Olgu Sunumu


DOI :10.26650/IUITFD.2021.912861   IUP :10.26650/IUITFD.2021.912861    Tam Metin (PDF)

COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI

Ece ŞahinoğluSerap Argun BarışSevtap DoğanAynur Karadenizliİlknur Başyiğit

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), dünya genelinde yüksek mortalite oranına sahip sağlık acil durumudur. Radyolojik bulguların COVID-19 ile uyumlu olmasının yanında, reverse transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) testinin pozitifliği tanı için gereklidir. Bu çalışmada, 63 yaşında akciğer kanseri ve sistemik lupus eritematozus (SLE) öyküsü olan, öksürük ve nefes darlığı ile başvuran bir kadın hasta sunuldu. Toraks tomografisinde; COVID-19 pnömonisi ile uyumlu olan her iki akciğer alanlarında da yaygın buzlu cam dansiteleri saptandı. İki kez bakılan RT-PCR testi negatif olarak raporlandı. Hidroksiklorokin, azitromisin ve piperasilin-tazobaktam tedavisi sonrası anlamlı bir radyolojik düzelme görülemedi. SLE’nin akciğer tutulumu olabileceği düşünülerek metilprednizolon başlanan hastanın semptomlarında ve radyolojik bulgularında iyileşme izlendi. Altta yatan hastalıklar COVID-19 enfeksiyonunu taklit edebilir veya hastalığın belirti ve bulguları COVID-19 ile birlikte görülebilir.

DOI :10.26650/IUITFD.2021.912861   IUP :10.26650/IUITFD.2021.912861    Tam Metin (PDF)

A CASE WITH SYSTEMIC LUPUS ERITHEMATOSUS MIMICKING COVID-19 PNEUMONIA

Ece ŞahinoğluSerap Argun BarışSevtap DoğanAynur Karadenizliİlknur Başyiğit

Coronavirus-19 disease (COVID-19) is a worldwide health emergency which has a high mortality ratio. Diagnosis requires a positive reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test however there are radiological findings strongly suggest the diagnosis of COVID-19. Here we reported a 63-year-old woman presented with cough and dyspnea and medical history of lung cancer and systemic lupus erythematosus (SLE). Chest computed tomography demonstrated widespread ground glass opacities in both lung fields that have been reported to be compatible with COVID-19 pneumonia. RT-PCR test was negative for twice and radiological regression after hydroxychloroquine, azithromycin and piperacillin-tazobactam was not significant. Considering lung involvement of SLE methylprednisolone was initiated, symptoms and radiological findings improved. The underlying diseases may mimic the COVID-19 infection or the signs and symptoms of the disease may be seen together with COVID-19.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. J Med Virol 2020;92(4):401-2. [CrossRef] google scholar
 • 2. Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol 2020;5(4):536-44. [CrossRef] google scholar
 • 3. Wang Y, Dong C, Hu Y, Li C, Ren Q, Zhang X, et al. Temporal changes of CT findings in 90 patients with COVID-19 pneumonia: a longitudinal study. Radiology 2020;296(2):E55-E64. [CrossRef] google scholar
 • 4. Pan Y, Guan H, Zhou S, Wang Y, Li Q, Zhu T, et al. Initial CT findings and temporal changes in patients with the novel coronavirus pneumonia (2019-nCoV): a study of 63 patients in Wuhan, China. Eur Radiol 2020;30(6):3306-9. [CrossRef] google scholar
 • 5. Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezanezhad A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review of imaging findings in 919 patients. AJR Am J Roentgenol 2020;215(1):87-93. [CrossRef] google scholar
 • 6. Keane MP, Lynch JP. III. Pleuropulmonary manifestations of systemic lupus erythematosus. Thorax 2000;55(02):159-66. [CrossRef] google scholar
 • 7. Mathai SC, Danoff SK. Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. BMJ 2016;352:h6819. [CrossRef] google scholar
 • 8. Pego-Reigosa JM, Medeiros DA, Isenberg DA. Respiratory manifestations of systemic lupus erythematosus: old and new concepts. Best Pract Res Clin Rheumatol 2009;23(4):469-80. [CrossRef] google scholar
 • 9. Lian F, Zhou J, Wang Y, Cui W, Chen D, Li H, et al. Clinical features and independent predictors of interstitial lung disease in systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Med 2016;9(2):4233-42 google scholar
 • 10. Fidler L, Keen KJ, Touma Z, Mittoo S. Impact of pulmonary disease on patient-reported outcomes and patient performed functional testing in systemic lupus erythematosus. Lupus 2016.25:1004-11. [CrossRef] google scholar
 • 11. Fenlon HM, Doran M, Sant SM, Breatnach E. High-resolution chest CT in systemic lupus erythematosus. AJR Am J Roentgenol 1996;166:301-7. [CrossRef] google scholar
 • 12. Bertsias G, Ioannidis JP, Boletis J, Bombardieri S, Cervera R, Dostal C, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. Ann Rheum Dis 2008;67:195-205. [CrossRef] google scholar
 • 13. van Vollenhoven RF, Mosca M, Bertsias G, Isenberg D, Kuhn A, Lerstr0m K, et al. Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: recommendations from an international task force. Ann Rheum Dis 2014;73:958-67. [CrossRef] google scholar
 • 14. Chen LR, Chen ZX, Liu YC, Peng L, Zhang Y, Xu Q, et al. Pulmonary contusion mimicking COVID-19: A case report. World J Clin Cases. 2020;8(8):1554-60. [CrossRef] google scholar
 • 15. Bekci T, Aslan S, Cakir IM. COVID- 19 pneumonia misdiagnosed as pulmonary contusion in a child. Br J Hosp Med. 2020;81(5):1. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şahinoğlu, E., Argun Barış, S., Doğan, S., Karadenizli, A., & Başyiğit, İ. (2021). COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), 595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


