Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2023.1341124   IUP :10.26650/jchild.2023.1341124    Tam Metin (PDF)

Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması

Serdar AlÇiğdem Aydoğmuş

Amaç: Alerjik rinit ve alerjik astım, çocuklarda sık görülen solunum hastalıklarıdır. Bu hastalıkların tanısında, deri prik testleri (DPT) ve alerjen spesifik immunglobulin E (SpIgE) ölçümleri önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda hızlı tanı kitlerinin kullanımı artmıştır. Bu çalışmanın amacı çok başlı aplikatör ve alerjen SpIgE’lerin tanısal performanslarını altın standart kabul edilen lanset DPT göre etkinlikleri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çok başlı aplikatör, lanset ile aynı alerjen solüsyonları kullanılarak aynı hastalara deri prik testleri yapıldı. Ayrıca, her hastadan alerjen SpIgE düzeyleri ölçüldü. Lanset ile yapılan DPT’lere göre çok başlı aplikatör ve alerjen SpIgE’lerin tanısal performansları istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: Toplamda alerjen SpIgE’leri de alınan 105 hasta üzerinde 2100 DPT yapıldı. Hastalarda sıklık sırasına göre ev tozu akarı, polenler ve küf alerjen duyarlılığı saptandı. Çok başlı aplikatör ile yapılan DPT %73.3, lanset ile yapılan DPT %82.9 ve SpIgE ile yapılan test %81 oranında duyarlanma tespit edildi. Çok başlı aplikatörün tanısal duyarlılık değeri %0-52 arasında ve lanset ile korelasyonları zayıf bulundu.

Sonuç: Hızlı sonuç alma amaçlı testler, alerjen duyarlılığını tespitte yeterince etkin olmamıştır. Lanset ile yapılan DPT ve SpIgE ölçümleri gibi doğru ve güvenilir tanı yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu çalışma, alerjen duyarlılığı tespitinde alerjen solüsyonları da kullanılarak yapılan farklı DPT yöntemlerinin değerlendirildiği ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır ve alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde doğru yönlendirmeler yapmak adına önemli bilgiler sunmaktadır.

DOI :10.26650/jchild.2023.1341124   IUP :10.26650/jchild.2023.1341124    Tam Metin (PDF)

Comparison of Diagnostic Efficacy of Lancet, Multi-Head Applicator, and Specific Immunoglobulin E in Allergy Testing

Serdar AlÇiğdem Aydoğmuş

Objective: Allergic rhinitis and allergic asthma are common respiratory diseases in children. Skin prick tests (SPT) and allergen-specific immunoglobulin E (SpIgE) measurements play a crucial role in their diagnosis. In recent years, the use of rapid diagnostic kits has increased. This study aimed to investigate the diagnostic performance of multiheaded applicator and allergen SpIgE compared to the gold standard lanset.

Materials and Methods: Skin prick tests were conducted on the same patients using both a multi-headed applicator and lancet with the same allergen solutions. Additionally, allergen SpIgE levels were measured for each patient. The diagnostic performances of multi-headed applicator and allergen SpIgE were statistically compared to those of lancet.

Results: A total of 2100 SPTs were performed on 105 patients, from whom allergen SpIgE levels were also obtained. Allergen sensitivities were detected in order of prevalence as house dust mites, pollens, and molds. Sensitization rates were found to be 73.3% for multi-headed applicators, 82.9% for lanset, and 81% for SpIgE. The diagnostic sensitivity of the multiheaded applicator ranged from 0% to 52%, and its correlations with lanset were weak.

