Derleme Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.2019.0047   IUP :10.26650/IUITFD.2019.0047    Tam Metin (PDF)

MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

Gözde ÖztanHalim İşsever

Meslek hastalıkları, iş yerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik etkenlerle karşılaşan çalışanın kişisel özelliklerine bağlı olarak gelişen geçici veya sürekli hastalıklardır. Tamamen önlenebilir hastalıklardan olan meslek hastalıkları, beslenme alışkanlığı, genetik varyasyonlar, sigara ve alkol kullanımı, obezite gibi bir çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Meslek hastalıklara karşı duyarlılıkta popülasyondaki kişisel farklılıkların belirlenmesini sağlayan hastalığa yatkınlık nedeni olan genetik polimorfizmlerin bir kısmı hastalık riskini arttırırken, bir kısmı da azaltabilmektedir. Bu derlemenin amacı; meslek hastalıklarına yatkınlıkla ilgili genetik polimorfizm profilleri kullanılarak genlerin ve polimorfizmlerin belirlenmesiyle hastalıklara yatkınlık taraması yapılmasının ve hastaların genotipine uygun bireysel tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinin olası yararlarını araştırmaktır. Genel popülasyondaki yüksek prevalansları nedeniyle, çevresel risklere duyarlılığı belirleyen genetik polimorfizmler, işyerinde ortaya çıkan spesifik risklerin belirlenmesiyle mesleki hastalıkların tespitine büyük katkı sağlayabilirler. Korunma önlemleri yeterince alınmayan iş yerlerinde, genetik olarak yatkınlık taşıyan kişilerde, duyarlılaştırıcı özellik taşıyan etkenlerle yoğun ve uzun süreli temasta riskin artacağı açıktır. İşyerinde genetik duyarlılıkları araştıran çalışmalar, hastalığın etiyolojisinin, özellikle de çevreye duyarlı genlerin belirlenmesini; maruz kalma açısından hassas alt popülasyonların tanımlanmasını; genetik duyarlılığı göz önünde bulundurarak mesleki maruz kalma sınırlarının belirlenmesinde faydalı veriler sağlamaktadır. Genetik duyarlılık polimorfizmlerinin hastalık riskini belirlemede açık bir rolü olsa bile, çalışma ortamlarındaki geniş ölçekli genetik taramanın değeri, etik ve sosyal kaygılar nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, işyerlerinde büyük ölçekli genetik tarama yapılması şu anda önerilmemektedir. 

DOI :10.26650/IUITFD.2019.0047   IUP :10.26650/IUITFD.2019.0047    Tam Metin (PDF)

