Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.2021.836991   IUP :10.26650/IUITFD.2021.836991    Tam Metin (PDF)

PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep YılmazabdurrahmanoğluKemal Turgay ÖzbilenMehmet Selim KocaboraOsman Çekiç

Amaç: Afakik veya psödofakik regmatojen retina dekolmanı (RRD) için tek başına pars plana vitrektomi (PPV) ve çevresel skleral çökertme (ÇSÇ) ile kombine ameliyatların sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Psödofakik veya afakik primer RRD’ye nedeniyle tek başına veya ÇSÇ ile kombine PPV (20 ve 23 Gauge) uygulanan 37 hastanın 37 gözü çalışmaya dahil edildi. Postoperatif anatomik başarı (AB) ve fonksiyonel başarı (FB) değerlendirildi. AB, eğer kullanılmışsa silikon yağı tamponadının çıkarılmasından sonra hiç subretinal sıvının olmadığı tamamen yatışmış retina olarak tanımlandı. Ayrıca FB, Snellen görme keskinliğinin logMAR eşdeğerinde iki veya daha fazla ondalık artış olarak tanımlandı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62.43±11.40 (32-80) yıl, 21’i (%56,8) erkek, 16’sı (%43,2) kadındı. Ortalama takip süresi 21,35±16,86 (6-84) aydı. 23 hastaya ÇSÇ ile kombine PPV uygulandı. AB %86,5 (32/37), FB %49,9 (17/37) olarak bulundu. Hem AB ile hem de FB ile; preoperatif PVR varlığı (AB-p=0,61, FB-p=0,14), preoperartif maküla tutulumu (AB-p=0,98, FB-p=0,36), PPV’nin ÇSÇ ile kombine olup olmaması (AB-p=0,97, FB-p=0,29), ve kullanılan tamponad tipi (tümü p>0,05) gibi durumlara göre oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç: Primer psödofakik retina dekolmanı olan olgularda PPV yalnız veya ÇSÇ ile kombine olarak uygulandığında, maküla tutulumundan veya PVR varlığından etkilenmeden iyi AB ulaşmak için etkili ve güvenlidir. Bununla birlikte, fonksiyonel başarı her zaman eşlik etmeyebilir. 

DOI :10.26650/IUITFD.2021.836991   IUP :10.26650/IUITFD.2021.836991    Tam Metin (PDF)

