Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2021.874420   IUP :10.26650/jchild.2021.874420    Tam Metin (PDF)

Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Esra YazarlıAysel TaktakMehtap Çelakıl

Amaç: Kronik böbrek yetersizliği (KBY) tanılı çocuklarda yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşılar önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Bu çalışmada, KBY tanılı çocuklarda aşılanma oranı ve bu oranı etkileyen faktörler incelendi. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmamıza Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında, KBY tanısı ile takipli 0-18 yaş arası 81 hastanın ebeveynleri alındı. Ebeveynlere 29 sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Ebevenylerin demografik özellikleri, hastaların ulusal aşılama takviminde olan aşılarla aşılanma durumu ve ulusal aşı takviminde olmayan meningokok, influenza ve human papilloma virüs aşısı ile aşılanma durumları kaydedildi. Ulusal aşılama takvimine çocuğun aşılanma zamanından sonra eklenen aşıların tamamlanıp tamamlanmadığı ve aşı yaptırmayan ailelere aşı yaptırmama nedenleri soruldu. Bulgu: Hastaların ulusal aşı takvimine göre aşılanma oranının %85,2 (n=69) olduğu ve ebeveynlerin %75,3’ünün (n=61) aşı eğitimi aldığı görüldü. Aşı eğitimi alan ebeveynlerin çocuklarının ulusal aşı takvimindeki aşılarla aşılanma oranı eğitim almayan ebeveynlerin çocuklarına göre istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,001). Aylık geliri yüksek olan hastalarda influenza, meningokok, hepatit A, suçiçeği aşılanma oranı aylık geliri düşük olan hastalara göre istatistiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla p<0,001; p<0,001; p=0,010; p=0,029). En az bilinen ve yaptırılan aşının human papilloma virüs aşısı olduğu görüldü. Sonuç: KBY tanılı hastaların aşılanma oranının düşük olduğu saptandı. Ulusal aşı takvimine hastanın aşılanma zamanından sonra eklenen ya da ulusal aşı takviminde olmayan aşılar hakkında ailelerin bilgi düzeyinin çok düşük olduğu görüldü. Ebeveynlere yönelik aşı eğitimlerinin arttırılması ve hastaların aşılanma durumunun daha dikkatli takip edilmesi gerekmektedir.

DOI :10.26650/jchild.2021.874420   IUP :10.26650/jchild.2021.874420    Tam Metin (PDF)

