Olgu Sunumu


DOI :10.26650/jchild.2021.816515   IUP :10.26650/jchild.2021.816515    Tam Metin (PDF)

Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu

Cüneyt UğurEnes AyHasan Madenci

İnfantil hipertrofik pilor stenozu pilorun hipertrofisi nedeniyle pilor kanalının daralmasıdır. Hastalık bebeklerde beslenmeyi takiben ortaya çıkan fışkırır tarzda ve safrasız kusma ile kendini gösterir. Erken tanı konulamayıp tedavide geç kalınması halinde dehidratasyon, ciddi beslenme bozukluğu, kilo kaybı ve asit-baz dengesizliği gelişebilir, hatta ölümle sonuçlanabilir. Biz bu olgu sunumunda üç gündür devam eden safrasız kusma ve karında şişlik şikayeti ile acil servise başvuran üç ay sekiz günlük erkek bebeği sunuyoruz.

DOI :10.26650/jchild.2021.816515   IUP :10.26650/jchild.2021.816515    Tam Metin (PDF)

A Rare Case Received A Late Diagnosis Despite Recurrent Hospital Admissions: Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis

Cüneyt UğurEnes AyHasan Madenci

Infantile hypertrophic pyloric stenosis is the narrowing of the pyloric duct due to hypertrophy of the pylorus. The disease manifests itself with gushing and non-bile vomiting in babies after feeding. If early diagnosis is not provided and treatment is delayed, dehydration, severe malnutrition, weight loss and acid-base imbalance may develop, and may even result in death. In this case report, we present a three-month and eight-day-old male baby who was admitted to the emergency department with complaints of non-bile vomiting and abdominal distension for three days. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Ndongo R, Tolefac PN, Tambo FFM, Abanda MH, Ngowe MN, Minkande JZ. Infantile hypertrophic pyloric stenosis: a 4 year experience from two tertiary care centres in Cameroon. BMC Res Notes 2018;11:1-5. google scholar
 • 2. Usta Y, Uslu N, Gürakan F, Yüce A, Talim B, Ekinci S ve ark. Geç bulgu veren hipertrofik pilor stenozu: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 2007;50:199-200. google scholar
 • 3. Aydoğdu B, Sander S, Demirali O, Güvenç Ü, Başdaş CB, Kuzdan MÖ ve ark. İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Çocuklarda En Sık Safrasız Kusma Nedeni. JOPP Derg 2012;4(2):69-73. google scholar
 • 4. Ramstedt C. Zur operation der angeborenen pylorus-stenose. Med Klin 1912;8:1702-3. google scholar
 • 5. To T, Wajja A, Wales PW, Langer JC. Population demographic indicators associated with incidence of pyloric stenosis. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:520-5. google scholar
 • 6. Pandya S, Heiss K. Pyloric stenosis in pediatric surgery: an evidence-based review. Surg Clin North Am 2012;92:527-39. google scholar
 • 7. Kazez A, Demirbag B. Özefagus Atrezisi ve Pilor Stenozu Birlikteliği: Olgu sunumu. Erciyes Tıp Dergisi 1997;19(3):190-2. google scholar
 • 8. Engin MMN, Özkan A, Kılıçaskan Ö, Kaya F, Temizkan RC, Kocabay K. Yenidoğanda Uzamış Sarılığın Nadir ve Önemli Bir Sebebi: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;8(4):854-8. google scholar
 • 9. Huang YL, Lee HC, Yeung CY, Chen WT, Jiang CB, Sheu JC, et al. Sonogram before and after pyloromyotomy: the pyloric ratio in infantile hypertrophic pyloric stenosis. Pediatr Neonatol 2009;50:117-20. google scholar
 • 10. Schwartz MZ. Hypertrophic Pyloric Stenosis. In: O’Neill J, Rowe M, Grosfeld JL et al, eds. Pediatr Surgery.st.Louis, Missour: Mosby-Year Book. 1998;1111-8. google scholar
 • 11. Puri P, Lakshmanadoss G. Hypertrophic pyloric. In: Puri P. Newborn Surgery. Editor. Oxford, England: Butter-Worth-Heinemann; 1996; p 266-71. google scholar
 • 12. Alain JL, Grousseau D, Longis B, Ugazzi M, Terrier G. Extramucosal pyloromyotomy by laparoscopy. Eur J Pediatr Surg 1996;7:10-2. google scholar
 • 13. Sarımurat N, Celayir S, Kılıç N, Bozkurt P. Sirkumumblikal kesi ile piloromiyotomi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1996;10:92-4. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Uğur, C., Ay, E., & Madenci, H. (2021). Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu. Çocuk Dergisi, 21(2), 212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


AMA

Uğur C, Ay E, Madenci H. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


ABNT

Uğur, C.; Ay, E.; Madenci, H. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 212-214, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Uğur, Cüneyt, and Enes Ay and Hasan Madenci. 2021. “Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


Chicago: Humanities Style

Uğur, Cüneyt, and Enes Ay and Hasan Madenci. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (May. 2022): 212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


Harvard: Australian Style

Uğur, C & Ay, E & Madenci, H 2021, 'Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 212-214, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


Harvard: Author-Date Style

Uğur, C. and Ay, E. and Madenci, H. (2021) ‘Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515 (26 May. 2022).


MLA

Uğur, Cüneyt, and Enes Ay and Hasan Madenci. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 212-214. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515


Vancouver

Uğur C, Ay E, Madenci H. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu. Çocuk Dergisi [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];21(2):212-214. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515 doi: 10.26650/jchild.2021.816515


ISNAD

Uğur, Cüneyt - Ay, Enes - Madenci, Hasan. Tekrarlayan Hastane Başvurusuna Rağmen Geç Tanı Alan Nadir Bir Olgu: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu”. Çocuk Dergisi 21/2 (May. 2022): 212-214. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.816515ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim26.10.2020
Kabul13.03.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.