Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1146772   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1146772    Tam Metin (PDF)

Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular

Alper Yağcı

Bireylerin sol-sağ cetveline kendilerini nasıl yerleştirdikleri (sol-sağ özdeğerlendirmeleri) özellikle seçmen davranışına ilişkin çalışmalarda sıklıkla gündeme gelmekte, fakat bu cetvelin anlam içeriği mevcut literatürde sorgulanmadan kalmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’yi temsil niteliği taşıyan bir orijinal anketin verilerine dayanarak, sıradan insanlar için sol-sağ ayrımının gerçek ve atfedilen anlamları arasındaki farkı incelemektedir. Örneğin, ekonomik meseleler sübjektif sol-sağ özdeğerlendirmeleri için insanların zannettiği kadar önemli mi? Bu soruyu ampirik olarak yanıtlamak için, sorunun her iki bileşeniyle ilgili ölçüler geliştirilerek, hem belirli ekonomik pozisyonları destekleyen insanların kendilerini sol-sağ cetvelinde nereye yerleştirdikleri, hem de bu pozisyonları desteklediği bildirilen hipotetik bireyi aynı cetvelde nereye yerleştirdiklerine dair veriler elde edildi. Ekonomi dışı alanları da kapsayacak şekilde altı politika meselesine dair sorular soruldu. Özdeğerlendirmelere ilişkin bulguların gösterdiği üzere Türkiye’de sol-sağ cetveli daha çok ekonomi dışı bir mesele olan sekülerizm ile ilgili olup halk arasında da böyle anlaşılmaktadır; bununla birlikte sol-sağ cetveli çevrecilikle zannedilenden daha çok ve ekonomik meselelerle zannedilenden daha az ilgilidir. Ayrıca cinsiyet eşitliği ve düşünce özgürlüğü de cetvelin solunda yerleşim ile yakından ilintili olup bu konuda farkındalık da mevcuttur.

DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1146772   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1146772    Tam Metin (PDF)

Actual and Popularly Attributed Placement of Political Attitudes on the Left-Right Scale: Results from a Representative Survey of Turkey

Alper Yağcı

Individuals’ self-placement on the left-right scale continues to be a staple of voting studies, but the semantic content of this scale is rarely explored. This study aims to examine the discrepancy between the actual and perceived meanings of the political left-right divide among ordinary people, based on original data from a representative sample of Turkey. Are economic issues as pertinent to subjectively held left-right placements as people think? In order to empirically address this question, we develop measures for both parts of the question, i.e. how people endorsing certain economic positions place themselves on the left-right scale, as well as what left-right placement they attribute to a hypothetical person endorsing the same positions. We ask similar questions about non-economic issue positions too, all together comparing six issues. The results show that while the semantic content of the left-right scale in contemporary Turkey is mostly about secularism—a non-economic issue—and is popularly understood as such, it is more about environmentalism, and less about economic issues, than what people think. Endorsement of gender equality and freedom of thought also prove to be substantial correlates of a leftward self-placement and they are popularly recognized as such.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Adams, J., Ezrow, L., & Wlezien, C. (2016). The company you keep: how voters infer party positions on European integration from governing coalition arrangements. American Journal of Political Science, 60(4), 811-823. google scholar
 • Arıkan, G., & Şekercioğlu, E. (2014). Türkiye’de Muhafazakarlaşma: Kuşak Farkı Var mı?. Alternative Politics/ Alternatif Politika, 6(1). google scholar
 • Aydogan, A. (2021). Party systems and ideological cleavages in the Middle East and North Africa. Party Politics, 27(4), 814-826. google scholar
 • Aydogan, A., & Slapin, J. B. (2015). Left-right reversed: Parties and ideology in modern Turkey. Party Politics, 21(4), 615-625. google scholar
 • Aytaç, S. E. 2022. Economic voting during the AKP era in Turkey. In G. M. Tezcür (ed.) The Oxford Handbook of Turkish Politics. google scholar
 • Bakker, Ryan, Seth Jolly, and Jonathan Polk. 2012. “Complexity in the European Party Space: Exploring Dimensionality with Experts.” European UnionPolitics 13(2): 219-45. google scholar
 • Bauer, P. C., Barbera, P., Ackermann, K., & Venetz, A. (2017). Is the left-right scale a valid measure of ideology?. Political Behavior, 39(3), 553-583. google scholar
 • Benoit, K, Laver, M (2012) The dimensionality of political space: Epistemological and methodological considerations. European Union Politics 13(2): 194-218. google scholar
 • Benoit, K., & Laver, M. (2006). Party policy in modern democracies. Routledge. google scholar
 • Caprara, G. V., & