Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mcd2021-989630   IUP :10.26650/mcd2021-989630    Tam Metin (PDF)

Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi

Duygu Dündar ÖztaşçıGökhan ÜnalanUğur Ersoy

Çalışmada, çevre ve sağlıkta önemli toplumsal faydaları olan bisiklet paylaşım sistemlerinin toplu taşıma sistemlerine entegre edilmesi halinde ulaşım sorunlarına önemli alternatif çözümler getirebileceği düşüncesinden hareketle, toplu taşıma talebinin yüksek potansiyele sahip olduğu fakat çeşitli nedenlerle bu talebin azaldığı yerlerde (özellikle de üniversiteler ile metro istasyonları arasındaki mesafelerin ikinci bir toplu taşıt kullanımı için kısa fakat yürümek için uzun olduğu durumlarda) bu uygulamanın geliştirilmesi önerilmektedir. Ankara’da Başkent Üniversitesi ile Koru Metro İstasyonu arasında mesafenin yakınlığı ancak ulaşımın zorluğu göz önünde bulundurularak bu bölge, pilot uygulama bölgesi olarak ele alınmış ve önerilen uygulama fayda-maliyet analiz tekniği ile desteklenmiştir. Bu kapsamda öncelikle söz konusu bisiklet yolunun fayda ve maliyet kalemleri ayrı ayrı belirlenmiş, daha sonra bu kalemler parasallaştırılmak suretiyle toplam fayda ve toplam maliyetlerin net bugünkü değeri hesaplanarak bir sonuca varılmıştır. Çalışmada ayrıca, talep tahmininde Başkent Üniversitesi öğrencilerine anket uygulaması yoluna da gidilmiştir. Sonuç olarak, ekonomik ömrünün 20 yıl olarak kabul edildiği böyle bir faaliyette belirli varsayımlar altında fayda-maliyet oranı 5,19 olarak bulunduğundan çalışma bu tür bir faaliyeti desteklemektedir.

DOI :10.26650/mcd2021-989630   IUP :10.26650/mcd2021-989630    Tam Metin (PDF)

Cost-Benefits Analysis of Establishing a Bike-Sharing System Between Başkent Unıversity and Koru Metro

Duygu Dündar ÖztaşçıGökhan ÜnalanUğur Ersoy

Based on the idea that bike-sharing systems integrated into public transportation systems could bring remarkable alternative solutions to the transportation problems (where demand for public transportation has high potential but is undermined for various reasons e.g., because the distance between destination and metro station is too short for a second public vehicle but too long for walking), as well as have significant social benefits in terms of the environment and public health, this study  discusses whether or not such an activity should be supported. Since the distance between Başkent University and Koru metro station in Ankara is short but transportation is difficult, the area is investigated in this study as a pilot application using the cost-benefit analysis technique. In this context, firstly, a survey is conducdet among the students of Başkent University to determine the demand for the mentioned bicycle lane and bicycle sharing system after establishing the basic assumptions and model of the study. Second, the study conducts a cost-benefit analysis based on different discount rates by monetizing the cost and benefit items over the 20-year Project life, and determining the net present value of the total costs and, benefits, a sensitivity analysis was conducted for the “good,”medium,” and “poor” scenarios, and the sustainability of the bike lane and the bike sharing system (compared to alternative electric vehicles) as a public policy was discussed. As a result, the study supports such activity as the benefit-cost ratio was 5.19 under certain assumptions where the economic life is assumed to be 20 years.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Traffic density, which has become the biggest problem of crowded cities today, and the noise and pollution it causes, reduce the quality of life in cities. A declining quality of life as a negative impact on people’s health both physical and mental. From this point of view, the aim of the study is to analyze the results of the development of bicycle sharing systems to be integrated between universities and public transport systems in order to improve the quality of life in cities by reducing traffic density. To this end, the public benefits and costs of expanding bicycle lanes and establishing a bicycle sharing system between Başkent University and Koru Metro station, which was chosen as the pilot application in the study, were investigated using the Cost-Benefit Analysis technique.

