Olgu Sunumu


DOI :10.26650/jchild.2021.832942   IUP :10.26650/jchild.2021.832942    Tam Metin (PDF)

Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu

Feride ÖzenErkut EtçioğluAbdülkadir AydınMuhammed Tahsin Özer

Siyah kıllı dil (lingua villosa nigra), dil dorsumunun arka tarafında deskuamasyon kusuru ve dilin filiform papillalarında reaktif hipertrofi ile karakterize olan, ağrısız, kendini sınırlayan ve benign özelliklere sahip klinik bir durumdur. Etiyopatogenez net olarak bilinmemekle beraber bazı ilaçların kullanımı, kötü ağız bakımı, sigara/alkol tüketimi, aşırı siyah çay ve kahve tüketimi etiyolojide yer alan nedenler arasında gösterilmektedir. Siyah kıllı dil erişkin popülasyona oranla pediatrik yaş grubunda daha nadir görülür. Bu yazıda pediatrik hastada amoksisilin-klavulanik asit kullanımı sonrası gelişen siyah kıllı dil olgusu sunmaktayız.

DOI :10.26650/jchild.2021.832942   IUP :10.26650/jchild.2021.832942    Tam Metin (PDF)

Lingua Villosa Nigra Developing After Amoxicillin-Clavulanic Acid Use in a Pediatric Patient: A Case Report

Feride ÖzenErkut EtçioğluAbdülkadir AydınMuhammed Tahsin Özer

Black hairy tongue (lingua villosa nigra) is a painless, self-limiting and benign clinical condition characterized by a desquamation defect in the posterior part of the tongue dorsum and reactive hypertrophy of the filiform papillae of the tongue. Although the etiopathogenesis is not clearly known, the use of some drugs, poor oral care, smoking / alcohol consumption, and excessive black tea and coffee consumption are among the causes in the etiology. Black hairy tongue is less common in pediatric patients than in the adult population. In this article, we present a case of black hairy tongue that developed after the use of amoxicillin-clavulanic acid in a pediatric patient. 


PDF Görünüm

Referanslar

  • 1. Gurvits GE, Tan A. Black hairy tongue syndrome. World J Gastroenterol 2014;20:10845-50. google scholar
  • 2. Özçiftçi Ertuğral N, Ergin H. 9 Yaşında Bir Çocuk Hastada Gelişen Siyah Kıllı Dil (Lingua Villosa Nigra): Olgu Sunumu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2019;45(2):215-7. google scholar
  • 3. Avcu N, Kanli A. The prevalence of tongue lesions in 5150 Turkish dental outpatients. Oral Dis 2003;9:188-95. google scholar
  • 4. Maharani B, Parthasarathi, T, Ravichandran V, Balaji G. Linezolid induced black hairy tongue.Indian Journal of Pharmacology 2014; 46(6):653. doi:10.4103/0253-7613.144942. google scholar
  • 5. Oncel EK, Boyraz MS, Kara A. Black tongue associated with Kocuria (Micrococcus) kristinae bacteremia in a 4-month-old infant. European Journal of Pediatrics 2011;171(3):593. doi:10.1007/ s00431-011-1573-8. google scholar
  • 6. Akcaboy M, Sahin S, Zorlu P, Şenel S. Ranitidine-induced black tongue: A case report. Pediatric Dermatology 2017;34(6):e334-e336. doi:10.1111/pde.13309 google scholar
  • 7. Schwartz RH, Lee T. A Two-Week-Old Term Baby With a Black Tongue. Clinical Pediatrics 2014;54(11):1110-2. doi:10.1177/0009922814561354. google scholar
  • 8. Lopez-Marrin I, Garda-Martı'nez FJ, Benito Ortiz L, Toribio J. Lengua negra vellosa. Medicina Clmica 2013;141(5):e9. doi:10.1016/j. medcli.2013.03.004 google scholar
  • 9. Langtry J, Carr M, Steele M, Ive F. Topical Tretinoin: a new treatment for black hairy tongue (Lingua Villosa Nigra). Clin Exp Dermatol 1992;17:163-4. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Özen, F., Etçioğlu, E., Aydın, A., & Özer, M.T. (2021). Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi, 21(2), 218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


AMA

Özen F, Etçioğlu E, Aydın A, Özer M T. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


ABNT

Özen, F.; Etçioğlu, E.; Aydın, A.; Özer, M.T. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 218-220, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Özen, Feride, and Erkut Etçioğlu and Abdülkadir Aydın and Muhammed Tahsin Özer. 2021. “Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


Chicago: Humanities Style

Özen, Feride, and Erkut Etçioğlu and Abdülkadir Aydın and Muhammed Tahsin Özer. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (May. 2022): 218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


Harvard: Australian Style

Özen, F & Etçioğlu, E & Aydın, A & Özer, MT 2021, 'Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 218-220, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


Harvard: Author-Date Style

Özen, F. and Etçioğlu, E. and Aydın, A. and Özer, M.T. (2021) ‘Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942 (26 May. 2022).


MLA

Özen, Feride, and Erkut Etçioğlu and Abdülkadir Aydın and Muhammed Tahsin Özer. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 218-220. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942


Vancouver

Özen F, Etçioğlu E, Aydın A, Özer MT. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];21(2):218-220. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942 doi: 10.26650/jchild.2021.832942


ISNAD

Özen, Feride - Etçioğlu, Erkut - Aydın, Abdülkadir - Özer, MuhammedTahsin. Pediatrik Hastada Amoksisilin-Klavulanik Asit Kullanımı Sonrası Gelişen Lingua Villosa Nigra: Olgu Sunumu”. Çocuk Dergisi 21/2 (May. 2022): 218-220. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.832942ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.11.2020
Kabul16.08.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.