Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.1168211   IUP :10.26650/IUITFD.1168211    Tam Metin (PDF)

TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER

Irmak PolatMehmet Şükrü SeverErol DemirHalil YazıcıSerkan Kubilay KoçRabia PapilaMine Özkan

Amaç: COVID-19, sağlık çalışanları için psikolojik sorunların başlamasına veya kötüleşmesine yol açmıştır. Hastaların enfeksiyon, semptom şiddeti ve ölüm riskinin daha yüksek olması nedeniyle COVID-19, diyaliz çalışanları üzerinde ek bir stres oluşturmuştur. Bu çalışmada, salgının erken döneminde Türk diyaliz çalışanlarındaki psikolojik zorlanma ve ilişkili etmenleri araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Türkiye’deki özel ve kamu diyaliz merkezlerinden doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelleri katılmıştır. Katılımcılar, COVID-19’la ilişkili sorular, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-21 (DASÖ-21) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ni (ÇBASDÖ) içeren çevrimiçi bir anket doldurmuşlardır. Ki-Kare, Fisher’s exact, Mann-Whitney-U, Kruskal Wallis, Spearman korelasyon ve lojistik regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Çoğunluğu hemşireler (n=465; %48,8) olmakla birlikte, yardımcı sağlık personeli (n=402; %42,2) ve doktoların (n=86; %9) yanıtlarından eksiksiz olan toplam 953 yanıt analize alınmıştır. Enfekte olmak ve COVID-19’u çevresindekilere bulaştırmak en büyük endişe kaynakları olarak saptanmıştır. DASÖ-21 puanları bekar, çocuğu olmayan, koruyucu ekipman bulmakta güçlük çeken veya ileride bulma kaygısı yaşayan, COVID-19(+) kişilerle temas halinde olan; sigara ve alkol kullanımını artıran; yeni başlayan uyku, iştah ve somatik sorunlar bildiren katılımcılarda daha yüksek bulunmuştur. Enfeksiyonu kapmak (%94,6) vs. (%90,6) vs. (%84,7); p<0,001] ve ekipman sorunuyla ile ilgili endişeler [(%52,9) vs. (%29,4) vs. (%26,3); p<0,001], uyku [(%62,2) vs.(%43,5) vs. (%34); p<0,001, sırasıyla] ve somatik sorunlar [(%58,4) vs. (%50) vs. (%28,2); p<0,001] ve DASÖ-21 puanları [(5-21) vs. (3-15) vs. (0-12); p<0,001] hemşirelerde doktor ve sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir. Sonuç: Salgına yönelik endişeler ve yaşam şekli değişiklikleri psikolojik zorluklarla ilişkili saptanmış olup, yeterli bilgi düzeyi, bulaştan korunma ve sosyal desteğin sağlık çalışanları için önemli konular olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanlarının endişelerini yakınları, meslektaşları ve amirlerine/yöneticileriyle paylaşması önerilirken; kurumların da personelin psikolojik durumuna dikkat göstermesi ve gereğinde hızlı girişimler sağlaması önemlidir

DOI :10.26650/IUITFD.1168211   IUP :10.26650/IUITFD.1168211    Tam Metin (PDF)

TURKISH DIALYSIS HEALTHCARE PROVIDERS’ PSYCHOLOGICAL RESPONSE TO COVID-19

Irmak PolatMehmet Şükrü SeverErol DemirHalil YazıcıSerkan Kubilay KoçRabia PapilaMine Özkan

