Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2022.1117636   IUP :10.26650/jchild.2022.1117636    Tam Metin (PDF)

Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi

İsmail Yıldız

Amaç: Sağlıklı çocuk izleminde objektif görme muayenesinin yapılması önemlidir. Bu çalışmada ebeveynlerin çocuklarında yapılan görme muayenesi farkındalığının, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir anket çalışmasıdır, Veriler 6 yaşından küçük çocukların ebeveyleri tarafından doldurulan 183 anketten elde edilmiştir. Bulgular: Değerlendirilen çocukların %53.6 (n=98)’sı kızdı ve %51.4 (n=94)’ünde hiç görme muayenesi/değerlendirmesinin yapılmadığı belirtilmekteydi. Ailelerin %44.3 (n=81)’ünde görme sorunu vardı. Çalışmaya katılan çocukların %82 (n=150)’sinde ekran maruziyeti olduğu, günlük maruziyet süresinin medyanının 2 saat ve maruziyete başlama yaşının medyanının 12 ay olduğu görüldü. Onsekiz ay altındaki çocuklarda ekran maruziyeti oranının %44,2 olduğu görüldü ve maruziyet süresinin medyanı 1 saat idi. Daha önce bir göz hekimi tarafından muayene edilmemiş çocukların ebeveynlerinin %87.1’i çocuklara düzenli göz muayenesi yapılmasının gerekli olduğunu ve %89.7’si ise okula başlamadan önce çocuklarına bir göz muayenesi yaptırmayı düşünmekteydi. Sonuç: Aile sağlığı merkezleri tarafından yapılan görme taramaları hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi, gerekli ise göz hekimine yönlendirilmeleri ve özellikle erken dönemde başlayan ekran maruziyetinin çocukların göz sağlığını olumsuz etkilediğinin anlatılması ebeveynlerin görme sağlığı hakkındaki duyarlılıklarını arttıracaktır.

DOI :10.26650/jchild.2022.1117636   IUP :10.26650/jchild.2022.1117636    Tam Metin (PDF)

