Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1067268   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1067268    Tam Metin (PDF)

Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası

İsmail AkdoğanYusuf Adıgüzel

Bu çalışma, özü itibariyle Trump yönetiminin (2017-2021) İran’ın nükleer programı hakkında inşa ettiği stratejik anlatıyı incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme ve İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulama sürecinde Trump yönetiminin nasıl bir stratejik anlatı inşasında bulunduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, birincil kaynaklar olan siyasi elitlerin resmi demeç, bildiri ve açıklamaları incelenerek yürütüldü. Veri tarama ve toplama sürecinde nitel yöntem benimsenirken, elde edilen verilerin çözümleme işlemi nitel içerik analizi tekniğiyle yapıldı. Araştırıma sürecinde Trump yönetiminin olay anlatısı, kimlik anlatısı ve sistem anlatısı olmak üzere üç farklı düzlemde stratejik anlatı inşasında bulunduğu gözlemlendi. Araştırma, Trump yönetiminin Orta Doğu’da İran’ın artan güç kapasitesi ve bölgesel etkinliğinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya koyduğu “maksimum baskı” stratejisi uyarınca aldığı kararları uluslararası kamuoyu nezdinde meşru göstermek amacıyla stratejik anlatıyı bir araç olarak kullandığı sonucuna ulaşmaktadır.

DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1067268   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1067268    Tam Metin (PDF)

A Strategic Narrative Construction of the Trump Administration on Iran’s Nuclear Program

