Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.2021.837691   IUP :10.26650/IUITFD.2021.837691    Tam Metin (PDF)

BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA

Nuray Aktay AyazGonca KeskindemirciZehra ÇınarÖzgür YiğitÇiğdem Kalaycık ErtuğayMustafa ÇakanŞerife Gül KaradağEsat Alkaya

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) olan çocukların işitme durumunu araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma prospektif, kesitsel, kontrollü bir çalışmadır. On beş BH olan ve 13 sağlıklı çocuğa yüksek frekansları içeren saf ses odyometrisi ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) uygulanmıştır. Bulgular: Her iki grup da normal işitme seviyelerine sahip olmasına rağmen, çalışma grubunun saf ses ortalaması sağlıklı kontrollerden daha yüksekti. 500 Hz ve 4000 Hz’de işitme eşikleri BH’li çocuklarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. 1000 Hz ve 4000 Hz’de DPOAE seviyelerinde önemli fark vardı. BH olan çocuklar bu frekanslarda daha düşük seviyelere sahipti. Sonuç: İki grup arasındaki saf ses odyometrisindeki istatistiksel farklılıklara rağmen, delta yaklaşık 5 dB idi ve bunun klinik önemi olmayabilir. Ancak bu çocuklarda yapılan ilk çalışmadır ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

DOI :10.26650/IUITFD.2021.837691   IUP :10.26650/IUITFD.2021.837691    Tam Metin (PDF)

HEARING STATUS OF CHILDREN WITH BEHÇET’S DISEASE: A PROSPECTIVE PRELIMINARY STUDY

Nuray Aktay AyazGonca KeskindemirciZehra ÇınarÖzgür YiğitÇiğdem Kalaycık ErtuğayMustafa ÇakanŞerife Gül KaradağEsat Alkaya

Objective: We aimed to evaluate the hearing status of children with Behçet’s Disease (BD). Materials and Method: It is a prospective, cross-sectional, controlled study. Pure-tone audiometry including high-frequencies and distortion product otoacoustic emission (DPOAE) were performed in 15 children with BD and 13 healthy controls. Results: Although both groups had normal hearing levels, the pure tone average of the study group was higher than the healthy controls. Hearing thresholds at 500 Hz and 4000 Hz were statistically significantly higher in children with BD. There was a significant difference in DPOAE levels at 1000 Hz and 4000 Hz. Children with BD had lower levels at these frequencies. Conclusion: In spite of the statistical differences in pure tone audiometry between the two groups, the delta was about 5 dB, which might not have clinical importance. However, this is the first study in children, and further studies are required.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Behcet H. Uber rezideivierende, aphtose, durch ein virüs veursachte Geschure am Mund, Am Auge und an den Genitalien. Dermatol Wachenschr 1937;105:152-7. google scholar
 • 2. Karincaoglu Y, Borlu M, Toker SC, Akman A, Onder M, Gunasti S, et al. Demographic and clinical properties of juvenile-onset Behçet’s disease: A controlled multicenter study. J Am Acad Dermatol 2008;58(4):579-84. [CrossRef] google scholar
 • 3. Sungur GK, Hazirolan D, Yalvac I, Ozer PA, Yuksel D, Vural ET, et al. Clinical and demographic evaluation of Behcet disease among different paediatric age groups. Br J Ophthalmol 2009;93(1):83-7. [CrossRef] google scholar
 • 4. Sonbay ND, Saka C, Tatlican S, Vuralkan E, Aygener N, Eren C, et al. Audiological evaluation in patients with Behçet’s disease. J Laryngol Otol 2014;128(8):694-7. [CrossRef] google scholar
 • 5. Soylu L, Aydoğan B, Soylu M, Ozsahinoğlu C. Hearing loss in Behçet’s disease. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104(11):864-7. [CrossRef] google scholar
 • 6. Kemal O, Anadolu Y, Boyvat A, Tatarağası A. Behçet disease as a cause of hearing loss: A prospective, placebo-controlled study of 29 patients. Ear Nose Throat J 2013;92(3):112-20. [CrossRef] google scholar
 • 7. Süslü AE, Polat M, Köybaşi S, Biçer YO, Funda YO, Parlak AH. Inner ear involvement in Behçet’s disease. Auris Nasus Larynx 2010;37(3):286-90. [CrossRef] google scholar
 • 8. Marsili M, Marzetti V, Lucantoni M, Lapergola G, Guttarno M, Chiarelli F, et al. Autoimmune sensorineural hearing loss as presenting manifestation of paediatric Behçet disease responding to adalimumab: a case report. Ital J Pediatr 2016;42(1):81. [CrossRef] google scholar
 • 9. International Study Group for Behcet’s Disease. Criteria for diagnosis of Behcet’s disease. Lancet 1990;335(8697):1078-80. [CrossRef] google scholar
 • 10. Azizlerli G, Köse AA, Sarica R,Gül A, Tutkun IT, Kulaç M, et al. Prevalence of Behçet’s disease in Istanbul, Turkey. Int J Dermatol 2003;42(10):803-6. [CrossRef] google scholar
 • 11. Gurler A, Boyvat A, Tursen U. Clinical manifestations of Behcet’s disease: an analysis of 2147 patients. Yonsei Med J 1997;38(6):423-7. [CrossRef] google scholar
 • 12. Krause I, Uziel Y, Guedj D, Mukamel M, Harel L, Molad Y, et al. Childhood Behcet’s disease: clinical features and comparison with adult-onset disease. Rheumatology (Oxford) 1999;38(5):457-62. [CrossRef] google scholar
 • 13. Sarica R, Azizlerli G, Köse A, Dişçi R, Ovül C, Kural Z. Juvenile Behcet’s disease among 1784 Turkish Behcet’s patients. Int J Dermatol 1996;35(2):109-11. [CrossRef] google scholar
 • 14. Uziel Y, Brik R, Padeh S, Barash J, Mukamel M, Harel L, et al. Juvenile Behcet’s disease in Israel: the pediatric rheumatology study group of Israel. Clin Exp Rheumatol 1998;16(4):502-5. google scholar
 • 15. AK E, Harputluoglu U, Oghan F, Baykal B. Behçet’s disease and hearing loss. Auris Nasus Larynx 2004;31(1):29-33. [CrossRef] google scholar
 • 16. Bakhshaee M, Ghasemi MM, Hatef MR, Talebmehr M, Shakeri MT. Hearing loss in Behçet syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137(3):439-42. [CrossRef] google scholar
 • 17. Dagli M, Eryilmaz A, Tanrikulu S, Aydın A, Gönül M, Ulker G, et al. Evaluation of cochlear involvement by distortion product otoacoustic emission in Behçet’s disease. Auris Nasus Larynx 2008;35(3):333-7. [CrossRef] google scholar
 • 18. Keskindemirci G, Ayaz NA, Batıoğlu-Karaaltın A, Dönmez Z, Özgür Y, Aydoğan G, et al. Cochlear functions in children with familial Mediterranean fever: any role of the severity of the disease. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015;79(9):1566-70. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aktay Ayaz, N., Keskindemirci, G., Çınar, Z., Yiğit, Ö., Kalaycık Ertuğay, Ç., Çakan, M., Karadağ, Ş.G., & Alkaya, E. (2021). BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), 537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