Objective: COVID-19 has been a stressful experience for healthcare providers (HCPs) and created additional distress for dialysis HCPs due to patients’ higher risk of infection, symptom severity, and death. This study aims to investigate Turkish dialysis HCPs’ levels of psychological difficulties during COVID-19’s initial outbreak. Materials and Methods: The study has recruited physicians, nurses, and healthcare workers in dialysis centers. The participants completed an online survey that includes the screening questionnaire, Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21), and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). The study conducts the chi-square test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis H test, Spearman correlation, and linear regression analyses. Results: The study involves 953 respondents, with nurses making up the majority (n=465, 48.8%), followed by healthcare workers (n=402; 42.2%) and physicians (n=86; 9%). HCPs’ most significant concerns were getting infected with COVID-19 and transmitting the disease to their loved ones. Single participants, those without children, those who had trouble finding equipment, and those worried about being able to find equipment in the future, being in contact with COVID-19 (+) people, those whose tobacco and alcohol use increased, and those who declared sleep, appetite, and/or somatic problems had higher DASS-21 scores. When compared respectively to healthcare workers and physicians, nurses were found to be more worried about getting COVID-19 (94.6% compared to 90.6% and 84.7%; p < 0.001), experience equipment shortages (52.9% compared to 29.4% and 26.3%; p<0.001), have sleep (62.2% compared to 43.5% and 34%; p<0.001) and somatic problems (58.4% compared to 50% and 28.2%; p<0.001), and higher DASS-21 scores (Range=5-21 compared to 3-15 and 0-12; p<0.001). Conclusion: Worries and lifestyle changes associated with the outbreak are seen to have been be related to psychological difficulties. An adequate level of knowledge, self-protection, and social support are essential issues for HCPs. While this study recommends that HCPs express and share their worries, institutions should also focus on the psychological status of their staff and provide immediate interventions.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 1. [cited 2021 Feb 13]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 google scholar
 • 2. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. [cited 2020 5 July]. Available from: https:// www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 google scholar
 • 3. Koffman J, Gross J, Etkind SN, Selman L. Uncertainty and COVID-19: how are we to respond? J R Soc Med 2020;113(6):211-6. [CrossRef] google scholar
 • 4. Sasangohar F, Sasangohar F, Jones SL, Masud FN, Vahidy FS, Kash BA. Provider Burnout and Fatigue during the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned from a High-Volume Intensive Care Unit. Anesth Analg 2020;131(1):106-11. [CrossRef] google scholar
 • 5. Li J, Xu G. Lessons from the Experience in Wuhan to Reduce Risk of COVID-19 Infection in Patients Undergoing LongTerm Hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol 2020;15(5):717-19. [CrossRef] google scholar
 • 6. Kilincel S, Tuncer Issi Z, Kilincel O, Akpinar Aslan E, Ay R, Erzin G, et al. Effects of coronavirus (COVID-19) pandemic on health anxiety levels of healthcare professionals. J Contemp Med 2020;10(3):312-8. [CrossRef] google scholar
 • 7. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun 2020;88:901-7. [CrossRef] google scholar
 • 8. Chew NWS, Lee GKH, Tan BYQ, Jing M, Goh Y, Ngiam NJH, et al. A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain Behav Immun 2020;88:559-65. [CrossRef] google scholar
 • 9. Klersy C, Callegari A, Martinelli V, Vizzardi V, Navino C, Malberti F, et al. burnout in health care providers of dialysis service in Northern Italy - A multicentre study. Nephrol Dial Transplant 2007;22(8):2283-90. [CrossRef] google scholar
 • 10. Agrawal V, Plantinga L, Abdel-Kader K, Pivert K, Provenzano A, Soman S, et al. burnout and emotional well-being among nephrology fellows: A national online survey. J Am Soc Nephrol 2020;31:675-85. [CrossRef] google scholar
 • 11. Karakoc A, Yilmaz M, Alcalar N, Esen B, Kayabasi H, Sit D. Burnout syndrome among hemodialysis and peritoneal dialysis nurses. Iran J Kidney Dis 2016;10(6):395-404. google scholar
 • 12. Argentero P, Dell’Olivo B, Ferretti MS. Staff Burnout and Patient Satisfaction With the Quality of Dialysis Care. Am J Kidney Dis 2008;51(1):80-92. [CrossRef] google scholar
 • 13. Kliger AS, Silberzweig J. Mitigating risk of COVID-19 in dialysis facilities. Clin J Am Soc Nephrol 2020;15(5):707-9. [CrossRef] google scholar
 • 14. Ma Y, Diao B, Lv X, Zhu J, Chen C, Liu L, et al. Epidemiological, clinical, and immunological features of a cluster of COVID-19-contracted hemodialysis patients. Kidney Int Rep 2020;5(8):1333-41. [CrossRef] google scholar
 • 15. Hall LH, Johnson J, Watt I, Tsipa A, O’Connor DB. Healthcare staff well-being, burnout, and patient safety: a systematic review. PloS one 2016;11(7):e0159015. [CrossRef] google scholar
 • 16. Janes G, Mills T, Budworth L, Johnson J, Lawton R. The Association Between Health Care Staff Engagement and Patient Safety Outcomes: A Systematic Review and MetaAnalysis. J Patient Saf 2021;17(3):207-16. [CrossRef] google scholar
 • 17. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther 1995;33(3):335-43. [CrossRef] google scholar
 • 18. Sarıçam H. The Psychometric Properties of Turkish Version of Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in Community and Clinical Samples. J Cogn Psychother Res 2018;7(1):19-30. [CrossRef] google scholar
 • 19. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. J Psychopathol Behav Assess 2004(26);41-54. [CrossRef] google scholar
 • 20. Eker D, Arkar H, Yaldiz H. Factorial structure, validity, and reliability of revised form of the multidimensional scale of perceived social support. Turk J Psychiatry 2001;12(1):17-25. [CrossRef] google scholar