İsmail AkdoğanYusuf Adıgüzel

This study mainly aims to explore the strategic narrative that the Trump administration constructed about Iran’s nuclear program. The study tries to identify what kind of strategic narratives the Trump administration constructed during the period of the US withdrawal from the nuclear deal and its re-imposition of sanctions against Iran. For this purpose, the study was conducted by analyzing the official statements, remarks and speeches of U.S. foreign policy-makers, which make up the primary data source of the study. The qualitative method was adopted for data survey and collection, and the analysis of the obtained data was analyzed through the technique of qualitative content analysis. By using the qualitative method, the paper seeks to ascertain meaning construction in the discourse of foreign policy-makers. During the research process, it was observed that the Trump administration utilized strategic narratives on three different levels: issue narratives, identity narratives, and system narratives. The research concludes that the Trump administration employed the strategic narrative as a tool to legitimize its foreign policy decisions derived by the “maximum pressure” strategy that aimed to restrict Iran’s increasing power capacity and to reduce its regional influence in the Middle East.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Antoniades, A., Miskimmon, A., & O’Loughhlin, B. (2010). Great power politics and strategic narratives, Center for Global Political Economy, Working Paper, (7), 5. google scholar
 • Barthwal, M. (2020). Constructing India as similar enough other: the Bush Administration’s strategic narrative of the U-India civil nuclear cooperation agreement, Journal of Global Security Studies, 1(1), 1-17. google scholar
 • Barthwal, M., & Chacko, P. (2020). The politics of strategic narrative of regional order in the Indo-pacific, Australian Journal of International Affairs, 74(3), 244-263. google scholar
 • Barthwal, M. (2015). Strategic narratives and non-states actors, Critical Studies on Security, 3 (3), 328-330. google scholar
 • Bilgin, K.R. (2018). Media, narrative in the relationship between war and society: a movie review, In E.Doğan & N. Öze (Eds). Issues in Communication Media and Public Relations. (ss.117-128), London: IJOPEC. google scholar
 • Castells, M. (2009). Communication power, New York: Oxford University Press. google scholar
 • Deverell, E., Wagnsson C., & Olsson, E. (2021). Destruct, direct and suppress: sputnik narrative on the Nordic countries, The Journal of International Communication, 27(1), 15-37. google scholar
 • Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, The Journal of Communication, 43(4), 51-58. google scholar
 • Farwell, J. (2012). Persuasion and power: the art of strategic communication, Washington: Georgetown University Press. google scholar
 • Freedman, L. (2006a). Network, culture and narratives, Adelphi Paper, 45(379), 11-26. google scholar
 • Freedman, L. (2006b). Strategic communications, Adelphi Paper, 45(379), 73-93. google scholar
 • Hellman, M., & Wagnsson, C. (2015). New media and the war in Afghanistan: the significance of blogging for the Swedish strategic narrative, New Media and Society, 17(1), 6-23. google scholar
 • Holtzhausen D., & Zerfass, A. (2015). Strategic communication: opportunities and challenges of the research areas, In Routledge Handbook of Strategic Communication, New York & London: Routledge, 2015. google scholar
 • Hallahan,K., Holdzhausen, D., Ruler, B.,Vercic, D., & Sriramerh, K. (2007). Defining strategic communication, International Journal of Strategic Communication, 1(1), 3-35. google scholar
 • Krebs, R. (2015). Narrative and the making of U.S national security, Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Küpeli, M. (2016). Sanctions as a Foreign Policy Tool: Impact of Sanctions on Iran, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 3(1), 97-135. google scholar
 • Madisson, M., & Ventsel, A. (2021). Strategic conspiracy narrative, London & New York: Routledge. google scholar
 • Miskimmon, A., & O’Loughlin, B. (2019) Narrative of the EU in Israel/Palestine: narrative stickness and the formation of expectations, European Security, 28(3), 268-283. google scholar
 • Miskimmon, A., O’Loughlin, B., & Roselle, L. (2013). Strategic narratives: communication power and the new world order, London and New York: Routledge. google scholar
 • Miskimmon, A., O’Loughlin, B., & Roselle, L. (2017). Forging the world: strategic narratives and international relations, Michigan: Michigan University Press. google scholar
 • Moss D., & Warnaby, G. (1998). Communications strategy? Strategy communication? Integrating different perspectives, Journal of Marketing Communications, 4(3), 131-140. google scholar
 • Nissen, T. (2015). The weaponization of social media, Copenhagen: Danish Defense, 2015. google scholar
 • O’Shea, P. (2018). Strategic narratives and US military based in Japan, Media, War & Conflict, 12(4), 450-467. google scholar
 • Paterson M., & Monroe, R. (1998). Narrative in political Science, Annual Review in Political Science, 1, 315331. google scholar
 • Paul, C. (2011). Strategic communication: origins, concept and current debates, Californian and Oxford: Praeger. google scholar
 • Pompeo, M. (2018a) Confronting Iran: the Trump administration’s strategy, Foreign Affairs, 91(6), 60-70. google scholar
 • Pompeo, M. (2018b). After the Deal: A New Iran Strategy, U.S. Department of State. google scholar
 • Ringmose J., & Börgesen, B. (2011). Shaping public attitudes towards the deployment of military power: NATO, Afghanistan and the use of strategic narratives, European Security, 20 (4), 505-528. google scholar
 • Roberts, G. (2006). History, theory and the narrative turn in IR, Review of International Studies, 32 (4), 703-714. google scholar
 • Roselle, L. (2006). Media and the politics of failure: great powers, communication strategies and military defeats, New York: Palgrave. google scholar
 • Roselle, L. (2010). Strategic narrative of war: fear of entrapment and abandonment during protracted conflict, APSA 2010 Annual Meeting Paper. google scholar
 • Roselle, L., Miskimmon, A. & O’Loughlin, B. (2014). Strategic narrative: a new means to understand soft power, Media, War and Conflict, 7 (1), 70-84. google scholar
 • Schmitt, O. (2018). When are strategic narratives effective?, Contemporary Security Policy, 39 (4), 487-511. google scholar
 • Suganami, H. (1999). Agent, structures, narratives, European Journal of International Relations, 5 (3), 365-386. google scholar
 • Szostek, J. (2017). Defence and promotion of desired state identity in the Russian strategic narrative, Geopolitics, 22 (3), 571-593. google scholar
 • Walt, Stephen M. (2019). America isn’t as powerful as it thinks it is, Foreign Policy, April 26. google scholar
 • Zaharna, R. (2010). Battles to bridges: U.S strategic communication and public diplomacy after 9/11, London: Palgrave Macmillan. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akdoğan, İ., & Adıgüzel, Y. (2022). Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


AMA

Akdoğan İ, Adıgüzel Y. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2022;31(2):195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


ABNT

Akdoğan, İ.; Adıgüzel, Y. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 31, n. 2, p. 195-216, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Akdoğan, İsmail, and Yusuf Adıgüzel. 2022. “Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2: 195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


Chicago: Humanities Style

Akdoğan, İsmail, and Yusuf Adıgüzel. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2 (Dec. 2023): 195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


Harvard: Australian Style

Akdoğan, İ & Adıgüzel, Y 2022, 'Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, pp. 195-216, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


Harvard: Author-Date Style

Akdoğan, İ. and Adıgüzel, Y. (2022) ‘Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), pp. 195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268 (3 Dec. 2023).


MLA

Akdoğan, İsmail, and Yusuf Adıgüzel. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 195-216. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268


Vancouver

Akdoğan İ, Adıgüzel Y. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];31(2):195-216. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268 doi: 10.26650/siyasal.2022.31.1067268


ISNAD

Akdoğan, İsmail - Adıgüzel, Yusuf. Trump Yönetiminin İran’ın Nükleer Programına Yönelik Stratejik Anlatı İnşası”. Siyasal: Journal of Political Sciences 31/2 (Dec. 2023): 195-216. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim02.02.2022
Kabul08.06.2022
Çevrimiçi Yayınlanma14.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.