Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.1240507   IUP :10.26650/IUITFD.1240507    Tam Metin (PDF)

DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ

İlyas DolaşTuğrul Cem ÜnalDuygu DölenCafer İkbal GülseverHüseyin Emre DağdevirenDuran ŞahinTural AhmadovPulat Akın SabancıAydın AydoseliYavuz ArasAltay Sencer

Amaç: Difüz idiopatik iskelet hiperosteozu (DİİH), Forestier hastalığı, vertebra korpuslarının önündeki paravertebral ligaman ve kasların anormal kalsifikasyonu ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Klinik semptomlara nadiren sebep olurlar ve bu semptomlar arasında disfaji bulunmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu vaka serisinde, kliniğimizde disfaji ile prezente olan beş DİİH tanılı hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Klinik, demografik ve cerrahi bilgiler hastane kayıtlarından elde edilerek değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm vakalar erkek ve ortalama yaş 63,6 (56-69) idi. Etkilenen bölgelerin C3-4; C2-3; C6-7; C3-7; C3-D3 olduğu saptandı. Tüm vakalarda anterolateral servikal yaklaşım uygulandı. Postoperatif yeni şikayet ve nörolojik defisit ile karşılaşılmadı. Tüm hastalar disfaji şikayetlerinin ameliyattan sonra gerilediklerini belirttiler.

Sonuç: Anterolateral servikal yaklaşım Forestier hastalığında vertebra korpus anteriorunda bulunan osteofit rezeksiyonunda uygun ve güvenli bir seçenektir.

DOI :10.26650/IUITFD.1240507   IUP :10.26650/IUITFD.1240507    Tam Metin (PDF)

A RARE CAUSE OF DYSPHAGIA THAT IS TREATABLE WITH SURGERY: A SINGLE-CENTER CASE SERIES OF FORESTIER’S DISEASE

İlyas DolaşTuğrul Cem ÜnalDuygu DölenCafer İkbal GülseverHüseyin Emre DağdevirenDuran ŞahinTural AhmadovPulat Akın SabancıAydın AydoseliYavuz ArasAltay Sencer

Objective: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH), Forestier’s disease, is a systemic disease characterized by the abnormal ossification and calcification of the paravertebral ligaments and muscles in front of the vertebral bodies. It rarely causes clinical symptoms but sometimes produces dysphagia. This study will evaluate the effectiveness of the anterior cervical approach in patients with Forestier’s disease who suffer from dysphagia.

Material and Method: In this series, a retrospective analysis was performed on five patients referred to our clinic with dysphagia. Clinical, demographic, and surgical features were evaluated.

Result: All of the cases were male. Their mean age was 63.6 (range 56-69). The involved regions were C3-4; C2-3; C6-7; C3-7; C3-D3. All the patients who have dysphagia were treated via the anterolateral cervical approach. There were no neurological deficits or complaints postoperatively. All the patients stated that they benefited from surgery.