 • 21. Elbay RY, Kurtulmuş A, Arpacıoğlu S, Karadere E. Depression, anxiety, stress levels of physicians and associated factors in Covid-19 pandemics. Psychiatry Res 2020;290:113130. [CrossRef] google scholar
 • 22. Hacimusalar Y, Kahve AC, Yasar AB, Aydin MS. Anxiety and hopelessness levels in COVID-19 pandemic: A comparative study of healthcare professionals and other community sample in Turkey. J Psychiatr Res 2020;129:181-8. [CrossRef] google scholar
 • 23. Si MY, Su XY, Jiang Y, Wang WJ, Gu XF, Ma L, et al. Psychological impact of COVID-19 on medical care workers in China. Infectious diseases of poverty 2020;9(1):1-13. [CrossRef] google scholar
 • 24. Brooks SK, Dunn R, Amlot R, Rubin GJ, Greenberg N. A systematic, thematic review of social and occupational factors associated with psychological outcomes in healthcare employees during an infectious disease outbreak. J Occup Environ Med 2018;60(3):248-57. [CrossRef] google scholar
 • 25. Kim MS, Taeshik K, Lee D, Yook JH, Hong YC, Lee SY, et al. Mental disorders among workers in the healthcare industry: 2014 national health insurance data. Ann. Occup. Environ Med. 2018;30(1):31. [CrossRef] google scholar
 • 26. Du J, Dong L, Wang T, Yuan C, Fu R, Zhang L et al. Psychological symptoms among frontline healthcare workers during COVID-19 outbreak in Wuhan. Gen Hosp Psychiatry 2020;67:144-5. [CrossRef] google scholar
 • 27. Maunder R, Hunter J, Vincent L, Bennett J, Peladeau N, Leszcz M, et al. The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. Can Med Assoc J 2003:168(10);1245-51. google scholar
 • 28. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet 2020;395(10227):912-20. [CrossRef] google scholar
 • 29. Şahin MK, Aker S, Şahin G, Karabekiroğlu A. Prevalence of depression, anxiety, distress and insomnia and related factors in healthcare workers during COVID-19 pandemic in Turkey. J Community Health 2020;45(6): 1168-77. [CrossRef] google scholar
 • 30. Karataş A, Canakci E, Kaya Y, Bostan, S., Özturan A, et al. Impact ofThe Covid-19 Pandemic onAnxiety andDepression Levels of The Dialysis Center Employees. Middle Black Sea Journal of Health Science 2020;6(2): 240-8. [CrossRef] google scholar
 • 31. Rossi R, Socci V, Pacitti F, Di Lorenzo G, Di Marco A, Siracusano A, et al. Mental health outcomes among frontline and second-line health care workers during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic in Italy. JAMA Netw Open 2020;3:e2010185. [CrossRef] google scholar
 • 32. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Infection Control Guidance for Healthcare Professionals about Coronavirus (COVID-19) [Internet]. [cited 2021 13 February]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html google scholar
 • 33. Marinaci T, Carpinelli L, Venuleo C, Savarese G, Cavallo P. Emotional distress, psychosomatic symptoms and their relationship with institutional responses: A survey of Italian frontline medical staff during the Covid-19 pandemic. Heliyon 2020;6(12):e05766. [CrossRef] google scholar
 • 34. Marjanovic Z, Greenglass ER, Coffey S. The relevance of psychosocial variables and working conditions in predicting nurses’ coping strategies during the SARS crisis: An online questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2007;44(6):991-8. [CrossRef] google scholar
 • 35. Chigwedere OC, Sadath A, Kabir Z, Arensman E. The Impact of Epidemics and Pandemics on the Mental Health of Healthcare Workers: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health 2021;18(13):6695. [CrossRef] google scholar
 • 36. Muller AE, Hafstad EV, Himmels JPW, Smedslund G, Flottorp S, Stensland S0, et al. The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Res 2020;293:113441. [CrossRef] google scholar
 • 37. Kılınç T, Sis Çelik A. Relationship between the social support and psychological resilience levels perceived by nurses during the COVID-19 pandemic: A study from Turkey. Perspect Psychiatr Care 2020;57(3):1000-8. [CrossRef] google scholar
 • 38. Preti E, Di Mattei V, Perego G, Ferrari F, Mazzetti M, Taranto P, et al. The Psychological Impact of Epidemic and Pandemic Outbreaks on Healthcare Workers: Rapid Review of the Evidence. Curr Psychiatry Rep 2020;22(8):43. [CrossRef] google scholar
 • 39. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: A web-based cross-sectional survey.Psychiatry Res 2020;288:112954. [CrossRef] google scholar
 • 40. Jahrami H, BaHammam AS, AlGahtani H, Ebrahim A, Faris MAI, AlEid K, et al. The examination of sleep quality for frontline healthcare workers during the outbreak of COVID-19. Sleep Breath 2021;25:503-11. [CrossRef] google scholar
 • 41. Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, Soldati L, Attina A, Cinelli G, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: An Italian survey. J Transl Med 2020;18:229. [CrossRef] google scholar
 • 42. Haug TT, Mykletun A, Dahl AA. The association between anxiety, depression, and somatic symptoms in a large population: The HUNT-II study. Psychosom Med 2004;66(6):845-51. [CrossRef] google scholar
 • 43. Yach D. Tobacco Use Patterns in Five Countries During the COVID-19 Lockdown. Nicotine Tob Res 2020;22(9):1671-2. [CrossRef] google scholar
 • 44. Rodriguez LM, Litt DM, Stewart SH. Drinking to cope with the pandemic: The unique associations of COVID-19-related perceived threat and psychological distress to drinking behaviors in American men and women. Addict Behav 2020;110:106532. [CrossRef] google scholar
 • 45. Çıtak N. Dünyada ve Türkiyede Pandeminin Seyri. Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu. TürkTabipleri Birliği Yayınları Ankara. 2022.p: 19-40. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Polat, I., Sever, M.Ş., Demir, E., Yazıcı, H., Koç, S.K., Papila, R., & Özkan, M. (2023). TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(1), 14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


