CİLT 22, SAYI 2, 2022


Ergenlerde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu

Geç Tanı Alan Anterior Üretral Valv Olgu Sunumu

SAYI 2CİLT 22, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih09.09.2022
Editör(ler)Ayper SomerZeynep Tamay
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.