Conclusion: Osteophyte resection by an anterolateral cervical approach is a safe and effective treatment option for dysphagia in Forestier’s disease.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Forestier J, Rotes-Querol J. Senile ankylosing hyperostosis of the spine. Ann Rheum Dis 1950;9(4):321-30. [CrossRef] google scholar
 • 2. Resnick D, Shaul SR, Robins JM. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): Forestier’s disease with extraspinal manifestations. Radiology 1975;115(3):513-24. [CrossRef] google scholar
 • 3. Mader R, Verlaan JJ, Buskila D. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: clinical features and pathogenic mechanisms. Nat Rev Rheumatol 2013;9(12):741-50. [CrossRef] google scholar
 • 4. Mader R, Novofastovski I, Rosner E, Adawi M, Herer P, Buskila D. Nonarticular tenderness and functional status in patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. J Rheumatol 2010;37(9):1911-6. [CrossRef] google scholar
 • 5. Mata S, Fortin PR, Fitzcharles MA, Starr MR, Joseph L, Watts CS, et al. A controlled study of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Clinical features and functional status. Medicine 1997;76(2):104-17. [CrossRef] google scholar
 • 6. Resnick D, Shapiro RF, Wiesner KB, Niwayama G, Utsinger PD, Shaul SR. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) [ankylosing hyperostosis of Forestier and Rotes-Querol]. Semin Arthritis Rheum 1978;7(3):153-87. [CrossRef] google scholar
 • 7. Urrutia J, Bono CM. Long-term results of surgical treatment of dysphagia secondary to cervical diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. The Spine Journal 2009;9(9):e13-7. [CrossRef] google scholar
 • 8. Resnick D, Niwayama G. Radiographic and pathologic features of spinal involvement in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH). Radiology 1976;119(3):559-68. [CrossRef] google scholar
 • 9. Mader R, Verlaan JJ, Eshed I, Jacome BA, Puttini PS, Atzeni F, et al. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) Maladie de Forestier 2017;3(1):e000472. [CrossRef] google scholar
 • 10. Sarzi-Puttini P, Atzeni F. New developments in our understanding of DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis). Curr Opin Rheumatol 2004;16(3):287-92. [CrossRef] google scholar
 • 11. Dutta S, Biswas K das, Mukherjee A, Basu A, Das S, Sen I, et al. Dysphagia due to forestier disease: three cases and systematic literature review. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2014;66(Suppl 1):379. [CrossRef] google scholar
 • 12. Nascimento FA, Gatto LAM, Lages RO, Neto HM, Demartini ZD, Koppe GL. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A review. Surg Neurol Int 2014;5(Suppl 3):S122. [CrossRef] google scholar
 • 13. Goh PY, Dobson M, Iseli T, Maartens NF. Forestier’s disease presenting with dysphagia and dysphonia. J Clin Neurosci 2010;17(10):1336-8. [CrossRef] google scholar
 • 14. Gamache FW, Voorhies RM. Hypertrophic cervical osteophytes causing dysphagia: A review. J Neurosurg 1980;53(3):338-44. [CrossRef] google scholar
 • 15. Mader R. Clinical manifestations of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of the cervical spine. Semin Arthritis Rheum 2002;32(2):130-5. [CrossRef] google scholar
 • 16. Mader R, Verlaan JJ, Buskila D. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: clinical features and pathogenic mechanisms. Nat Rev Rheumatol 2013 9:12. 2013;9(12):741-50. [CrossRef] google scholar
 • 17. Verlaan JJ, Boswijk PFE, de Ru JA, Dhert WJA, Oner FC. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of the cervical spine: an underestimated cause of dysphagia and airway obstraction. Spine J 2011;11(11):1058-67. [CrossRef] google scholar
 • 18. Choi HE, Jo GY, Kim WJ, Do HK, Kwon JK, Park SH. Characteristics and Clinical course of dysphagia caused by anterior cervical osteophyte. Ann Rehabil Med 2019;43(1):27-37. [CrossRef] google scholar
 • 19. Ezzy M, Kraus T, Berkhoff S. Oesophageal stenosis caused by giant multilevel anterior cervical osteophytosis. J Surg Case Rep 2020;2020(8):rjaa166. [CrossRef] google scholar
 • 20. Oppenlander ME, Orringer DA, la Marca F, McGillicuddy JE, Sullivan SE, Chandler WF, et al. Dysphagia due to anterior cervical hyperosteophytosis. Surg Neurol 2009;72(3):266-70. [CrossRef] google scholar
 • 21. Seybold WD, Johnson MA, Leary WV. Perforation of the esophagus; an analysis of 50 cases and an account of experimental studies. Surg Clin North Am 1950;30(4):1155-83. [CrossRef] google scholar
 • 22. Smith CCK, Tanner NC. The complications of gastroscopy and oesophagoscopy. Br J Surg 1956;43(180):396-403. [CrossRef] google scholar
 • 23. Bunmaprasert T, Keeratiruangrong J, Sugandhavesa N, Riew KD, Liawrungrueang W. Surgical management of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) causing secondary dysphagia (Narrative review). J Ortho Surg 2021;29(3):1-9. [CrossRef] google scholar
 • 24. Mattioli F, Ghirelli M, Trebbi M, Silvestri M, Presutti L, Fermi M. Improvement of swallowing function after surgical treatment of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: our experience. World Neurosurg 2020;134:e29-36. [CrossRef] google scholar
 • 25. Scholz C, Naseri Y, Hohenhaus M, Hubbe U, Klingler JH. Long-term results after surgical treatment of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) causing dysphagia. J Clin Neurosci 2019;67:151-5. [CrossRef] google scholar
 • 26. Carlson ML, Archibald DJ, Graner DE, Kasperbauer JL. Surgical management of dysphagia and airway obstruction in patients with prominent ventral cervical osteophytes. Dysphagia 2011;26(1):34-40. [CrossRef] google scholar
 • 27. Uppal S, Wheatley AH. Transpharyngeal approach for the treatment of dysphagia due to Forestier’s disease J Laryngol Otol 1999;113(4):366-8. [CrossRef] google scholar
 • 28. Yoshioka K, Murakami H, Demura S, Kato S, Yonezawa N, Takahashi N, et al. Surgical treatment for cervical diffuse idiopathic skeletal hyperostosis as a cause of dysphagia. Spine Surg Relat Res 2018;2(3):2017-0045. [CrossRef] google scholar
 • 29. Yunoki M, Suzuki K, Uneda A, Okubo S, Hirashita K, Yoshino K. the importance of recognizing diffuse idiopathic skeletal hyperostosis for neurosurgeons: a review. Neurol Med Chir 2016;15;56(8):510-5. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Dolaş, İ., Ünal, T.C., Dölen, D., Gülsever, C.İ., Dağdeviren, H.E., Şahin, D., Ahmadov, T., Sabancı, P.A., Aydoseli, A., Aras, Y., & Sencer, A. (2023). DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(3), 211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