MOLECULAR MECHANISMS OF GENETIC POLYMORPHISMS RELATED TO OCCUPATIONAL DISEASES

Gözde ÖztanHalim İşsever

Occupational diseases are transient or permanent and completely preventable diseases that occur due to many factors (feeding habits, genetic variations, obesity etc) that develop depending on the personal characteristics of the employees who encounter physical, chemical, biological and psychological factors at work. Some of the genetic polymorphisms may increase the risk of disease while others may reduce it. The aim of this review is to investigate the possible benefits of susceptibility screening for diseases by identifying genes and polymorphisms, using genetic polymorphism profiles related to occupational disease susceptibility, and developing individual treatment options appropriate to the genotype of the patients. Genetic polymorphisms that determine susceptibility to environmental risks can contribute greatly to the identification of occupational diseases by identifying specific risks in the workplace. It is evident that the risk of intense and prolonged contact with sensitizing agents will increase in genetically susceptible individuals. Studies investigating genetic susceptibilities in the workplace determine the etiology of the disease, environmentally sensitive genes and identify sensitive subpopulations; providing beneficial data for determining occupational exposure limits considering genetic sensitivity. The value of large-scale genetic screenings in work environments remains limited due to ethical and social concerns. Therefore, large-scale genetic screening in workplaces is not currently recommended.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM). Meslek Hastalıkları Rehberi. Ankara: Matsa Basımevi; 2011. google scholar
 • 2. Güven R. Mesleki Hastalıkların Tanımı, Tarihçesi, Epidemiyolojisi. Özyardımcı N, editör. Mesleksel Hastalıklar Kitabı. Uludağ Üniversitesi Basımevi: Bursa; 2007. s. 3-61. google scholar
 • 3. Davoodi S, Haghighi SK, Kalhori NRS, Hosseini SN, Mohammadzadeh Z, Safdari R. Occupational Disease Registries-Characteristics and Experiences. Acta Inform Med 2017;25(2):136-40. google scholar
 • 4. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi. 2018. s.490. google scholar
 • 5. Machida S. List of occupational diseases (revised 2010). Identification and recognition of occupational diseases: Criteria for incorporating diseases in the ILO list of occupational diseases. Occupational Safety and Health Series. Programme of Safety and Health at Work and the Environment (SafeWork) (Genève 22, Switzerland). International Labour Office: 2010. Report No: MEULOD/2005/1-2-3. google scholar
 • 6. Christiani DC, Mehta AJ, Yu CL. Genetic susceptibility to occupational exposures. Occup Environ Med 2008;65(6):430-6. google scholar
 • 7. Khoury M, Beaty T, Cohen B. Fundamentals of genetic epidemiology. In: Morton EN, editor. Genetic epidemiology. New York: Oxford University Press; 1993. p. 389-90. google scholar
 • 8. Zheng G, Tian L, Liang Y, Broberg K, Lei L, Guo W, et al. δ-Aminolevulinic acid dehydratase genotype predicts toxic effects of lead on workers’ peripheral nervous system. Neurotoxicology 2011;32(4):374-82. google scholar
 • 9. Zhang H, Xu M, Zhao Q, Sun K, Gong W, Zhang Q, et al. Association between Polymorphism of Exportin-5 and Susceptibility to Lead Poisoning in a Chinese Population. Int J Environ Res Public Health 2017;14(1):36. google scholar
 • 10. Lin C, Ni QZ, Rong XQ, Li BZ, Min ED, Shen BW, et al. Association between the HOTAIR Polymorphism and Susceptibility to Lead Poisoning in a Chinese Population. Biomed Environ Sci 2018;31(6):473-8. google scholar
 • 11. Qian XR, Chen L, Liu JT, Zhu BL, Zhao QN, Ding EM, et al. Association between Polymorphisms of MALAT1 and Blood Lead Levels in Lead-exposed Workers. Biomed Environ Sci 2018;31(7):527-30. google scholar
 • 12. Siha SM, Shaker AHD, Teleb SH, Rashed AL. Effects of delta- Aminolevulinic Acid Dehydratase Gene Polymorphism on Hematological Parameters and Kidney Function of Leadexposed Workers. Int J Occup Environ Med 2019:10(2):8993. google scholar