EVALUATION OF OUTCOMES OF PRIMARY PSEUDOPHAKIC RETINAL DETACHMENT SURGERY

Zeynep YılmazabdurrahmanoğluKemal Turgay ÖzbilenMehmet Selim KocaboraOsman Çekiç

Objective: To evaluate the results of pars plana vitrectomy (PPV) alone and combined with circumferential scleral buckling (CSB) surgeries for aphakic or pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment (RRD). Materials and Methods: Thirty-seven eyes of 37 patients who underwent PPV (20 and 23 Gauge) alone or PPV combined with CSB due to pseudophakic or aphakic primary RRD were included in the study. Postoperative anatomical success (AS) and functional success (FS) were evaluated. The AS was defined as a completely flattened retina without any subretinal fluids after the removal of the silicone oil tamponade, if used. The FS was defined as two or more decimal improvements in the logMAR equivalent of Snellen visual acuity. Results: The mean age of the patients was 62.43±11.40 (32-80) years, 21 (56.8%) patients were male, and 16 (43.2%) were female. The mean follow-up time was 21.35±16.86 (6-84) months. PPV combined with CSB were performed in 23 patients. AS was found to be 86.5% (32/37), FS was 49.9% (17/37). No statistically significant difference was observed in both AS and FS between the groups according to preoperative PVR presence (AS-p=0.61, FS-p=0.14), preoperative macular involvement (AS-p=0.98, FS-p=0.36), whether PPV combined with CSB (AS-p=0.97, FS-p=0.29), and the type of tamponade (p>0.05 in all). Conclusion: PPV with or without CSB is safe and effective in cases with primary pseudophakic retinal detachment and achieves good AS without being affected by the presence of PVR or macular involvement. However, functional success may not always follow.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Hagler WS. Pseudophakic retinal detachment. Trans Am Ophthalmol Soc 1982;80:45-63. google scholar
 • 2. Wilkinson CP. Pseudophakic retinal detachments. Retina 1985;5(1):1-4. [CrossRef] google scholar
 • 3. Boberg-Ans G, Henning V, Villumsen J, la Cour M. Long Term incidence of rhegmatogenous retinal detachment and survival in a defined population undergoing standardized phacoemulsification surgery. Acta Ophthalmol Scand 2006;84(5):613-8. [CrossRef] google scholar
 • 4. Russell M, Gaskin B, Russell D, Polkinghorne PJ. Pseudophakic retinal detachment after phacoemulsification cataract surgery: Ten-year retrospective review. J Cataract Refract Surg 2006;32(3):442-5. [CrossRef] google scholar
 • 5. Javitt JC, Tielsch JM, Canner JK, Kolb MM, Sommer A, Steinberg EP. National outcomes of cataract extraction. Increased risk of retinal complications associated with Nd:YAG laser capsulotomy. The Cataract Patient Outcomes Research Team. Ophthalmology 1992;99(10):1487-97; discussion 97-8. [CrossRef] google scholar
 • 6. American Academy of Ophthalmology, The repair of rhegmatogenous retinal detachments. Ophthalmic Procedure Assessment. Ophthalmology 1996;103(8):1313-24. [CrossRef] google scholar
 • 7. Wilkinson CP. Visual results following scleral buckling for retinal detachments sparing the macula. Retina 1981;1(2):113-6. [CrossRef] google scholar
 • 8. Burton TC. Recovery of visual acuity after retinal detachment involving the macula. Trans Am Ophthalmol Soc 1982;80:475-97. google scholar
 • 9. Erkam N. Vitreoretinal cerrahide göz içi tampon maddeler. Medical Network Ophthalmology 1994(2):140-4. google scholar
 • 10. Lois N, Wong D. Pseudophakic retinal detachment. Surv Ophthalmol 2003;48(5):467-87. [CrossRef] google scholar
 • 11. Coonan P, Fung WE, Webster RG, Jr., Allen AW, Jr., Abbott RL. The incidence of retinal detachment following extracapsular cataract extraction. A ten-year study. Ophthalmology 1985;92(8):1096-101. [CrossRef] google scholar
 • 12. Kraff MC, Sanders DR. Incidence of retinal detachment following posterior chamber intraocular lens surgery. J Cataract Refract Surg 1990;16(4):477-80. [CrossRef] google scholar
 • 13. Smith PW, Stark WJ, Maumenee AE, Enger CL, Michels RG, Glaser BM, et al. Retinal detachment after extracapsular cataract extraction with posterior chamber intraocular lens. Ophthalmology 1987;94(5):495-504. [CrossRef] google scholar
 • 14. Rowe JA, Erie JC, Baratz KH, Hodge DO, Gray DT, Butterfield L, et al. Retinal detachment in Olmsted County, Minnesota, 1976 through 1995. Ophthalmology 1999;106(1):154-9. [CrossRef] google scholar
 • 15. Citirik M. Pseudophakic retinal detachment; risk factors, pathogenesis, clinic and management. Current Retinal Journal 2020;4(3):153-9. [CrossRef] google scholar
 • 16. Whang US JK, Park JM. Clinical evaluation of pseudophakic retinal detachment. J Korean Ophthalmol Soc 2001;42(7):991-6. google scholar
 • 17. Ho PC, Tolentino FI. Pseudophakic retinal detachment. Surgical success rate with various types of IOLs. Ophthalmology 1984;91(7):847-52. [CrossRef] google scholar
 • 18. Cankurtaran V ÖS, Khaleqi Z. Evaluation of risk factors causing retinal detachment after cataract surgery. MN Oftalmoloji 2020;27(1):39-43. google scholar
 • 19. Dang Burgener NP, Petropoulos IK, Stangos AN, Pournaras CJ. Recurrence after primary vitrectomy for pseudophakic retinal detachment. J Fr Ophtalmol 2006;29(10):1149-55. [CrossRef] google scholar
 • 20. Li X, Beijing Rhegmatogenous Retinal Detachment Study G. Incidence and epidemiological characteristics of rhegmatogenous retinal detachment in Beijing, China. Ophthalmology 2003;110(12):2413-7. [CrossRef] google scholar
 • 21. Bartz-Schmidt KU, Kirchhof B, Heimann K. Primary vitrectomy for pseudophakic retinal detachment. Br J Ophthalmol 1996;80(4):346-9. [CrossRef] google scholar
 • 22. Campo RV, Sipperley JO, Sneed SR, Park DW, Dugel PU, Jacobsen J, et al. Pars plana vitrectomy without scleral buckle for pseudophakic retinal detachments. Ophthalmology 1999;106(9):1811-5; discussion 6. [CrossRef] google scholar
 • 23. Devenyi RG, de Carvalho Nakamura H. Combined scleral buckle and pars plana vitrectomy as a primary procedure for pseudophakic retinal detachments. Ophthalmic Surg Lasers 1999;30(8):615-8. [CrossRef] google scholar
 • 24. Kessner R, Barak A. Pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment: combined pars plana vitrectomy and scleral buckle versus pars plana vitrectomy alone. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2016;254(11):2183-9. [CrossRef] google scholar
 • 25. Joseph DP, Ryan EH, Ryan CM, Forbes NJK, Wagley S, Yonekawa Y, et al. Primary Retinal Detachment Outcomes Study: Pseudophakic Retinal Detachment Outcomes: Primary Retinal Detachment Outcomes Study Report Number 3. Ophthalmology 2020;127(11):1507-14. [CrossRef] google scholar
 • 26. Figueroa MS, Lopez-Caballero C, Contreras I. Anatomical and functional outcomes of vitrectomy for the treatment of pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment. Arch Soc Esp Oftalmol 2010;85(2):59-63. [CrossRef] google scholar
 • 27. Çakır M, Çekiç O, Bayraktar Ş, Yılmaz ÖF. Surgical results of combined scleral encircling band and pars plana vitrectomy in pseudophakic retinal detachment. Retina-Vitreus 2007;15(4):249-52. google scholar
 • 28. Dardenne MU, Gerten GJ, Kokkas K, Kermani O. Retrospective study of retinal detachment following neodymium:YAG laser posterior capsulotomy. J Cataract Refract Surg 1989;15(6):676-80. [CrossRef] google scholar
 • 29. Ross WH. Pseudophakic retinal detachment. Can J Ophthalmol 1984;19(3):119-21. google scholar
 • 30. Gedde SJ. Management of glaucoma after retinal detachment surgery. Curr Opin Ophthalmol 2002;13(2):103-9. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmazabdurrahmanoğlu, Z., Özbilen, K.T., Kocabora, M.S., & Çekiç, O. (2021). PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), 488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


