. google scholar
 • 3. Lane TA. Transfusion Reactions In: Blood Transfusion Therapy: A Physician Handbook. 5th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 1996:103115. google scholar
 • 4. Schroeder ML: Principles and Practice of Transfusion Medicine. In: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th ed. Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM editors. Egypt, Mass Publishing Co. 1999:817-74. google scholar
 • 5. Ar MC. Trombosit Transfüzyonu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi. 2005;44:151-161. google scholar
 • 6. Chavez MF, Mulinare J, Edmonds LD. Epimemiyology of Rh Haemolytic disease of newborn in the United States. J Am Med Assoc 1991;265:3270-4. google scholar
 • 7. Dean L. Blood group and red celantigens. National center for biotechnology information (NCBI). National Library of Medicine, National Intitutes of Health Bethesda, 2005. google scholar
 • 8. McDonnel M, Hannam S, DevaneSP. Hydrops fetalis due to ABO incompatibility: ArcDis Child Fetal Neonatal Ed 1998;78:220-5. google scholar
 • 9. Thompson S. Eggington J, Dodd A, Qureshi R, Turner E. Late developing red cell antibodies in pregnancy. Transfusion Medicine 2003;18:8-9. google scholar
 • 10. Bertil Glader. Immune haemolytic anemias. In Arceci R.J, Hann IM and Smith OP editors. Pediatric Hematology. 3rd ed. Oxford. Blackwell Publishing 2006.p.151-70. google scholar
 • 11. Espinoza JP, Caradeux J, Norwitz ER. Fetal and neonatal alloimmun thrombocytopenia. Rew Obstet Gynecol 2013;6:15-21. google scholar
 • 12. Ünal S. Fetal ve Neonatal Alloimmun Trombositopeni. In Ören H, Koç A, Bör Ö, editors. TPHD Eğitim Serisi-III, Yenidoğan Hematolojisi. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2016;1(3):551-6. google scholar
 • 13. Kaplan C. Neonatal alloimmune thrombocytopenia. Haematologica 2008;93:805-7. google scholar
 • 14. Roberts I, Stanworth S, Murray NA. Thrombocytopenia in the neonate. Blood Rev 2008;22:173-86. google scholar
 • 15. Farruga P. Immune neutropenias of infancy and childhood. World J Pediatr 2016;12:142-8. google scholar
 • 16. Walkovich KJ, Newburge PE. Leucophenia. In: Keligmann RM, Stanton BF, Geme JW, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Pheledephia, Elsevier, 2016;1047-53. google scholar
 • 17. Koç, A. İmmun Nötropeniler. Ören H, Karakaş Z, Koç A, Özbek NY, editorler. TPHD Eğitim Serisi-V, Lökosit Hastalıkları. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2017;2(5):232-43. google scholar
 • 18. Dinauer MC, Newburger PE, Borregaard N. Phagocytesystem 1 and disorders of granulopoiesis and granulocyte function In. Nathan and Oski’s hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philedelphia, Elsevier Saunders, 2015;773-847. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aydoğdu, S. (2021). Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi, 21(2), 207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


AMA

Aydoğdu S. Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


ABNT

Aydoğdu, S. Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 207-211, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aydoğdu, Selime,. 2021. “Alloimmun Sitopeniler.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


Chicago: Humanities Style

Aydoğdu, Selime,. Alloimmun Sitopeniler.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (Jun. 2023): 207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


Harvard: Australian Style

Aydoğdu, S 2021, 'Alloimmun Sitopeniler', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 207-211, viewed 4 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


Harvard: Author-Date Style

Aydoğdu, S. (2021) ‘Alloimmun Sitopeniler’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023 (4 Jun. 2023).


MLA

Aydoğdu, Selime,. Alloimmun Sitopeniler.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 207-211. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023


Vancouver

Aydoğdu S. Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi [Internet]. 4 Jun. 2023 [cited 4 Jun. 2023];21(2):207-211. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023 doi: 10.26650/jchild.2021.875023


ISNAD

Aydoğdu, Selime. Alloimmun Sitopeniler”. Çocuk Dergisi 21/2 (Jun. 2023): 207-211. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.875023ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim05.02.2021
Kabul03.08.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.