Evaluating Parental Awareness Regarding the Children’s Visual Examination

İsmail Yıldız

Objective: Objective visual evaluation are an essential part of childhood check-ups. This study aims to evaluate parental awareness, attitudes, and behaviors regarding the children’s vision screening. Materials and Methods: The present study is a survey-based cross-sectional descriptive study. The data were obtained from questionnaires filled out by parents with children under six years of age. The study was conducted using data from 183 questionnaires. Results: Of the children, 53.6% (n = 98) are girls, 51.4% (n=94) have never had a vision examination/evaluation, and 82% (n=150) have been exposed to monitors. Of the parents, 44.3% (n=81) have vision problems. The median daily value of time exposed to digital screens is 2 hours, and the median value of exposure onset time is 12 months. The digital screen exposure rate in children under 18 months of age is 44.2%, with a median daily exposure time of 1 hour. While 87.1% of the parents of children who had not been previously examined by an ophthalmologist do feel their children should have regular visual evaluations, 89.7% had thought about visual evaluations for their children before they started school. Conclusion: Having family physicians inform parents about vision screenings, refer them to an ophthalmologist if necessary, and explain to parents that early exposure to digital screens in particular negatively affects children’s eye health will increase parents’ sensitivity to vision health.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Çevik İ, Çakmak H, Çelik Ö, Okyay P. Yaşam boyu göz sağlığı: “2020 vizyonu: görme hakkı”. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 2021;6(3):310-21. google scholar
 • 2. Çelik T. Ambliyopi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. Güncel Pediatri 2017;15(3):58-64. google scholar
 • 3. Loh AR, Chiang MF. Pediatric Vision Screening. Pediatr Rev 2018;39(5):225-34. doi:10.1542/pir.2016-0191 google scholar
 • 4. DeSantis D. Amblyopia. Pediatr Clin North Am 2014;61(3):505-18. doi: 10.1016/j.pcl.2014.03.006. google scholar
 • 5. Şahin T, Buyru Özkurt Y. Çocuklarda ambliyopi ve ülkemizdeki görme tarama programı. Ortadoğu Tıp Dergisi 2017;9(2):79-87. google scholar
 • 6. Chen AH, Abu Bakar NF, Arthur P. Comparison of the pediatric vision screening program in 18 countries across five continents. J Curr Ophthalmol 2019;31(4):357-65. doi: 10.1016/j.joco.2019.07.006. google scholar
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Tarama programları, https://hsgm.saglik. gov.tr/tr/cocukergen-anasayfa google scholar
 • 8. The jamovi project (2021). jamovi (Version 1.6) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org google scholar
 • 9. Lim LT, Gong Y, Ah-Kee EY, Xiao G, Zhang X, Yu S. Impact of parental history of myopia on the development of myopia in mainland china school-aged children. Ophthalmol Eye Dis 2014;6:31-5. doi: 10.4137/OED.S16031 google scholar
 • 10. American Academy of Pediatrics. Committee on Public Education. American Academy of Pediatrics: Children, adolescents, and television. Pediatrics 2001;107(2):423-6. doi: 10.1542/ peds.107.2.423. google scholar
 • 11. Council on Communications and Media, Brown A. Media use by children younger than 2 years. Pediatrics 2011;128(5):1040-5. doi: 10.1542/peds.2011-1753. google scholar
 • 12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Television and video viewing time among children aged 2 years - Oregon, 20062007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010;59(27):837-41. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012;61(21):397. google scholar
 • 13. Akkuş S, Yılmazer Y, Şahinöz A, Sucaklı İ. 3-60 ay arası çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi. Hacattepe University Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi Kongre Kitabı, 2015. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103899. google scholar
 • 14. Gökçe A. 0-7 yaş arası çocuklarda mobil ekran maruziyetinin değerlendirlmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi 2021:54(2):188-93. google scholar
 • 15. Waseem Saad Nsaif, Effecting of Excessive using Touchscreens Devices to the Children and the Related with the Physically and Psychological Children Illnesses. International Journal of Computer Science and Mobile Computing 2016:5(6):513-24. google scholar
 • 16. Alvarez-Peregrina C, Sânchez-Tena MÂ, Andreu-Vâzquez C, Villa-Collar C. Visual Health and Academic Performance in School-Aged Children. Int J Environ Res Public Health 2020;17(7):2346. doi: 10.3390/ijerph17072346. google scholar
 • 17. Alvarez-Peregrina C, Villa-Collar C, Andreu-Vâzquez C, Sânchez-Tena MÂ. Influence of Vision on Educational Performance: A Multivariate Analysis. Sustainability 2021;13(8):4187. https://doi. org/10.3390/su13084187 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yıldız, İ. (2022). Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 22(2), 105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


AMA

Yıldız İ. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2022;22(2):105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


ABNT

Yıldız, İ. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 22, n. 2, p. 105-109, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yıldız, İsmail,. 2022. “Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 22, no. 2: 105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


Chicago: Humanities Style

Yıldız, İsmail,. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 22, no. 2 (Dec. 2023): 105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


Harvard: Australian Style

Yıldız, İ 2022, 'Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi', Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 105-109, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


Harvard: Author-Date Style

Yıldız, İ. (2022) ‘Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi’, Çocuk Dergisi, 22(2), pp. 105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636 (11 Dec. 2023).


MLA

Yıldız, İsmail,. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 105-109. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636


Vancouver

Yıldız İ. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];22(2):105-109. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636 doi: 10.26650/jchild.2022.1117636


ISNAD

Yıldız, İsmail. Çocuklarda Görme Muayenesi Açısından Ailelerin Farkındalığının Değerlendirilmesi”. Çocuk Dergisi 22/2 (Dec. 2023): 105-109. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1117636ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.05.2022
Kabul18.05.2022
Çevrimiçi Yayınlanma09.09.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.