AMA

Yılmazabdurrahmanoğlu Z, Özbilen K T, Kocabora M S, Çekiç O. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2021;84(4):488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


ABNT

Yılmazabdurrahmanoğlu, Z.; Özbilen, K.T.; Kocabora, M.S.; Çekiç, O. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 84, n. 4, p. 488-494, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Yılmazabdurrahmanoğlu, Zeynep, and Kemal Turgay Özbilen and Mehmet Selim Kocabora and Osman Çekiç. 2021. “PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4: 488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


Chicago: Humanities Style

Yılmazabdurrahmanoğlu, Zeynep, and Kemal Turgay Özbilen and Mehmet Selim Kocabora and Osman Çekiç. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4 (Jan. 2022): 488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


Harvard: Australian Style

Yılmazabdurrahmanoğlu, Z & Özbilen, KT & Kocabora, MS & Çekiç, O 2021, 'PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, pp. 488-494, viewed 20 Jan. 2022, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


Harvard: Author-Date Style

Yılmazabdurrahmanoğlu, Z. and Özbilen, K.T. and Kocabora, M.S. and Çekiç, O. (2021) ‘PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), pp. 488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991 (20 Jan. 2022).


MLA

Yılmazabdurrahmanoğlu, Zeynep, and Kemal Turgay Özbilen and Mehmet Selim Kocabora and Osman Çekiç. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, 2021, pp. 488-494. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991


Vancouver

Yılmazabdurrahmanoğlu Z, Özbilen KT, Kocabora MS, Çekiç O. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 20 Jan. 2022 [cited 20 Jan. 2022];84(4):488-494. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991 doi: 10.26650/IUITFD.2021.836991


ISNAD

Yılmazabdurrahmanoğlu, Zeynep - Özbilen, KemalTurgay - Kocabora, MehmetSelim - Çekiç, Osman. PRİMER PSÖDOFAKİK RETİNA DEKOLMANI CERRAHİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84/4 (Jan. 2022): 488-494. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.836991ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.12.2020
Kabul23.02.2021
Çevrimiçi Yayınlanma27.08.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.