Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.1285220   IUP :10.26650/IUITFD.1285220    Tam Metin (PDF)

SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ

Özlem Karabay AkgülCeren Canbey

Amaç: Bu çalışmanın amacı sadece patolojik olarak tanınan ve malignitelere ve endometriosise eşlik edebilen endosalpingiosis ile ilgili klinik verileri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tersiyer sağlık kuruluşunda 2017 Mayıs 2023 Ocak arası patolojik olarak endosalpingiosis tanısı konmuş hastaların verilerini topladık. Hastaların yaş, gravida, klinik şikayet, görüntüleme yöntemi bulguları, endosalpingiosis için bilinen risk faktörlerinin varlığı, yapılan operasyon, endosalpingiosis odağının yeri kaydedildi. Hastaların operasyon sonrası durumları hastane kayıtları ve hastalar ile yapılan telefon görüşmeleri ile sağlandı.

Bulgular: Altı kadın hastaya ait veriler incelendi. Hastalar 34-62 yaş arasındaydı. İki hasta menapozdaydı. Beş hastada geçirilmiş batın ameliyatı öyküsü vardı. Bir hastada endometriosis de vardı. İki hastada geçirilmiş appendektomi, iki hastada sca öyküsü, iki hastada RİA vardı, bir hastada ektopik gebelik nedeniyle salpenjektomi yapılmıştı. Bir hasta high grade seröz over kanseri eşlik eden endosalpingiosis vardı.

Sonuç: Senkron malignitelerdeki artış göz önüne alınarak özellikle endometriosis vakalarında ve geçirilmiş cerrahi öyküsü olanlarda endosalpingiosisin patoloji tarafından rapor edilmesi gerektiğine ve klinisyenin bu tanı varlığında hastayı bilgilendirmesi gerektiğine inanıyoruz.

DOI :10.26650/IUITFD.1285220   IUP :10.26650/IUITFD.1285220    Tam Metin (PDF)

SILENT PATHOLOGY ENDOSALPINGIOSIS: CASE SERIES

Özlem Karabay AkgülCeren Canbey

Objective: The aim of this study was to evaluate the clinical data on endosalpingiosis, which is only pathologically recognized, and which may accompany malignancies and endometriosis.

Material and Method: We collected the data of patients who were pathologically diagnosed with endosalpingiosis between May 2017 and January 2023 in a tertiary health institution. The patient’s age, gravida, clinical complaints, imaging findings, presence of known risk factors for endosalpingiosis, the operation performed, and the location of the endosalpingiosis focus were recorded. The postoperative statuses of the patients were provided by hospital records and telephone interviews with the patients.

Result: The data of six female patients between 34 and 62 years of age were analyzed. Two of the patients were in menopause, five had a history of previous abdominal surgery, one had endometriosis, and one patient had endosalpingiosis accompanying high-grade serose ovarian carcinoma.

Conclusion: Considering the increase in synchronous malignancies, we believe that endosalpingiosis should be reported by pathology, especially in cases of endometriosis and those with a history of previous surgery, and the clinician should inform the patient of the presence of this diagnosis.


PDF Görünüm

Referanslar

  • 1. Burla L, Kalaitzopoulos DR, Mrozek A, Eberhard M, Samartzis N.Intraoperative appearance ofendosalpingiosis: a single-center experience of laparoscopic findings and systematic review of literature. J Clin Med 2022;27;11(23):7006. [CrossRef] google scholar
  • 2. Yang M, Li Y, Chen M, Chen J, Kung FT. Uterine endosalpingiosis: case report and review of the literature. Taiwan J Obstet Gynecol 2019;58(3):324-7. [CrossRef] google scholar
  • 3. Esselen KM, Terry KL, Samuel A, Elias KM, Davis M, Welch WR, et al. Endosalpingiosis: more than just an incidental finding at the time of gynecologic surgery? Gynecol Oncol 2016;142(2):255-60 [CrossRef] google scholar
  • 4. Hermens M, van Altena AM, Bulten J, Siebers AG, Bekkers RLM. Increased association of ovarian cancer in women with histological proven endosalpingiosis. Cancer Epidemiol 2020;65:101700. [CrossRef] google scholar
  • 5. Porter KR, Singh C, Neychev V. Endosalpingiosis of the gallbladder: a unique complication of ruptured ectopic pregnancy. Cureus 2019;15;11(8):e5393. [CrossRef] google scholar
  • 6. Ryuko K, Miura H, AbuMusa A, Iwanari O, Kitao M. Endosalpingiosis in association with ovarian surface papillary tumor of borderline malignancy. Gynecol Oncol 1992;46(1):107-10. [CrossRef] google scholar
  • 7. Gruessner C, Gruessner A, Glaser K, Abushahin N, Laughren C,Zheng W, etal. Biomarkersand endosalpingiosis in the ovarian and tubal microenvironment of women at high-risk for pelvic serous carcinoma. Am J Cancer Res 2014;15;4(1):61-72. google scholar
  • 8. Djordjevic B, Clement-Kruzel S, Atkinson NE, Malpica A. Nodal endosalpingiosis in ovarian serous tumors of low malignant potential with lymph node involvement: a case for a precursor lesion. Am J Surg Pathol 2010;34(10):1442-8. [CrossRef] google scholar
  • 9. Batt RE, MhawechFauceglia P, Odunsi K, Yeh J. Pathogenesis of mediastinal paravertebral mullerian cysts of Hattori: developmental endosalpingiosis-müllerianosis. Int J Gynecol Pathol 2010;29(6):546-51. [CrossRef] google scholar
  • 10. Lewis GK, Ghaith S, Craver EC, Li Z, Wasson MN, Burnett TL, et al. The association of endosalpingiosis with gynecologic malignancy. Gynecol Oncol 2022;167(1):81-88. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Karabay Akgül, Ö., & Canbey, C. (2023). SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(3), 216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


AMA

Karabay Akgül Ö, Canbey C. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2023;86(3):216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


ABNT

Karabay Akgül, Ö.; Canbey, C. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 86, n. 3, p. 216-219, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Karabay Akgül, Özlem, and Ceren Canbey. 2023. “SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 3: 216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


Chicago: Humanities Style

Karabay Akgül, Özlem, and Ceren Canbey. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 3 (Dec. 2023): 216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


Harvard: Australian Style

Karabay Akgül, Ö & Canbey, C 2023, 'SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 3, pp. 216-219, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


Harvard: Author-Date Style

Karabay Akgül, Ö. and Canbey, C. (2023) ‘SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(3), pp. 216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220 (3 Dec. 2023).


MLA

Karabay Akgül, Özlem, and Ceren Canbey. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 3, 2023, pp. 216-219. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220


Vancouver

Karabay Akgül Ö, Canbey C. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];86(3):216-219. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220 doi: 10.26650/IUITFD.1285220


ISNAD

Karabay Akgül, Özlem - Canbey, Ceren. SESSİZ PATOLOJİ ENDOSALPİNGİOSİS: VAKA SERİSİ”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86/3 (Dec. 2023): 216-219. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1285220ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.04.2023
Kabul25.05.2023
Çevrimiçi Yayınlanma18.07.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.