SAYI 41, 2022


Modern Arap Şiirinde Ayasofya

Trablusgarp Savaşı’nın Urdu Şiirine Yansıması

Mevlânâ’nın Şiirlerinde “Türk” Motifi

Bir Ortaçağ Haçlı Kalesi: Tibnîn (Toron) 1099-1187

Cibrân Halîl Cibrân’da Katharsis

Üniversite Öğrencilerinin Dil Tutumları Araştırması

Dante ve Orta Çağ’da Dinî Sembolizm

SAYI 412022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.