Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2022.1050173   IUP :10.26650/jchild.2022.1050173    Tam Metin (PDF)

Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi

Ahmet İbrahim BaşBağdagül Yavaş AksuAyşe AğbaşCansu BaşMurat Elevli

Amaç: Bu çalışmada, nörojenik mesane tanılı çocuklarda serum çinko düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Nefrolojisi Polikliniği’ne başvuran 47 nörojenik mesane tanılı hasta ve çocuk polikliniğine rutin kontrol amaçlı başvuran, akut veya kronik herhangi bir hastalığı olmayan 35 sağlıklı çocuk alındı. Çalışmaya dahil edilen bütün çocukların kan sayımı, biyokimyasal parametreleri ve serum çinko düzeyleri hastane bilgi sisteminden alınarak hazırlanmış olan forma not edildi. Bulgular: Çalışmamızda nörojenik mesane tanılı çocuklarda kontrol grubuna göre serum çinko düzeyi daha düşüktü (sırasıyla 71,6±16,5 µg/dl ve 82,5±12,0 µg/dl, p=0,001) ve çinko eksikliği bu gruptaki çocuklarda daha fazlaydı (sırasıyla %51,0 ve %14,3 p=0,001). Çalışma grubunda serum çinko düzeyleri ile hemoglobin, hematokrit, serum kalsiyum ve alkalen fosfataz değerleri arasında anlamlı ve pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Nörojenik mesane tanılı çocukların serum çinko düzeyinin sağlıklı çocuklardan düşük olduğunu saptadık. Bu nedenle nörojenik mesane tanısıyla izlenen çocukların takibi sırasında anemi, vitamin ve mineral eksikliği açısından daha yakından izlenmesi, beslenmelerinin düzenlenmesi, gerekiyorsa vitamin ve mineral desteğinin yapılması gerekmektedir.

DOI :10.26650/jchild.2022.1050173   IUP :10.26650/jchild.2022.1050173    Tam Metin (PDF)