In urban transportation, the establishment of a bike-sharing system integrated with public transportation network will reduce the density of private vehicle traffic. We thought that this reduction in traffic density would reduce both traffic-related environmental pollution and the number of traffic accidents. We also thought that those who use bicycles as a means of transportation would gain various health benefits through regular physical activity. From this point of view, we investigated the supportability of the establishment of this type of bike sharing system as a public policy in our study.

Despite the short distance between Başkent University and Koru Metro station, the difficulty of transportation due to the disconnection in the public transportation network prompted us to design a bike-sharing system integrated into the public transportation network on this route as a pilot application. We considered the establishment of a bike-sharing system on the route in question as a public policy and tried to calculate its cost-benefit analysis. In this context, we first created the model by determining the basic assumptions and cost-benefit items of the study. In addition, we conducted a survey of Başkent University students to estimate the demand for the bike-sharing system. Second, we monetized the benefits and costs of the bike-sharing system, which we assumed to have a project life of 20 years. By calculating the net present value of the total benefits and costs at different discount rates, we arrived at the cost-benefit ratio of the project. We conducted a sensitivity analysis by setting up three scenarios as “good,” “medium,” and “poor”. As a public policy, we discussed the supportability of the bike sharing system. We have come to the conclusion that such a project, whose economic life is assumed to be 20 years, should be supported if the cost-benefit ratio is 5.19 under certain assumptions. For such an activity, the benefit-cost (B/C) is also calculated to be 6.9 and 0.34 under certain circumstances for two different scenarios (poor scenario and best scenario) depending on the density of the user population.

The break-even point at wich the benefits and costs of public policies are equal or the B/C ratio is equal to 1 is at an average daily demand of 145 people. From this perpective, it was concluded that  public policy should be supported when demand is at or above the break-even point, but if the demand is below the breakeven point, other public policies with higher benefits should be prioritized. In fact, if this study is implemented as a pilot application, it is considered that it will be beneficial to implement similar applications between other universities and metro stations or other public transport stations if the expected efficiency is achieved. In addition, in order to promote public transportation, it is necessary to consider pedestrian and bicycle paths integrated with public transportation systems in the transportation plans of local governments, and it is necessary to carry out certain training and presentation activities in order to increase the awareness of university students compared to university bicycle clubs.


PDF Görünüm

Referanslar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Dündar Öztaşçı, D., Ünalan, G., & Ersoy, U. (2021). Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi. Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(66), 107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


AMA

Dündar Öztaşçı D, Ünalan G, Ersoy U. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi. Maliye Çalışmaları Dergisi. 2021;0(66):107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


ABNT

Dündar Öztaşçı, D.; Ünalan, G.; Ersoy, U. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi. Maliye Çalışmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 66, p. 107-137, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Dündar Öztaşçı, Duygu, and Gökhan Ünalan and Uğur Ersoy. 2021. “Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 66: 107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


Chicago: Humanities Style

Dündar Öztaşçı, Duygu, and Gökhan Ünalan and Uğur Ersoy. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 66 (Sep. 2022): 107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


Harvard: Australian Style

Dündar Öztaşçı, D & Ünalan, G & Ersoy, U 2021, 'Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi', Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 66, pp. 107-137, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


Harvard: Author-Date Style

Dündar Öztaşçı, D. and Ünalan, G. and Ersoy, U. (2021) ‘Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi’, Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(66), pp. 107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630 (28 Sep. 2022).


MLA

Dündar Öztaşçı, Duygu, and Gökhan Ünalan and Uğur Ersoy. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi.” Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 66, 2021, pp. 107-137. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630


Vancouver

Dündar Öztaşçı D, Ünalan G, Ersoy U. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi. Maliye Çalışmaları Dergisi [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];0(66):107-137. Available from: https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630 doi: 10.26650/mcd2021-989630


ISNAD

Dündar Öztaşçı, Duygu - Ünalan, Gökhan - Ersoy, Uğur. Başkent Üniversitesi ile Koru Metrosu Arasında Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulmasının Fayda-Maliyet Analizi”. Maliye Çalışmaları Dergisi 0/66 (Sep. 2022): 107-137. https://doi.org/10.26650/mcd2021-989630ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.09.2021
Kabul04.10.2021
Çevrimiçi Yayınlanma12.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.