Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR813711   IUP :10.26650/JEPR813711    Tam Metin (PDF)

Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets

Ömer Şahin

The difference between the skills and the skills needed in the labor market is called skill mismatch. The literature reveals this skills mismatch problem as an over-education and over-qualification problem in Turkish labor markets. For enterprises, the two hardest employees to find are unqualified workers and workers with vocational training, both bluecollar (VGM,2018). This finding also is supported by high higher-education unemployment (TURKSTAT, 2020). However, earlier studies do not make clear if different regions suffer from these problems uniformly. This study aims to reveal the differences between NUTS-2 regions in suffering from the over-education and over-qualification problem. It extensively uses the Sectoral and Regional Mapping of Productivity and Development in Turkey project, SEGE 2017 report to acquire the development levels of NUTS-2 regions and TURKSTAT’s employment statistics by education and NUTS-2 region. Two crucial findings of this paper are that only the illiterate labor force satisfies enterprises’ unqualified labor need and that while less developed regions suffer severely from the over-education and over-qualification problem, more developed regions only suffer from lack of workers with vocational training. This paper will first analyze the current situation in Turkish Labor Markets, followed by the presentation and analysis of data it uses. In the end, these results will be discussed, and policies to improve the situation will be suggested.

JEL Classification : J08 , J21 , J24

PDF Görünüm

Referanslar

 • Allen, J., & Van der Velden, R. (2009). Competencies and Early Labour Transition of Higher Education Graduates. google scholar
 • Anavatan, A. (2017). Türkiye’de iç göç ve belirleyicileri: mekansal veri analizi. google scholar
 • AŞIK, G. A. (2013). İşgücü Piyasalarının Göz Ardı Edilen Sorunları: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, 1-11. google scholar
 • Berlingieri, F. (2019). Local labor market size and qualification mismatch. Journal of Economic Geography, 19(6), 1261-1286. google scholar
 • CEDEFOP (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy and practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 46. http://dx.doi. org/10.2801/648140 google scholar
 • CEDEFOP (2017). European inventory on validation of non-formal and informal learning - Turkey - 2016, google scholar
 • Centre Inffo (2016). Key competences in vocational education and training – France. Cedefop ReferNet thematic perspectives series. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/ReferNet_FR_KC.pdf google scholar
 • Eurostat. (2020). Adult Participation in Learning by Sex (2.4.2-r2163-2018-08-17 (PROD)) [Dataset]. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_04_60 google scholar
 • Galasi, P. (2008). The effect of educational mismatch on wages for 25 countries (No. BWP-2008/8). Budapest Working Papers on the Labour Market. google scholar
 • Kurnaz, I. (2014). “Bir kariyer stratejisi olarak “aşırı eğitimlilik”: sıçrama tahtası mı? - tuzak mı?” İŞKUR; II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya-Türkiye Kasım, 2014. google scholar
 • Manpower Group (Firm). (2018). 2019 Talent Shortage Survey. google scholar
 • Miner, R. (2014). The great Canadian skills mismatch: People without jobs, jobs without people and more. Miner Management Consultants. google scholar
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, & Organisation for Economic Co-operation and Development Staff. (2011). OECD employment outlook 2011. Paris: OECD Publishing. google scholar
 • SEGE (2017) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Raporu, (Edited By: Salih ACAR, Dr. Leyla BİLEN KAZANCIK, Mustafa Caner MEYDAN, Mustafa IŞIK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Report Number: 3, Ankara, 2017. google scholar
 • Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) (2012). Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi. 73 google scholar
 • Steiner, V., & Mohr, R. (1998). Industrial change, stability of relative earnings, and substitution of unskilled labor in West-Germany (No. 98-22). ZEW Discussion Papers. google scholar
 • ŞAHİN, Ö. Analysis of Skills-Mismatch in Turkey-Suggestions for Vocational Education and Training Policies. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 3(1), 33-46. google scholar
 • TÜİK (2020). Eğitim durumuna göre işgücü göstergeleri. google scholar
 • TÜİK (2020). İşgücü İstatistikleri google scholar
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü Raporu, (2018). Türki̇ye Bölgesel Ve Sektörel Veri̇mli̇li̇k Geli̇şi̇m Hari̇talarinin Oluşturulmasi Projesi̇ Saha Çalişmasi Anali̇zi̇. https://docplayer.biz. tr/122551156-Turkiye-verimlilik-gelisim-haritasi.html google scholar
 • Zira, E. (2016). The impact of skill mismatch on aggregate productivity: Cross-country analysis in OECD economies. Unpublished master’s thesis, KTH Industrial Engineering and Management, Stockholm, Sweden. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şahin, Ö. (2021). Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 8(1), 1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711


AMA

Şahin Ö. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2021;8(1):1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711


ABNT

Şahin, Ö. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 8, n. 1, p. 1-27, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Şahin, Ömer,. 2021. “Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 8, no. 1: 1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711


Chicago: Humanities Style

Şahin, Ömer,. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 8, no. 1 (Sep. 2021): 1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711


Harvard: Australian Style

Şahin, Ö 2021, 'Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1-27, viewed 23 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JEPR813711


Harvard: Author-Date Style

Şahin, Ö. (2021) ‘Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 8(1), pp. 1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711 (23 Sep. 2021).


MLA

Şahin, Ömer,. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 1-27. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR813711


Vancouver

Şahin Ö. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 23 Sep. 2021 [cited 23 Sep. 2021];8(1):1-27. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR813711 doi: 10.26650/JEPR813711


ISNAD

Şahin, Ömer. Regional Analysis of Skills-Mismatch in Turkish Labor Markets”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 8/1 (Sep. 2021): 1-27. https://doi.org/10.26650/JEPR813711ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim20.10.2020
Kabul14.12.2020
Çevrimiçi Yayınlanma29.01.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.