Araştırma Makalesi


Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü

Burcu Şenalp

Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ve ekonomik özgürlüğün, ekonomik büyüme üzerine etkisini incelemektir. Analiz, Fraser Enstitüsü ve Heritage Vakfı tarafından oluşturulan birbirinden farklı iki önemli ekonomik özgürlük endeksine dayanmaktadır. Çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan etkisinin yanısıra, DYY ile ekonomik özgürlük etkileşimi üzerinden dolaylı etkisi de analiz edilmiştir. 1970-2009 yılları arasında toplam seksen üç gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin dahil edildiği panel veri seti kullanılarak, En Küçük Kareler Yöntemi ve Sabit Etkiler Modeli gibi farklı panel veri analiz tekniklerinin kullanıldığı çalışmamız, DYY ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bunun yanında, ekonomik özgürlüğün, DYY üzerinden ekonomik büyümeyi etkilediği, fakat bu etkinin büyüklüğü Fraser Enstitüsü ve Heritage Vakfı tarafından sağlanan endeksler için farklı olduğu bulunmuştur. 

JEL Classification : F21 , O43

FDI and Economic Growth: The Role of Economic Freedom

Burcu Şenalp

In this study, we examine the effects of economic freedom and foreign direct investment (FDI) on economic growth. We utilized a panel of 83 developed and developing countries over the period 1970 to 2009. We observed that, including the interaction term of economic freedom and FDI makes the estimation results more powerful. In other words, our findings show that economic freedom does have a power to affect economic performance through FDI. 

JEL Classification : F21 , O43

PDF Görünüm

Referanslar

 • Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., Sayek, S., (2010). Does foreign direct investment promote growth? Exploring the role of financial markets on linkages. Journal of Development Economics 61, 242– 256. google scholar
 • Azman-Saini, W.N.W., Baharumshah, A.Z., and Law, S.H., (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence. Economic Modelling 27, 1079-1089. google scholar
 • Barro, R. J., (2001). Human capital and growth. The American Economic Review 91 (2), 1217. google scholar
 • Barro, R. J., and Lee, J.W., (2000). International Data on Educational Attainment Updates and Implications. NBER Working Paper Series, No. 7911. google scholar
 • Barro, R. J., and Sala-i Martin, X., (1995). Economic growth. New York: McGraw-Hill. google scholar
 • Bengoa, M., and Sanchez-Robles, B., (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: New evidence from Latin America. European Journal of Political Economy 19(3), 529-545. google scholar
 • Berggren, N., (2003). The Benefits of Economic Freedom. The Independent Review 8 (2), 193211. google scholar
 • Braumoeller, B.F., (2004). Hypothesis Testing and Multiplicative Interaction Terms. International Organization 58, 807-820. google scholar
 • Crespo, N., and Fontoura, M., (2007). Determinant Factors of FDI Spillovers: What Do We Really Know? World Development 35, 410– 425. google scholar
 • Doucouliagos, C., and Ulubasoglu, M., (2006) Economic freedom and economic growth: what difference does specification make? European Journal of Political Economy 22, 61-81. google scholar
 • Gwartney, J.D., Lawson, R., (2007). Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report. Vancouver BC: The Fraser Institute. google scholar
 • Hsiao, C., (2003). Analysis of Panel Data. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Javorcik, B.S., and Spatareanu, M., (2005). Do foreign investors care about labor market regulations? Review World Economics 141, 375–403. google scholar
 • Kapuria-Foreman V., (2007). Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Developing Countries. The Journal of Developing Areas 41 (1), 143-154. google scholar
 • Nunenkamp, P., and Spatz, J., (2003). Intellectual property rights and foreign direct investment: A disaggregated analysis. Review of World Economics 140, 393--414. google scholar
 • Quazi R.M., (2007). Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy 12 (3), 329-344. google scholar
 • UNCTAD, (2011). World Investment Report. Non-Equity Modes of International Production and Development. google scholar
 • Wooldridge, J., (2005). Introductory Econometrics: A modern Approach. Thomson SouthWestern. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şenalp, B. (2019). Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6(1), 54-73. https://doi.org/null


AMA

Şenalp B. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2019;6(1):54-73. https://doi.org/null


ABNT

Şenalp, B. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 6, n. 1, p. 54-73, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Şenalp, Burcu,. 2019. “Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 6, no. 1: 54-73. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Şenalp, Burcu,. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Feb. 2023): 54-73. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Şenalp, B 2019, 'Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 54-73, viewed 2 Feb. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Şenalp, B. (2019) ‘Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6(1), pp. 54-73. https://doi.org/null (2 Feb. 2023).


MLA

Şenalp, Burcu,. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 54-73. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Şenalp B. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 2 Feb. 2023 [cited 2 Feb. 2023];6(1):54-73. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Şenalp, Burcu. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: Ekonomik özgürlüğün rolü”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 6/1 (Feb. 2023): 54-73. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.07.2018
Çevrimiçi Yayınlanma22.01.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.