Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2022.1054469   IUP :10.26650/jchild.2022.1054469    Tam Metin (PDF)

Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları

Begüm Şirin KoçFunda TekkeşinTuba MerterÜlkü Miray YıldırımFikret AsarcıklıSelime AydoğduSuar Çakı Kılıç

Amaç: Çocukluk çağında en sık görülen kanserleri akut lösemiler oluşturmaktadır. Lösemili çocukların en sık başvuru nedenleri arasında ateş, halsizlik, hepatosplenomegali ve lenfadenopati gelmektedir. Akut löseminin geliş bulgularının ilk değerlendiren hekim tarafından bilinmesi erken tanı ve tedavi için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada hematolog olmayan tüm hekimler için çocukluk çağında akut lösemiden şüphelenilmesi gereken durumların ipuçlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniğinde Mayıs 2017- Şubat 2021 tarihleri arasında akut lösemi tanısı alan 0-18 yaş arası tüm çocuklar dahil edildi. Akut lösemi tanılı tüm hastaların ilk geliş şikayetleri, fizik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları hastaların dosyalarından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Akut lösemi tanısı konulan toplam 62 çocuk hastanın dosyası incelendi. Erkek/Kız oranı: 1.58, ortalama tanı yaşı: 6±4,93 yıl (min-max 1-17 yaş) idi. Şikayetlerin başlama süresi ortanca 15 gün olarak bulundu. En sık görülen şikayetler: halsizlik (%85,5), ateş (%51,1), bacak ağrısı (%33,8), karın ağrısı (%22,6) ve karın şişliği (%21) idi. Fizik muayene bulgularında en sık solukluk (%74,2), hepatosplenomegali (%43,1) ve lenfadenopati (%37,1) saptandı. Tüm hastaların tam kan sayımında en az bir seride anormallik mevcuttu. Hastaların başvuru anındaki tam kan sayımlarında %79’unda anemi (hb<10g/dl), %69,4’ünde trombositopeni (<100000/ mm3 ), %67,7’sinde nötropeni (<1500/mm3 ), %37,1’inde lökositoz (>20000/ mm3 ), %25,8’inde lökopeni(<4000/mm3 ) saptandı. Eş zamanlı bakılan biyokimyasal tetkiklerinde en sık görülen anormallik LDH değerlerinde yükseklik (ortanca LDH: 576 IU/L) idi. Sonuç: Çocukluk çağı lösemilerinin en sık başvuru bulgularının hastayı ilk gören hekim tarafından bilinmesi hastanın vakit kaybetmeden tanı ve tedaviye ulaşmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lösemiçocuksemptomaneminötropenierken tanı
DOI :10.26650/jchild.2022.1054469   IUP :10.26650/jchild.2022.1054469    Tam Metin (PDF)

Diagnostic Tips for Childhood Acute Leukemia for Non-hematologists

Begüm Şirin KoçFunda TekkeşinTuba MerterÜlkü Miray YıldırımFikret AsarcıklıSelime AydoğduSuar Çakı Kılıç

