Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.2019.0090   IUP :10.26650/IUITFD.2019.0090    Tam Metin (PDF)

FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME

Zuhal BayramoğluOya KökerSedat Giray Kandemirliİbrahim AdaletliRukiye Eker Ömeroğlu

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tanısı olan çocuk hastalarda tekrarlayan inflamasyon ve amiloid birikiminin tükrük ve tiroid bezi doku sertliği üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma FMF tanısı almış 31 hastayı içermekteydi. Görüntüleme sırasında, 22 FMF hastası akut atak ile romatoloji kliniğine yatırıldı (%45 kız, yaş ort.±SS: 13,3±4,6 yıl). Kalan 9 hasta histopatolojik olarak amiloidoz tanısı almıştı (%50 kız, yaş ort.±SS: 17,4±7,1 yıl). Kontrol grubu 40 sağlıklı çocuk (%50 kız; ort. yaş: 11,6±4,6 yıl) içermekteydi. Her iki parotis, submandibular ve tiroid bezlerine shear wave elastografi ile değerlendirme yapıldı.

Bulgular: Akut atak sırasında görüntülenen FMF hastalarında ve amiloidoz hastalarında tükürük ve tiroid bezlerinin ortanca shear wave elastikiyet ve hız değerleri normal kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu.Elastografi değerleri akut atak ve amiloidoz grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmamaktaydı. Kontrol grubu ile FMF’li hastalar arasındaki eşik değerleri parotis, submandibular ve tiroid bezleri için sırasıyla 9,1 kPa, 9 kPa ve 9,9 kPa idi. Tiroid (r=-0,6, p=0,008) ve parotis bezi (r=-0,4; p=0,04) esneklik değerleri ile C-reaktif protein arasında , ve serum amiloid A ile tiroid bezi esnekliği (r=-0,58, p=0,018) arasında orta dereceli negatif korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Hem akut enflamasyon hem de amiloid birikimi, doku sertliğinin artmasına katkıda bulunabilir. SWE FMF’li hastalarda tükürük ve tiroid bezlerinde rutin gri skala ultrasonografi ile gösterilemeyen ve kliniğe henüz yansımamış değişiklikleri ortaya çıkarabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukshear wave elastografiamiloidoz
DOI :10.26650/IUITFD.2019.0090   IUP :10.26650/IUITFD.2019.0090    Tam Metin (PDF)

SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY OF SALIVARY AND THYROID GLANDS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH FMF AND AMYLOIDOSIS

Zuhal BayramoğluOya KökerSedat Giray Kandemirliİbrahim AdaletliRukiye Eker Ömeroğlu

Objective: The aim of this study is to investigate the effects of recurrent inflammation and amyloid deposition on salivary and thyroid gland elasticity in pediatric patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) using shear wave ultrasound elastography.

Material and Method: This study included 31 patients with a diagnosis of FMF. At the time of imaging, 22 patients were admitted to the rheumatology department with an acute attack (45% girls, mean age±SD: 13.3±4.6 years). The remaining nine patients had histopathologically proven amyloidosis (50% girls, mean age±SD: 17.4±7.1 years). The control group comprised 40 healthy children (50% girls; mean age: 11.6±4.6 years). Shear wave elastography (SWE) measurements of the bilateral parotid, submandibular and thyroid glands were performed.

Results: The median shear wave elasticity and velocity values of the salivary and thyroid glands in FMF patients imaged during an acute attack and patients with amyloidosis were significantly higher compared to the normal control subjects. However, the elastography values between FMF patients imaged during acute attack and patients with amyloidosis were not significantly different. The cut–off values for differentiation of patients with FMF from control subjects were 9.1 kPa, 9 kPa and 9.9 kPa for parotid, submandibular and thyroid glands, respectively. There were moderate negative correlations between thyroid (r=-0.6, p=0.008) and parotid gland (r=-0.4; p=0.04) elasticity with C-re active protein and between serum amyloid A with thyroid gland elasticity (r=-0.58, p=0.018).

