SAYI 45, 2022


2011 Van Depremi ve Kent Nüfusunda Yaşanan Rezilyans

Dünyada Yaylacılık Kültürüne Coğrafi Bir Bakış


SAYI 452022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.