CİLT 19, SAYI 3, 2019


Fosfat Metabolizması

Grup B Meningokok Enfeksiyonları ve Aşılama


SAYI 3CİLT 19, 2019

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Ayper Somer
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.