CİLT 9, SAYI 2, 2022


AB Ülkelerinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi


SAYI 2CİLT 9, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.07.2022
Editör(ler)Ahmet İncekaraHalil Tunalı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.