 • 13. Songa X, Gongb W, Shenc H, Lia X, Dinge L, Hanb L, et al. Correlation between CAT polymorphism and susceptibility to DMAc-induced abnormal liver function: a case-control study of Chinese population. Biomarkers 2018;23(2):147-53. google scholar
 • 14. Tong Z, Shen H, Dandan Y, Zhang F, Bai Y, Li Q, et al. Genetic Variations in the Promoter of the APE1 Gene Are Associated with DMF-Induced Abnormal Liver Function: A Case-Control Study in a Chinese Population. Int J Environ Res Public Health 2016;13(8):752. google scholar
 • 15. Nomiyama T, Haufroid U, Buchet Pierre J, Miyauchi H, Tanaka S, Yamauchi T, et al. Insertion polymorphism of CYP2E1 and urinary N -methylformamide after N,N - dimethylformamide exposure in Japanese workers. Int Arch Occup Environ Health 2001;74(7):519-22. google scholar
 • 16. Xue P, Gao L, Xiao S, Zhang G, Xiao M, Zhang Q, et al. Genetic Polymorphisms in XRCC1, CD3EAP, PPP1R13L, XPB, XPC, and XPF and the Risk of Chronic Benzene Poisoning in a Chinese Occupational Population. Plos One 2015;10(12): e0144458. google scholar
 • 17. Nourozi AM, Neghab M, Bazzaz TJ, Nejat S, Mansoori Y, Shahtaheri JS. Association between polymorphism of GSTP1, GSTT1, GSTM1 and CYP2E1 genes and susceptibility to benzene-induced hematotoxicity. Archives of Toxicology 2018:92(6):1983-90. google scholar
 • 18. Wu B, Ji X, Han R, Han L, Wang T, Yang J, et al. GITR promoter polymorphism contributes to risk of coal workers’ pneumoconiosis: a case-control study from China. Immunol Lett 2014;162(2):210-6. google scholar
 • 19. Han R, Ji X, Wu B, Wang T, Han L, Yang J, et al. Polymorphisms in interleukin 17A gene and coal workers’ pneumoconiosis risk in a Chinese population. BMC Pulmonary Medicine 2015;15:79. google scholar
 • 20. Ates I, Yucesoy B, Yucel A, Suzen SH, Karakas Y, Karakaya A. Possible effect of gene f] polymorphisms on the release of TNFα and IL1 cytokines in coal workers’ pneumoconiosis. Exp Toxicol Pathol 2011;63(1-2):175-9. google scholar
 • 21. Ji X, Wang L, Wu B, Han R, Han L, Wang T, et al. Associations of MMP1, MMP2 and MMP3 Genes Polymorphism with Coal Workers’ Pneumoconiosis in Chinese Han Population. Int J Environ Res Public Health 2015;12(11):13901-12. google scholar
 • 22. Ji X, Wu B, Han R, Yang J, Ayaaba E, Wang T, et al. The association of LAMB1 polymorphism and expression changes with the risk of coal workers’ pneumoconiosis. Environmental Toxicology 2017;32(9):2182-90. google scholar
 • 23. Stanilova S, Miteva L, Prakova G. IL-12Bpro and GSTP1 polymorphisms in association with silicosis. Tissue Antigens 2008;71(2):169-74. google scholar
 • 24. Stanilova S, Miteva L, Prakova G. Interleukin-12B-3’UTR polymorphism in association with IL-12p40 and IL-12p70 serum levels and silicosis severity. Int J Immunogenet 2007;34(3):193-9. google scholar
 • 25. Weng S, Wang L, Rong Y, Liu Y, Wang X, Guan H, et al. Effects of the Interactions between Dust Exposure and Genetic Polymorphisms in Nalp3, Caspase-1, and IL-1β on the Risk of Silicosis: A Case-Control Study. Plos One 2015;10(10):e0140952. google scholar
 • 26. Wang W, Yu Y, Wu S, Sang L, Wang X, Qiua A, et al. The rs2609255 polymorphism in the FAM13A gene is reproducibly associated with silicosis susceptibility in a Chinese population. Gene 2018;30(661):196-201. google scholar
 • 27. Wang B, Ding E, Shen H, Wang J, Sun K, Chen S, et al. Association of TagSNP in lncRNA HOTAIR with susceptibility to noise-induced hearing loss in a Chinese population. Hearing Research 2017;347:41-6. google scholar
 • 28. Abreu-Silva RS, Rincon D, Horimoto AR, Sguillar AP, Ricardo LA, Kimura L,et al. The search of a genetic basis for noiseinduced hearing loss (NIHL). Ann Hum Biol 2011;38(2):2108. google scholar
 • 29. Guo H, Ding E, Sheng R, Cheng J, Cai W, Guo J, et al. Genetic variation in KCNQ4 gene is associated with susceptibility to noise induced hearing loss in a Chinese population. Environmental Toxicology and Pharmacology 2018;63:55-9. google scholar
 • 30. Ding E, Liu J, Shen H, Gong W, Zhang H, Song H, et al. Notch polymorphisms associated with sensitivity of noise induced hearing loss among Chinese textile factory workers. BMC Medical Genetics 2018;19(1):168. google scholar
 • 31. Xu X, Yang Q, Jiao J, He L, Yu S, Wang J, et al. Genetic Variation in POU4F3 and GRHL2 Associated with NoiseInduced Hearing Loss in Chinese Population: A CaseControl Study. Int J Environ Res Public Health 2016;13(6):561. google scholar