Conclusion: Both acute inflammation and amyloid deposition would contribute to increased tissue stiffness. SWE might reflect clinically occult changes in salivary and thyroid glands that could not be demonstrated by routine gray scale ultrasonography in patients with FMF.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Sari I, Birlik M, Kasifoglu T. Familial Mediterranean fever: An updated review. Eur J Rheumatol 2014;1(1):21-33. google scholar
 • 2. Alghamdi M. Familial Mediterranean fever, review of the literature. Clin Rheumatol 2017;36(8):1707-13. google scholar
 • 3. Bakan S, Kandemirli SG, Akbas S, Cingoz M, Ozcan Guzelbey B, Kantarci F, et al. Amyloid Goiter: A Diagnosis to Consider in Diffuse Fatty Infiltration of the Thyroid. J Ultrasound Med 2017;36(5):1045-9. google scholar
 • 4. Trifanov DS, Dhyani M, Bledsoe JR, Misdraji J, Bhan AK, Chung RT, et al. Amyloidosis of the liver on shear wave elastography: case report and review of literature. Abdom Imaging 2015;40(8):3078-83. google scholar
 • 5. Yalcinkaya F, Cakar N, Acar B, Tutar E, Guriz H, Elhan AH, et al. The value of the levels of acute phase reactants for the prediction of familial Mediterranean fever associated amyloidosis: a case control study. Rheumatol Int 2007;27(6):517-22. google scholar
 • 6. Law ST, Jafarzadeh SR, Govender P, Sun X, Sanchorawala V, Kissin EY. Comparison of Ultrasound Features of Major Salivary Glands in Sarcoidosis, Amyloidosis, and Sjogren’s Syndrome. Arthritis Care Res 2019;15. google scholar
 • 7. Gianstefani A, Salvatore V, Crespi C, Bolondi L. Stiffness and amyloidosis: to be continued. Eur J Gastroen Hepat 2010;22(12):1507. google scholar
 • 8. Janssens F, Spahr L, Rubbia-Brandt L, Giostra E, Bihl F. Hepatic amyloidosis increases liver stiffness measured by transient elastography. Acta Gastro-Ent Belg 2010;73(1):52-4. google scholar
 • 9. Lanzi A, Gianstefani A, Mirarchi MG, Pini P, Conti F, Bolondi L. Liver AL amyloidosis as a possible cause of high liver stiffness values. Eur J Gastroen Hepat 2010;22(7):895-7. google scholar
 • 10. Kara M, Caliskan E, Atay G, Sutcu M, Kaba O, Adaletli I, et al. Shear wave elastography of parotid glands in pediatric patients with HIV infection. Radiol Med 2019;124(2):126-31. google scholar
 • 11. Turnaoglu H, Kural Rahatli F, Pamukcu M, Haberal KM, Uslu N. Diagnostic value of acustic radiation force impulse imaging in the assessment of salivary gland involvement in primary Sjogren’s sydrome. MedUltrason 2018;20(3):313-8. google scholar
 • 12. Zengel P, Reichel CA, Vincek T, Clevert DA. Ultrasound elastography in diagnosis and follow-up for patients with chronic recurrent parotitis. Clin Hemorheol Microcirc 2017;67(3-4):389-97. google scholar
 • 13. Tunca M, Akar S, Onen F, Ozdogan H, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, et al. Turkish FMF Study Group. Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore) 2005;84(1):1-11. google scholar
 • 14. Law WP, Wang WY, Moore PT, Mollee PN, Ng AC. Cardiac Amyloid Imaging with 18F-Florbetaben PET: A Pilot Study. J Nucl Med 2016;57(11):1733-9. google scholar
 • 15. Gungor G, Yurttutan N, Bilal N, Menzilcioglu MS, Duymus M, Avcu S, et al. Evaluation of Parotid Glands With Real-time Ultrasound Elastography in Children. J Ultrasound Med 2016;35(3):611-5. google scholar
 • 16. Yurttutan N, Gungor G, Bilal N, Kizildag B, Baykara M, Sarica MA. Interpretation of thyroid glands in a group of healthy children: real-time ultrasonography elastography study. J Pediatr Endocrinol Metab 2016;29(8):933-7. google scholar
 • 17. Arioz Habibi H, Memis Durmaz ES, Qarayeva V, Kandemirli SG, Kalyoncu Ucar A, Aslan M, et al. Quantitative Assessment of Thyroid, Submandibular, and Parotid Glands Elasticity With Shear-Wave Elastography in Children. Ultrasound Q 2018;34(2):58-61. google scholar
 • 18. Caliskan E, Ozturk M, Bayramoglu Z, Comert RG, Adaletli I. Evaluation of parotid glands in healthy children and adolescents using shear wave elastography and superb microvascular imaging. Radiol Med 2018;123(9):710-8. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Bayramoğlu, Z., Köker, O., Kandemirli, S.G., Adaletli, İ., & Eker Ömeroğlu, R. (2020). FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(2), 92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


AMA

Bayramoğlu Z, Köker O, Kandemirli S G, Adaletli İ, Eker Ömeroğlu R. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;83(2):92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


ABNT

Bayramoğlu, Z.; Köker, O.; Kandemirli, S.G.; Adaletli, İ.; Eker Ömeroğlu, R. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 83, n. 2, p. 92-99, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Bayramoğlu, Zuhal, and Oya Köker and Sedat Giray Kandemirli and İbrahim Adaletli and Rukiye Eker Ömeroğlu. 2020. “FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83, no. 2: 92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


Chicago: Humanities Style

Bayramoğlu, Zuhal, and Oya Köker and Sedat Giray Kandemirli and İbrahim Adaletli and Rukiye Eker Ömeroğlu. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83, no. 2 (Jul. 2024): 92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


Harvard: Australian Style

Bayramoğlu, Z & Köker, O & Kandemirli, SG & Adaletli, İ & Eker Ömeroğlu, R 2020, 'FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 83, no. 2, pp. 92-99, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


Harvard: Author-Date Style

Bayramoğlu, Z. and Köker, O. and Kandemirli, S.G. and Adaletli, İ. and Eker Ömeroğlu, R. (2020) ‘FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(2), pp. 92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090 (25 Jul. 2024).


MLA

Bayramoğlu, Zuhal, and Oya Köker and Sedat Giray Kandemirli and İbrahim Adaletli and Rukiye Eker Ömeroğlu. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 83, no. 2, 2020, pp. 92-99. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090


Vancouver

Bayramoğlu Z, Köker O, Kandemirli SG, Adaletli İ, Eker Ömeroğlu R. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];83(2):92-99. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090 doi: 10.26650/IUITFD.2019.0090


ISNAD

Bayramoğlu, Zuhal - Köker, Oya - Kandemirli, SedatGiray - Adaletli, İbrahim - Eker Ömeroğlu, Rukiye. FMF VE AMİLOİDOZ TANISI ALAN PEDİATRİK HASTALARDA TÜKÜRÜK VE TİROİD BEZLERİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ DEĞERLENDİRME”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 83/2 (Jul. 2024): 92-99. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2019.0090ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim31.10.2019
Kabul16.12.2019
Çevrimiçi Yayınlanma24.03.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.