Evaluating Serum Zinc Levels in Children with Neurogenic Bladder

Ahmet İbrahim BaşBağdagül Yavaş AksuAyşe AğbaşCansu BaşMurat Elevli

Objective: The aim of this study is to evaluate serum zinc levels in children with neurogenic bladder. Materials and Methods: The study involves 47 patients with neurogenic bladder who applied to the Pediatric Nephrology Outpatient Clinic of our hospital between January 1, 2015 and December 31, 2018 as well as 35 healthy children with no acute or chronic disease. The blood count, biochemical parameters, and serum zinc levels of all children included in the study were taken from the hospital information system. Results: In our study, serum zinc levels were lower in children with neurogenic bladder compared to the control group (71.6±16.5 µg/dl vs. 82.5±12.0 µg/dl, respectively; p=0.001), and zinc deficiency was higher in the patient group (51% vs. 14.3%, respectively; p=0.001). A significant positive correlation was found in the study group between serum zinc levels and their hemoglobin, hematocrit, serum calcium, and alkaline phosphatase levels. Conclusion: We determined the serum zinc levels in children with neurogenic bladder to be lower than those in healthy children. Therefore, children with neurogenic bladder need to be monitored more closely during their follow-up in terms of anemia, vitamin and mineral deficiencies, and nutrition regulation, and be provided with vitamin and mineral supplements if necessary.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Bauer SB. Neurogenic bladder: etiology and assessment. Pediatr Nephrol 2008;23(4):541-51. doi: 10.1007/s00467-008-0764-7. google scholar
 • 2. Aslan AR, Kogan B: Conservative management in neurogenic bladder dysfunction. Curr Opin Urol 2002;12(6):473-7. doi: 10.1097/00042307-200211000-00005. google scholar
 • 3. Arnold LE, DiSilvestro RA. Zinc in attention -deficit/hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2005;15(4):619-27. doi: 10.1089/cap.2005.15.619. google scholar
 • 4. Malik A, Taneja DK, Devasenapathy N, Rajeshwari K. Zinc supplementation for prevention of acute respiratory infections in infants: a randomized controlled trial. Indian Pediatr 2014;51(10):780-4. doi: 10.1007/s13312-014-0503-z. google scholar
 • 5. Tahan F, Karakukcu C. Zinc status in infantile wheezing. Pediatr Pulmonol. 2006;41:630-4. google scholar
 • 6. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon MC, Hanley DA, Heaney RP et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-30. google scholar
 • 7. Saner G. Mineraller. Pediatri I, Neyzi O. Ertuğrul T. (ed) , Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1999;330-40. google scholar
 • 8. Aggett PJ. Zinc. Annales Nestle 1994;52:94-106. google scholar
 • 9. Aras NK. Buğday ve ürünlerinde çinko ve aralarındaki ilişki. Birinci Ulusal Çinko Kongresi Bildiri Kitabı. Adana: Kemal Matbaası, 1998;61-4. google scholar
 • 10. Erten BP. Diyarbakır İli Eğil İlçesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Serum Çinko Düzeyi ve Büyüme Gelişme İle İlişkisi. Konuralp Medical Journal 2016;8(1). doi: 10.18521/ktd.96640. google scholar
 • 11. Kayrın L, Yüregir GT, Sönmez A. Serum Cu, Zn, Mg and Erythrocyte Pyruvate Kinase Activity. Abdulla M, Vohora SB, Athar M. ed. Trace and Toxic elements in nutrition and health. N.K.Muraleedharah for Wiley Eastern Limited New Delhi- INDIA 1995:112-7. google scholar
 • 12. Yüregir GT, Donma O, Kayrın L. ed. Trace elements in health and disease. Çukurova Üniv. Med. Fac. Publ. Comp. Adana Turkey. 1991:511-5. google scholar
 • 13. Abrams SA. Zinc deficiency and supplementation in children. Motil KJ, editör, 2020. https://www.uptodate.com/contents/ zinc-deficiency-and-supplementation-in-children?search=zinc-deficieny-and-supplementation-&source=search_result&selecte dTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 google scholar
 • 14. Kiliç I, Ozalp I, Coşkun T, Tokatli A, Dokmeci S, Saldamli I, et al. The effect of zinc-supplemented bread consumption on school children with asymptomatic zinc deficiency. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998;26:167. google scholar
 • 15. Gammoh NZ, Rink L. Zinc and the Immune System. In: Mahmoudi M, Rezaei N. (eds) Nutrition and Immunity. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16073-9_8. google scholar
 • 16. Yakoob MY, Theodoratou E, Jabeen A, Imdad A, Eisele TP, Ferguson J, et al. Preventive zinc supplementation in developing countries: impact on mortality and morbidity due to diarrhea, pneumonia and malaria. BMC Public Health 2011;11(Suppl 3):S23. google scholar
 • 17. Mayo-Wilson E, Junior JA, Imdad A, Dean S, Chan XHS, Chan ES, et al. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age. Cochrane Database Syst Rev 2014;15(5):CD009384. doi: 10.1002/14651858.CD009384.pub2. google scholar
 • 18. Lassi ZS, Moin A, Bhutta ZA. Zinc supplementation for the prevention of pneumonia in children aged 2 months to 59 months. Cochrane Database Syst Rev 2016;12(12):12:CD005978. doi: 10.1002/14651858.CD005978.pub3. google scholar
 • 19. Mohsenpour B, Ahmadi A, Baneh AM, Hajibagheri K, Ghaderi E, Afrasiabian S, et al. Relation between serum zinc levels and recurrent urinary tract infections in female patients: A case-control study. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2019;33:33. https://doi.org/10.34171/mjiri.33.33. google scholar
 • 20. Javadi-Nia S, Noorbakhsh S, Izadi A, Tabatabaei A, Shokrollahi MR. Comparison of vitamin A, D & zinc serum levels between children with urinary tract infection and control group in two University Hospital. Tehran Uni Med J 2013;71:244-9. google scholar
 • 21. Hancock V, Dahl M, Klemm P. Abolition of biofilm formation in urinary tract Escherichia coli and Klebsiella isolates by metal interference through competition for fur. Applied and Environmental Microbiology 2010;76(12):3836-41. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Baş, A.İ., Yavaş Aksu, B., Ağbaş, A., Baş, C., & Elevli, M. (2022). Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 22(2), 89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


AMA

Baş A İ, Yavaş Aksu B, Ağbaş A, Baş C, Elevli M. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2022;22(2):89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


ABNT

Baş, A.İ.; Yavaş Aksu, B.; Ağbaş, A.; Baş, C.; Elevli, M. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 22, n. 2, p. 89-93, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Baş, Ahmet İbrahim, and Bağdagül Yavaş Aksu and Ayşe Ağbaş and Cansu Baş and Murat Elevli. 2022. “Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 22, no. 2: 89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


Chicago: Humanities Style

Baş, Ahmet İbrahim, and Bağdagül Yavaş Aksu and Ayşe Ağbaş and Cansu Baş and Murat Elevli. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 22, no. 2 (Dec. 2022): 89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


Harvard: Australian Style

Baş, Aİ & Yavaş Aksu, B & Ağbaş, A & Baş, C & Elevli, M 2022, 'Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi', Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 89-93, viewed 7 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


Harvard: Author-Date Style

Baş, A.İ. and Yavaş Aksu, B. and Ağbaş, A. and Baş, C. and Elevli, M. (2022) ‘Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi’, Çocuk Dergisi, 22(2), pp. 89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173 (7 Dec. 2022).


MLA

Baş, Ahmet İbrahim, and Bağdagül Yavaş Aksu and Ayşe Ağbaş and Cansu Baş and Murat Elevli. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 89-93. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173


Vancouver

Baş Aİ, Yavaş Aksu B, Ağbaş A, Baş C, Elevli M. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi [Internet]. 7 Dec. 2022 [cited 7 Dec. 2022];22(2):89-93. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173 doi: 10.26650/jchild.2022.1050173


ISNAD

Baş, Ahmetİbrahim - Yavaş Aksu, Bağdagül - Ağbaş, Ayşe - Baş, Cansu - Elevli, Murat. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi”. Çocuk Dergisi 22/2 (Dec. 2022): 89-93. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1050173ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim28.01.2022
Kabul10.05.2022
Çevrimiçi Yayınlanma09.09.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.