Objective: Acute leukemia is the most common type of malignancy in childhood. Fever, malaise, hepatosplenomegaly and lymphadenopathy are among the most common presentations of leukemia. It is of vital importance for the physician, who is the first to evaluate the patient, to comprehend/ understand about the presenting findings of acute leukemia for early diagnosis and treatment. We aimed to emphasize the significant clues which point to acute leukemia in childhood for non-hematologist physicians. Materials and Methods: All children aged 0-18 years who were diagnosed with acute leukemia in our clinic between May 2017 and February 2021 were included. The complaints, physical examination findings and blood test results of all patients diagnosed with acute leukemia at their admission were retrospectively analyzed. Results: The files of 62 children with acute leukemia were analyzed. The male/female ratio was 1.58, and the mean age was 6±4.93 years (min-max 1-17 years). The median time of onset of complaints was 15 days. The most common complaints were fatigue (85.5%), fever (51.1%) and leg pain (33.8%). The most common findings on physical examination were pallor (74.2%), hepatosplenomegaly(43.1%) and lymphadenopathy (37.1%). At admission, all of the patients had abnormalities of complete blood counts in at least one series. 79% of the patients had anemia (hb<10g/dl), 69.4% had thrombocytopenia (<100000/mm3 ) and 67.7% of the patients had neutropenia (<1500/mm3 ). The most common abnormality in the biochemical tests was elevated LDH values (median LDH: 576IU/L). Conclusion: Recognizing the most common presentation findings of childhood leukemia by the first physician is an important step for early diagnosis and treatment in childhood leukemia.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Clarke RT, Bruel A, Bankhead C,Mitchell CD, Phillips B, Thompson MJ. Clinical presentation of childhood leukaemia: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child 2016;101:894-901. google scholar
 • 2. Pui CH, Campana D, Pei D, Bowman WP, Sandlund JT, Kaste SC, et al. Treating childhood acute lymphoblastic leukemia without cranial irradiation. N Engl J Med 2009;360(26):2730-41. google scholar
 • 3. Kebudi R. Pediatric oncology in Turkey. J Pediatr Hematol Oncol 2012;34:12-4. google scholar
 • 4. Kutluk T, Yesilipek MA. Pediatric Cancer Registry in Turkey (Turkish Pediatric Oncology Group & Turkish Pediatric Hematology Association). DOI: 10.1200/jgo.18.25100 Journal of Global Oncology 2018; vol 4, Sup2. google scholar
 • 5. Malard F, Mohty M. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet 2020;395:1146-62. google scholar
 • 6. Feltbower RG, Lewis IJ, Picton S, Richards M, Glaser AW, Kinsey SE, et al. Diagnosing childhood cancer in primary care—a realistic expectation? Br J Cancer 2004;90:1882-4. google scholar
 • 7. Mitchell C, Hall G, Clarke RT. Acute leukaemia in children: diagnosis and management. BMJ 2009;338:b2285. google scholar
 • 8. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. N Engl J Med 2011;364(19):1844-54. google scholar
 • 9. Pulte D, Gondos A, Brenner H. Improvement in survival in younger patients with acute lymphoblastic leukemia from the 1980s to the early 21st century. Blood 2009;113:1408-11. google scholar
 • 10. Hutter JJ. Childhood leukemia. Pediatrics Rev 2010;31:234-41. google scholar
 • 11. Hunger SP. Acute lymphoblastic leukemia in children. N Eng J Med 2015;373:1541-52. google scholar
 • 12. Metayer C, Milne E, Clavel J, Infante-Rivard C, Petridou E, Taylor M, et al. The Childhood Leukemia International Consortium. Cancer Epidemiol 2013;37(3):336-47. google scholar
 • 13. Seth R, Singh A. Leukemias in Children. Indian J Pediatr 2015;82(9):817-24. google scholar
 • 14. Bernbeck B, Wüller D, JanRen G, Wessalowski R, Göbel U, Schneider T, et al. Symptoms of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Red Flags to Recognize Leukemia in Daily Practice. Klin Padiatr 2009;221:369-73. google scholar
 • 15. Llano OG. The complete blood count in the early diagnosis of acute leukemia in children. Medicina Universitaria 2017;18:216-8. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şirin Koç, B., Tekkeşin, F., Merter, T., Yıldırım, Ü.M., Asarcıklı, F., Aydoğdu, S., & Çakı Kılıç, S. (2022). Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları. Çocuk Dergisi, 22(2), 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


AMA

Şirin Koç B, Tekkeşin F, Merter T, Yıldırım Ü M, Asarcıklı F, Aydoğdu S, Çakı Kılıç S. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları. Çocuk Dergisi. 2022;22(2):94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


ABNT

Şirin Koç, B.; Tekkeşin, F.; Merter, T.; Yıldırım, Ü.M.; Asarcıklı, F.; Aydoğdu, S.; Çakı Kılıç, S. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 22, n. 2, p. 94-98, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Şirin Koç, Begüm, and Funda Tekkeşin and Tuba Merter and Ülkü Miray Yıldırım and Fikret Asarcıklı and Selime Aydoğdu and Suar Çakı Kılıç. 2022. “Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları.” Çocuk Dergisi 22, no. 2: 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


Chicago: Humanities Style

Şirin Koç, Begüm, and Funda Tekkeşin and Tuba Merter and Ülkü Miray Yıldırım and Fikret Asarcıklı and Selime Aydoğdu and Suar Çakı Kılıç. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları.” Çocuk Dergisi 22, no. 2 (Dec. 2023): 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


Harvard: Australian Style

Şirin Koç, B & Tekkeşin, F & Merter, T & Yıldırım, ÜM & Asarcıklı, F & Aydoğdu, S & Çakı Kılıç, S 2022, 'Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları', Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 94-98, viewed 7 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


Harvard: Author-Date Style

Şirin Koç, B. and Tekkeşin, F. and Merter, T. and Yıldırım, Ü.M. and Asarcıklı, F. and Aydoğdu, S. and Çakı Kılıç, S. (2022) ‘Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları’, Çocuk Dergisi, 22(2), pp. 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469 (7 Dec. 2023).


MLA

Şirin Koç, Begüm, and Funda Tekkeşin and Tuba Merter and Ülkü Miray Yıldırım and Fikret Asarcıklı and Selime Aydoğdu and Suar Çakı Kılıç. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları.” Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 94-98. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469


Vancouver

Şirin Koç B, Tekkeşin F, Merter T, Yıldırım ÜM, Asarcıklı F, Aydoğdu S, Çakı Kılıç S. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları. Çocuk Dergisi [Internet]. 7 Dec. 2023 [cited 7 Dec. 2023];22(2):94-98. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469 doi: 10.26650/jchild.2022.1054469


ISNAD

Şirin Koç, Begüm - Tekkeşin, Funda - Merter, Tuba - Yıldırım, ÜlküMiray - Asarcıklı, Fikret - Aydoğdu, Selime - Çakı Kılıç, Suar. Hematolog Olmayanlar için Çocukluk Çağında Akut Löseminin Tanısal İpuçları”. Çocuk Dergisi 22/2 (Dec. 2023): 94-98. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1054469ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim06.01.2022
Kabul07.04.2022
Çevrimiçi Yayınlanma09.09.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.