AMA

Dolaş İ, Ünal T C, Dölen D, Gülsever C İ, Dağdeviren H E, Şahin D, Ahmadov T, Sabancı P A, Aydoseli A, Aras Y, Sencer A. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2023;86(3):211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


ABNT

Dolaş, İ.; Ünal, T.C.; Dölen, D.; Gülsever, C.İ.; Dağdeviren, H.E.; Şahin, D.; Ahmadov, T.; Sabancı, P.A.; Aydoseli, A.; Aras, Y.; Sencer, A. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 86, n. 3, p. 211-215, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Dolaş, İlyas, and Tuğrul Cem Ünal and Duygu Dölen and Cafer İkbal Gülsever and Hüseyin Emre Dağdeviren and Duran Şahin and Tural Ahmadov and Pulat Akın Sabancı and Aydın Aydoseli and Yavuz Aras and Altay Sencer. 2023. “DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 3: 211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


Chicago: Humanities Style

Dolaş, İlyas, and Tuğrul Cem Ünal and Duygu Dölen and Cafer İkbal Gülsever and Hüseyin Emre Dağdeviren and Duran Şahin and Tural Ahmadov and Pulat Akın Sabancı and Aydın Aydoseli and Yavuz Aras and Altay Sencer. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 3 (Jul. 2024): 211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


Harvard: Australian Style

Dolaş, İ & Ünal, TC & Dölen, D & Gülsever, Cİ & Dağdeviren, HE & Şahin, D & Ahmadov, T & Sabancı, PA & Aydoseli, A & Aras, Y & Sencer, A 2023, 'DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 3, pp. 211-215, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


Harvard: Author-Date Style

Dolaş, İ. and Ünal, T.C. and Dölen, D. and Gülsever, C.İ. and Dağdeviren, H.E. and Şahin, D. and Ahmadov, T. and Sabancı, P.A. and Aydoseli, A. and Aras, Y. and Sencer, A. (2023) ‘DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(3), pp. 211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507 (24 Jul. 2024).


MLA

Dolaş, İlyas, and Tuğrul Cem Ünal and Duygu Dölen and Cafer İkbal Gülsever and Hüseyin Emre Dağdeviren and Duran Şahin and Tural Ahmadov and Pulat Akın Sabancı and Aydın Aydoseli and Yavuz Aras and Altay Sencer. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 3, 2023, pp. 211-215. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507


Vancouver

Dolaş İ, Ünal TC, Dölen D, Gülsever Cİ, Dağdeviren HE, Şahin D, Ahmadov T, Sabancı PA, Aydoseli A, Aras Y, Sencer A. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];86(3):211-215. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507 doi: 10.26650/IUITFD.1240507


ISNAD

Dolaş, İlyas - Ünal, TuğrulCem - Dölen, Duygu - Gülsever, Caferİkbal - Dağdeviren, HüseyinEmre - Şahin, Duran - Ahmadov, Tural - Sabancı, PulatAkın - Aydoseli, Aydın - Aras, Yavuz - Sencer, Altay. DİSFAJİNİN CERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR NADİR BİR SEBEBİ: FORESTİER HASTALIĞININ TEK MERKEZLİ VAKA SERİSİ”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86/3 (Jul. 2024): 211-215. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1240507ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim20.02.2023
Kabul03.05.2023
Çevrimiçi Yayınlanma18.07.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.