AMA

Aktay Ayaz N, Keskindemirci G, Çınar Z, Yiğit Ö, Kalaycık Ertuğay Ç, Çakan M, Karadağ Ş G, Alkaya E. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2021;84(4):537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


ABNT

Aktay Ayaz, N.; Keskindemirci, G.; Çınar, Z.; Yiğit, Ö.; Kalaycık Ertuğay, Ç.; Çakan, M.; Karadağ, Ş.G.; Alkaya, E. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 84, n. 4, p. 537-542, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aktay Ayaz, Nuray, and Gonca Keskindemirci and Zehra Çınar and Özgür Yiğit and Çiğdem Kalaycık Ertuğay and Mustafa Çakan and Şerife Gül Karadağ and Esat Alkaya. 2021. “BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4: 537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


Chicago: Humanities Style

Aktay Ayaz, Nuray, and Gonca Keskindemirci and Zehra Çınar and Özgür Yiğit and Çiğdem Kalaycık Ertuğay and Mustafa Çakan and Şerife Gül Karadağ and Esat Alkaya. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4 (Jan. 2022): 537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


Harvard: Australian Style

Aktay Ayaz, N & Keskindemirci, G & Çınar, Z & Yiğit, Ö & Kalaycık Ertuğay, Ç & Çakan, M & Karadağ, ŞG & Alkaya, E 2021, 'BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, pp. 537-542, viewed 20 Jan. 2022, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


Harvard: Author-Date Style

Aktay Ayaz, N. and Keskindemirci, G. and Çınar, Z. and Yiğit, Ö. and Kalaycık Ertuğay, Ç. and Çakan, M. and Karadağ, Ş.G. and Alkaya, E. (2021) ‘BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), pp. 537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691 (20 Jan. 2022).


MLA

Aktay Ayaz, Nuray, and Gonca Keskindemirci and Zehra Çınar and Özgür Yiğit and Çiğdem Kalaycık Ertuğay and Mustafa Çakan and Şerife Gül Karadağ and Esat Alkaya. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, 2021, pp. 537-542. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691


Vancouver

Aktay Ayaz N, Keskindemirci G, Çınar Z, Yiğit Ö, Kalaycık Ertuğay Ç, Çakan M, Karadağ ŞG, Alkaya E. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 20 Jan. 2022 [cited 20 Jan. 2022];84(4):537-542. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691 doi: 10.26650/IUITFD.2021.837691


ISNAD

Aktay Ayaz, Nuray - Keskindemirci, Gonca - Çınar, Zehra - Yiğit, Özgür - Kalaycık Ertuğay, Çiğdem - Çakan, Mustafa - Karadağ, ŞerifeGül - Alkaya, Esat. BEHÇET HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İŞİTME DURUMU: PROSPEKTİF BİR ÖN ÇALIŞMA”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84/4 (Jan. 2022): 537-542. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.837691ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim08.12.2020
Kabul08.04.2021
Çevrimiçi Yayınlanma13.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.