AMA

Polat I, Sever M Ş, Demir E, Yazıcı H, Koç S K, Papila R, Özkan M. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2023;86(1):14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


ABNT

Polat, I.; Sever, M.Ş.; Demir, E.; Yazıcı, H.; Koç, S.K.; Papila, R.; Özkan, M. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 86, n. 1, p. 14-27, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Polat, Irmak, and Mehmet Şükrü Sever and Erol Demir and Halil Yazıcı and Serkan Kubilay Koç and Rabia Papila and Mine Özkan. 2023. “TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 1: 14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


Chicago: Humanities Style

Polat, Irmak, and Mehmet Şükrü Sever and Erol Demir and Halil Yazıcı and Serkan Kubilay Koç and Rabia Papila and Mine Özkan. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86, no. 1 (Jun. 2023): 14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


Harvard: Australian Style

Polat, I & Sever, MŞ & Demir, E & Yazıcı, H & Koç, SK & Papila, R & Özkan, M 2023, 'TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 1, pp. 14-27, viewed 5 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


Harvard: Author-Date Style

Polat, I. and Sever, M.Ş. and Demir, E. and Yazıcı, H. and Koç, S.K. and Papila, R. and Özkan, M. (2023) ‘TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 86(1), pp. 14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211 (5 Jun. 2023).


MLA

Polat, Irmak, and Mehmet Şükrü Sever and Erol Demir and Halil Yazıcı and Serkan Kubilay Koç and Rabia Papila and Mine Özkan. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 86, no. 1, 2023, pp. 14-27. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211


Vancouver

Polat I, Sever MŞ, Demir E, Yazıcı H, Koç SK, Papila R, Özkan M. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 5 Jun. 2023 [cited 5 Jun. 2023];86(1):14-27. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211 doi: 10.26650/IUITFD.1168211


ISNAD

Polat, Irmak - Sever, MehmetŞükrü - Demir, Erol - Yazıcı, Halil - Koç, SerkanKubilay - Papila, Rabia - Özkan, Mine. TÜRK DİYALİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19’A BAĞLI GÖRÜLEN RUHSAL TEPKİLER”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 86/1 (Jun. 2023): 14-27. https://doi.org/10.26650/IUITFD.1168211ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim31.08.2022
Kabul17.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma31.01.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.