 • 32. Braga MP, Maciel SM, Marchiori LL, Poli-Frederico RC. Association between interleukin-6 polymorphism in the -174 G/C region and hearing loss in the elderly with a history of occupational noise exposure. Braz J Otorhinolaryngol 2014;80(5):373-8. google scholar
 • 33. Li X, Cao J, Wang J, Song H, Ji G, Dong Q, et al. PON2 and ATP2B2 gene polymorphisms with noise-induced hearing loss. J Thorac Dis 2016;8(3):430-8. google scholar
 • 34. Guo H, Ding E, Bai Y, Zhang H, Shen H, Wang J, et al. Association of genetic variations in FOXO3 gene with susceptibility to noise induced hearing loss in a Chinese population. Plos One 2017;12(12):e0189186. google scholar
 • 35. Shen H, Dou J, Han L, Bai Y, Li Q, Hong Z, et al. Genetic variation in APE1 gene promoter is associated with noiseinduced hearing loss in a Chinese population. Int Arch Occup Environ Health 2016;89(4):621-8. google scholar
 • 36. Yang Q, Xu X, Jiao J, Zheng Y, He L, Yu S, et al. Genetic variation in EYA4 on the risk of noise-induced hearing loss in Chinese steelworks firm sample. Occup Environ Med 2016;73(12):823-8. google scholar
 • 37. Bhatt I, Phillips S, Richter S, Tucker D, Lundgren K, Morehouse R, Henrich V. A polymorphism in human estrogen-related receptor beta (ESRRβ) predicts audiometric temporary threshold shift. Int J Audiol 2016;55(10):571-9. google scholar
 • 38. Christiani DC, Sharp RR, Collman GW, Suk WA. Applying genomic technologies in environmental health research: challenges and opportunities. J Occup Environ Med 2001;43(6):526-33. google scholar
 • 39. Vineis P, Christiani DC. Genetic testing for sale. Epidemiology 2004;15(1):3-5. google scholar
 • 40. Khoury MJ. Will genetics revolutionize medicine? N Engl J Med 2000;343(20):1497-98. google scholar
 • 41. Burke W. Genetic testing. N Engl J Med 2002;347(23):186775. google scholar
 • 42. Vineis P, Schulte P, McMichael AJ. Misconceptions about the use of genetic tests in populations. Lancet 2001;357(9257):709-12. google scholar
 • 43. Easton D, Farin F, Omiecinski C, et al. Genetic susceptibility. In: Rom W, editor. Environmental and occupational medicine. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 209-21. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Öztan, G., & İşsever, H. (2020). MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(2), 152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


AMA

Öztan G, İşsever H. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;83(2):152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


ABNT

Öztan, G.; İşsever, H. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 83, n. 2, p. 152-161, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Öztan, Gözde, and Halim İşsever. 2020. “MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83, no. 2: 152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


Chicago: Humanities Style

Öztan, Gözde, and Halim İşsever. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83, no. 2 (Jul. 2024): 152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


Harvard: Australian Style

Öztan, G & İşsever, H 2020, 'MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 83, no. 2, pp. 152-161, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


Harvard: Author-Date Style

Öztan, G. and İşsever, H. (2020) ‘MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(2), pp. 152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047 (25 Jul. 2024).


MLA

Öztan, Gözde, and Halim İşsever. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 83, no. 2, 2020, pp. 152-161. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047


Vancouver

Öztan G, İşsever H. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];83(2):152-161. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047 doi: 10.26650/IUITFD.2019.0047


ISNAD

Öztan, Gözde - İşsever, Halim. MESLEK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83/2 (Jul. 2024): 152-161. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0047ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.06.2019
Kabul18.09.2019
Çevrimiçi Yayınlanma24.03.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.