AMA

Şahinoğlu E, Argun Barış S, Doğan S, Karadenizli A, Başyiğit İ. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2021;84(4):595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


ABNT

Şahinoğlu, E.; Argun Barış, S.; Doğan, S.; Karadenizli, A.; Başyiğit, İ. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 84, n. 4, p. 595-598, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Şahinoğlu, Ece, and Serap Argun Barış and Sevtap Doğan and Aynur Karadenizli and İlknur Başyiğit. 2021. “COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4: 595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


Chicago: Humanities Style

Şahinoğlu, Ece, and Serap Argun Barış and Sevtap Doğan and Aynur Karadenizli and İlknur Başyiğit. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4 (Jan. 2022): 595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


Harvard: Australian Style

Şahinoğlu, E & Argun Barış, S & Doğan, S & Karadenizli, A & Başyiğit, İ 2021, 'COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, pp. 595-598, viewed 20 Jan. 2022, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


Harvard: Author-Date Style

Şahinoğlu, E. and Argun Barış, S. and Doğan, S. and Karadenizli, A. and Başyiğit, İ. (2021) ‘COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), pp. 595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861 (20 Jan. 2022).


MLA

Şahinoğlu, Ece, and Serap Argun Barış and Sevtap Doğan and Aynur Karadenizli and İlknur Başyiğit. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, 2021, pp. 595-598. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861


Vancouver

Şahinoğlu E, Argun Barış S, Doğan S, Karadenizli A, Başyiğit İ. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 20 Jan. 2022 [cited 20 Jan. 2022];84(4):595-598. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861 doi: 10.26650/IUITFD.2021.912861


ISNAD

Şahinoğlu, Ece - Argun Barış, Serap - Doğan, Sevtap - Karadenizli, Aynur - Başyiğit, İlknur. COVID-19 PNÖMONİSİNİ TAKLİT EDEN SİSTEMİK LUPUS ERİTHEMATOSUS VAKASI”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84/4 (Jan. 2022): 595-598. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.912861ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.04.2021
Kabul30.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma17.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.