The Knowledge Level of Parents with Chronic Renal Failure About Vaccines

Esra YazarlıAysel TaktakMehtap Çelakıl

Objective: Vaccines are an important preventive health service due to the high risk of infection in children with chronic kidney failure (CKF). This study aimed to examine the vaccination rate in children with CKF and affecting factors. Methods: Parents of 81 patients who were followed up with a diagnosis of CKF between the ages of 0-18 were included. The questionnaire form, consisting of 29 questions was applied to the parents using a face-to-face interview technique. The parents’ demographic characteristics, the vaccination status of the patients with the vaccines in the national vaccination schedule, and vaccination status with meningococcal, influenza, and human papilloma virus that are not in the national vaccination schedule were recorded. Results: It was observed that 85.2% of the patients (n=69) had complete vaccinations in the national vaccination schedule, and 75.3% (n=61) of the parents received vaccination training. The immunization rate with vaccines in the national vaccination schedule of the children of parents who received vaccination training was statistically significantly higher than the children of parents who did not receive training (p<0.001). It was seen to be the least known human papilloma vaccine. Conclusion: It was found that the vaccination rate of patients with CKF was low. Vaccination training for parents should be increased, and their vaccination status should be followed more carefully.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, et al. Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule - 2015. Journal of Pediatric Infection 2015;9(1):1-11. google scholar
 • 2. Gülcü S, ARSLAN S. Vaccine Application on Children: A Current Review. J DU Health Sci Inst 2018;8(1):34-43. google scholar
 • 3. Reddy S, Chitturi C, Yee J. Vaccination in Chronic Kidney Disease. Advances in chronic kidney disease 2019;26(1):72-8. google scholar
 • 4. Hocker B, Aguilar M, Schnitzler P, Pape L, Dello Strologo L, Webb NJA, et al. Incomplete vaccination coverage in European children with end-stage kidney disease prior to renal transplantation. Pediatric nephrology 2018;33(2):341-50. google scholar
 • 5. Nongnuch A, Ngampongpan W, Srichatrapimuk S, Wongsa A, Thongpraphai S, Boonarkart C, et al. Immune response to influenza vaccination in ESRD patients undergoing hemodialysis vs. hemodiafiltration. PloS one 2020;15(2):e0227719. google scholar
 • 6. Bakkaloglu SA, Ozdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, et al. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European Pediatric Dialysis Working Group and European Society for Pediatric Nephrology Dialysis Working Group Study. Nephron 2018;138(4):280-6. google scholar
 • 7. Fox TG, Nailescu C. Vaccinations in pediatric kidney transplant recipients. Pediatric nephrology 2019;34(4):579-91. google scholar
 • 8. Odabaş N, Ayyildiz T. Anne Babaların Çocukluk Dönemi Aşılarına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Medical Journal of Western Black Sea 2020;4(1):7-11. google scholar
 • 9. Evran M, Bozkurt HB. Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars. Kafkas Journal of Medical Sciences 2020;10(3):173-9. google scholar
 • 10. Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, Karadağ Öncel E. Ebeveynlerin Aşı Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim Araştırma Hastanesine İlişkin Değerlendirme. J Pediatr Inf 2019;13:144-9. google scholar
 • 11. Stevens PE, Levin A, Bilous WR, Coresh J, Francisco ALM, Jong PE, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes Chronic Kidney Disease Guideline Development Work Group Members. 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int 2012;3:1-150. google scholar
 • 12. Esposito S, Mastrolia MV, Prada E, Pietrasanta C, Principi N. Vaccine administration in children with chronic kidney disease. Vaccine 2014;32(49):6601-6. google scholar
 • 13. Shen AK, Kelman JA, Warnock R, Zhang W, Brereton S, McKean S, et al. Beneficiary characteristics and vaccinations in the end-stage renal disease Medicare beneficiary population, an analysis of claims data 2006-2015. Vaccine 2017;35(52):7302-8. google scholar
 • 14. Ayçicek A. Şanlıurfa kırsal alanında 2-23 aylık çocukların aşılanma hızları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:183-8. google scholar
 • 15. Gür E. Aşı kararsızlığı - aşı reddi. Turk Pediatri Ars 2019;54(1):1-2. google scholar
 • 16. Vilajeliu A, Sequera VG, Garcia-Basteiro AL, Sicuri E, Aldea M, Velasco C, et al. Immunogenicity and immunization costs of adjuvanted versus non-adjuvanted hepatitis B vaccine in chronic kidney disease patients. Human vaccines & immunotherapeutics 2016;12(9):2317-21. google scholar
 • 17. Misurac JM, Vandevoorde RG, Kallash M, Iorember FM, Luckritz KE, Rheault MN, et al. Immunogenicity of Augmented Compared With Standard Dose Hepatitis B Vaccine in Pediatric Patients on Dialysis: a Midwest Pediatric Nephrology Consortium Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2017;12(5):772-8. google scholar
 • 18. Costa N, Canhestro MR, Soares C, Rodrigues JS. Monitoring of post-vaccination anti-HBs titles vaccine in children and adolescents in the pre-dialysis of chronic kidney disease. Jornal brasileiro de nefrologia : ‘orgao oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia 2017;39(3):296-304. google scholar
 • 19. Neu AM. Immunizations in children with chronic kidney disease. Pediatric nephrology 2012;27(8):1257-63. google scholar
 • 20. Banerjee S, Dissanayake PV, Abeyagunawardena AS. Vaccinations in children on immunosuppressive medications for renal disease. Pediatric nephrology 2016;31(9):1437-48. google scholar
 • 21. Kara Uzun A. Seasonal influenza vaccination in chronically ill children: the experience of a tertiary healthcare center. Turkish Journal of Pediatric Disease 2020;14:280-5. google scholar
 • 22. Ertürk T. Renal Transplantasyon olan Hastaların Aşılanma Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017 google scholar
 • 23. Günay E, Kaya Ş, Yüksel E. The Blind Spot On Hemodialysis: Vaccination. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 2020;77(2):149-54. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yazarlı, E., Taktak, A., & Çelakıl, M. (2021). Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi, 21(2), 161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


AMA

Yazarlı E, Taktak A, Çelakıl M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


ABNT

Yazarlı, E.; Taktak, A.; Çelakıl, M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 161-165, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Yazarlı, Esra, and Aysel Taktak and Mehtap Çelakıl. 2021. “Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


Chicago: Humanities Style

Yazarlı, Esra, and Aysel Taktak and Mehtap Çelakıl. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (May. 2022): 161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


Harvard: Australian Style

Yazarlı, E & Taktak, A & Çelakıl, M 2021, 'Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 161-165, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


Harvard: Author-Date Style

Yazarlı, E. and Taktak, A. and Çelakıl, M. (2021) ‘Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420 (26 May. 2022).


MLA

Yazarlı, Esra, and Aysel Taktak and Mehtap Çelakıl. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 161-165. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420


Vancouver

Yazarlı E, Taktak A, Çelakıl M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];21(2):161-165. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420 doi: 10.26650/jchild.2021.874420


ISNAD

Yazarlı, Esra - Taktak, Aysel - Çelakıl, Mehtap. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi”. Çocuk Dergisi 21/2 (May. 2022): 161-165. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.874420ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim04.02.2021
Kabul13.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.