Olgu Sunumu


DOI :10.26650/IUITFD.2021.844088   IUP :10.26650/IUITFD.2021.844088    Tam Metin (PDF)

BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM

Ramazan ÇakmakÖzge Telci ÇaklılıÖzlem Soyluk Biricik

Erüptif ksantomlar, ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde bulunan ve sıklıkla hipertrigliseridemi ve/veya kontrolsüz diyabet ile ilişkili iyi huylu lezyonlardır. Bu olgu sunumunda hipertrigliseridemi, tip 2 diyabet ve erüptif ksantomları olan ve tedaviden sonra tamamen iyileşen bir hastayı sunuyoruz. 37 yaşında erkek hasta, dirseklerinde kırmızımsı sarı renkli lezyonlar ile kliniğimize başvurdu. Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 ve laboratuvar sonuçlarında yüksek trigliserid ve glukoz seviyeleri (trigliserid 6548 mg/dL, glukoz 245 mg/dL) ile birlikte hemoglobin A1c % 11.2 idi. Erüptif ksantomlar iyi huylu olmalarına rağmen, genellikle ömür boyu tedavi gerektiren hastalıklarla ilişkilidirler.

DOI :10.26650/IUITFD.2021.844088   IUP :10.26650/IUITFD.2021.844088    Tam Metin (PDF)

ERUPTIVE XANTHOMA: A MARKER OF HYPERTRIGLYCERIDEMIA

Ramazan ÇakmakÖzge Telci ÇaklılıÖzlem Soyluk Biricik

Eruptive xanthomas are benign lesions which are found in extensor surfaces of the extremities and are often associated with hypertriglyceridemia and/or uncontrolled diabetes. In this case report, we present a patient with hypertriglyceridemia, type 2 diabetes mellitus and eruptive xanthomas who recovers fully after treatment. A 37-year-old male patient presented to our clinic with reddish yellow lesions on his elbows. His body mass index was 30 kg/m2 and his laboratory results showed high serum triglyceride and glucose levels (triglyceride 6548 mg/dL, glucose 245 mg/dL), his hemoglobin A1c was 11.2%. Although eruptive xanthomas have a benign nature, they are associated with disease which often need lifelong treatment


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Hsueh YC, Chou CL, Lee TI. Diabetic dyslipidemia with eruptive xanthoma. Cleve Clin J Med 2019;86(9):575. [CrossRef] google scholar
 • 2. Muhammad Kashif, Hanesh Kumar, Misbahuddin K. An unusual presentation of eruptive xanthoma A case report and literature review. Medicine (Baltimore) 2016;95(37):e4866. [CrossRef] google scholar
 • 3. Zak A, Zeman M, Slaby A, Vecka M. Xanthomas: clinical and pathophysiological relations. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014;158(2):181-8. [CrossRef] google scholar
 • 4. Kala J, Mostow EN. Eruptive xanthoma. N Engl J Med 2012;366(9):835. [CrossRef] google scholar
 • 5. Streit E, Helmbold P. 65-year-old man with yellow-orange papules on both forearms. Eruptive xanthomas. Hautarzt 2009;60(10):834-7. [CrossRef] google scholar
 • 6. Mangili LC, Miname MH, Silva PRS, Bittencourt MS, Rocha VZ, Mangili OC, et al. Achilles tendon xanthomas are associated withthe presence and burden of subclinical coronary atherosclerosis inheterozygous familial hypercholesterolemia: A pilot study. Atherosclerosis 2017;263:393-7. [CrossRef] google scholar
 • 7. Lee SY, Sheth CA. Eruptive xanthoma associated with severe hypertriglyceridemia and poorly controlled type 1 diabetes mellitus. J Community Hosp Intern Med Perspect 2019;9(4):344-6. [CrossRef] google scholar
 • 8. Christoffersen M, Frikke-Schmidt R, Schnohr P, Jensen GB, Nordestgaard BG, Tybj^rg-Hansen A. Xanthelasmata, arcus corneae, and ischaemic vascular disease and death in general population: prospective cohort study. BMJ 2011;343:d5497. [CrossRef] google scholar
 • 9. Duzayak S, Sayiner ZA, Erkılıç S, Inaloz HS. Acute pancreatitis with eruptive xanthoma. BMJ case reports. 2017;2017:bcr2017221543. [CrossRef] google scholar
 • 10. Fredrickson DS. An international classification of hyperlipidemias and hyperlipoproteinemias. Ann Intern Med 1971;75(3):471-2. [CrossRef] google scholar
 • 11. Cnop M. Fatty acids and glucolipotoxicity in the pathogenesis of Type 2 diabetes. Biochem Soc Trans 2008;36(Pt 3):348-52. [CrossRef] google scholar
 • 12. Shimabukuro M, Ohneda M, Lee Y. Unger, RH. Role of nitric oxide in obesity induced p-cell disease. J Clin Invest 1997;100(2):290-5. [CrossRef] google scholar
 • 13. Alagözlü H, Cindoruk M, Karakan T. Ünal S. Heparin and insulin in the treatment of hypertriglyceridemia-induced severe acute pancreatitis. Dig Dis Sci 2006;51(5):931-3. [CrossRef] google scholar
 • 14. Ewald N, Kloer HU. Treatment options for severe hypertriglyceridemia (SHTG): the role of apheresis. Clin Res Cardiol Suppl 2012;7(Suppl 1):31-5. [CrossRef] google scholar
 • 15. Joseph L Witztum, D Gaudet, Steven D Freedman et al. Volanesorsen and Triglyceride Levels in Familial Chylomicronemia Syndrome. N Engl J Med. 2019;381(6):531-42. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çakmak, R., Telci Çaklılı, Ö., & Soyluk Biricik, Ö. (2021). BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), 603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


AMA

Çakmak R, Telci Çaklılı Ö, Soyluk Biricik Ö. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2021;84(4):603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


ABNT

Çakmak, R.; Telci Çaklılı, Ö.; Soyluk Biricik, Ö. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 84, n. 4, p. 603-606, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Çakmak, Ramazan, and Özge Telci Çaklılı and Özlem Soyluk Biricik. 2021. “BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4: 603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


Chicago: Humanities Style

Çakmak, Ramazan, and Özge Telci Çaklılı and Özlem Soyluk Biricik. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4 (Jan. 2022): 603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


Harvard: Australian Style

Çakmak, R & Telci Çaklılı, Ö & Soyluk Biricik, Ö 2021, 'BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, pp. 603-606, viewed 20 Jan. 2022, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


Harvard: Author-Date Style

Çakmak, R. and Telci Çaklılı, Ö. and Soyluk Biricik, Ö. (2021) ‘BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), pp. 603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088 (20 Jan. 2022).


MLA

Çakmak, Ramazan, and Özge Telci Çaklılı and Özlem Soyluk Biricik. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, 2021, pp. 603-606. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088


Vancouver

Çakmak R, Telci Çaklılı Ö, Soyluk Biricik Ö. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 20 Jan. 2022 [cited 20 Jan. 2022];84(4):603-606. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088 doi: 10.26650/IUITFD.2021.844088


ISNAD

Çakmak, Ramazan - Telci Çaklılı, Özge - Soyluk Biricik, Özlem. BİR HİPERTRİGLİSERİDEMİ BULGUSU: ERÜPTİF KSANTOM”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84/4 (Jan. 2022): 603-606. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.844088ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim22.12.2020
Kabul30.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma21.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.