Conclusion: Rapid-result tests aimed at allergen sensitivity assessment showed limited effectiveness. The use of accurate and reliable diagnostic methods such as lancet-based SPT and SpIgE measurements is crucial. This study holds the distinction of being the first to evaluate different SPT methods using allergen solutions, providing important insights for accurate diagnosis and treatment of allergic diseases.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Matricardi PM. What is allergy, Global Atlas of Allergy [Internet]. Ring J, Akdis CA, Agache I, editors. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 2014. 112-114 p. Available from: www-eaaci.org google scholar
 • 2. Scala E, Villalta D, Meneguzzi G, Brusca I, Cecchi L. Comparison of the Performance of Skin Prick and ISAC Tests in the Diagnosis of Allergy. Eur Ann Allergy Clin Immunol [Internet]. 2020 Nov;52(06):258. Available from: http://www.eurannallergyimm. com/cont/journals-articles/872/volume-comparison-performance-skin-prick-isac.asp google scholar
 • 3. Bousquet J, Heinzerling L, Bachert C, Papadopoulos NG, Bousquet PJ, Burney PG, et al. Practical guide to skin prick tests in allergy to aeroallergens. Allergy [Internet]. 2012 Jan [cited 2022 Nov 23];67(1):18-24. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.1398-9995.2011.02728.x google scholar
 • 4. Kahveci M, Karabulut E, Soyer O, Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Sekerel BE. Fine-tuning the use of a skin prick test device. World Allergy Organ J [Internet]. 2020 May 1 [cited 2022 Nov 23];13(5):100122. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/ retrieve/pii/S1939455120300259 google scholar
 • 5. Heinzerling L, Mari A, Bergmann K, Bresciani M, Burbach G, Darsow U, et al. The skin prick test - European standards. Clin Transl Allergy [Internet]. 2013 Jan;3(1):3. Available from: https://onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1186/2045-7022-3-3 google scholar
 • 6. Eckl-dorna J, Villazala-merino S, Linhart B, Karaulov A V, Zhernov Y, Khaitov M, et al. Allergen-Specific Antibodies Regulate Secondary Allergen-Specific Immune Responses. 2019;9(January):1-15. google scholar
 • 7. Masse MS, Granger Vallee A, Chiriac A, Dhivert-Donnadieu H, Bousquet-Rouanet L, Bousquet PJ, et al. Comparison of five techniques of skin prick tests used routinely in Europe. Allergy [Internet]. 2011 Nov 1 [cited 2023 Jul 27];66(11):1415-9. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1398-9995.2011.02679.x google scholar
 • 8. Nelson HS, Kolehmainen C, Lahr J, Murphy J, Buchmeier A. A comparison of multiheaded devices for allergy skin testing. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2004 Jun 1 [cited 2022 Nov 23];113(6):1218-9. Available from: https://linkinghub.elsevier. com/retrieve/pii/S0091674904006062 google scholar
 • 9. Yoon IK, Martin BL, Carr WW. A comparison of two single-headed and two multi-headed allergen skin test devices. Allergy asthma Proc [Internet]. 2006 Nov [cited 2023 Jul 27];27(6):473-8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17176781/ google scholar
 • 10. Carr WW, Martin B, Howard RS, Cox L, Borish L, the Immunotherapy Committee of th. Comparison of test devices for skin prick testing. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2005 Aug [cited 2023 Jul 29];116(2):341-6. Available from: https://linkinghub.elsevier. com/retrieve/pii/S0091674905006135 google scholar
 • 11. Tversky JR, Chelladurai Y, McGready J, Hamilton RG. Performance and Pain Tolerability of Current Diagnostic Allergy Skin Prick Test Devices. J Allergy Clin Immunol Pract [Internet]. 2015 Nov [cited 2023 Jul 29];3(6):888-93. Available from: http://dx.doi. org/10.1016/j.jaip.2015.07.022 google scholar
 • 12. Werther RL, Choo S, Lee KJ, Poole D, Allen KJ, Tang MLK. Variability in skin prick test results performed by multiple operators depends on the device used. World Allergy Organ J [Internet]. 2012 Jan 1 [cited 2023 May 20];5(12):200-4. Available from: http://www. worldallergyorganizationjournal.org/article/S1939455119304016/ fulltext google scholar
 • 13. Morales-Palacios M de la P, Nunez-Cordoba JM, Tejero E, Matellanes Ö, Quan PL, Carvallo Â, et al. Reliability of a novel electro-medical device for wheal size measurement in allergy skin testing: An exploratory clinical trial. Allergy [Internet]. 2023 Jan 1 [cited 2023 Aug 10];78(1):299. Available from: /pmc/articles/ PMC10087902/ google scholar
 • 14. Gorris S, Uyttebroek S, Backaert W, Jorissen M, Schrijvers R, Thompson MJ, et al. Reduced intra-subject variability of an automated skin prick test device compared to a manual test. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol. 2023;78(5):1366-8. google scholar
 • 15. Chiaranairungroj M, Chatchatee P, Srituravanich W. The effect of applied force and device design on skin prick test performance. Ann Allergy, Asthma Immunol [Internet]. 2023;130(3):312-6. Available from: https://doi.org/10.1016/j.anai.2022.11.014 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Al, S., & Aydoğmuş, Ç. (2023). Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması. Çocuk Dergisi, 23(3), 255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


AMA

Al S, Aydoğmuş Ç. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması. Çocuk Dergisi. 2023;23(3):255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


ABNT

Al, S.; Aydoğmuş, Ç. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 23, n. 3, p. 255-263, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Al, Serdar, and Çiğdem Aydoğmuş. 2023. “Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması.” Çocuk Dergisi 23, no. 3: 255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


Chicago: Humanities Style

Al, Serdar, and Çiğdem Aydoğmuş. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması.” Çocuk Dergisi 23, no. 3 (Mar. 2024): 255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


Harvard: Australian Style

Al, S & Aydoğmuş, Ç 2023, 'Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması', Çocuk Dergisi, vol. 23, no. 3, pp. 255-263, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


Harvard: Author-Date Style

Al, S. and Aydoğmuş, Ç. (2023) ‘Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması’, Çocuk Dergisi, 23(3), pp. 255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124 (3 Mar. 2024).


MLA

Al, Serdar, and Çiğdem Aydoğmuş. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması.” Çocuk Dergisi, vol. 23, no. 3, 2023, pp. 255-263. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124


Vancouver

Al S, Aydoğmuş Ç. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması. Çocuk Dergisi [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];23(3):255-263. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124 doi: 10.26650/jchild.2023.1341124


ISNAD

Al, Serdar - Aydoğmuş, Çiğdem. Alerji Testlerinde Lanset, Çok Başlı Aplikatör ve Spesifik İmmunglobilin E’nin Tanısal Etkinliğinin Karşılaştırılması”. Çocuk Dergisi 23/3 (Mar. 2024): 255-263. https://doi.org/10.26650/jchild.2023.1341124ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.07.2023
Kabul15.08.2023
Çevrimiçi Yayınlanma24.10.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.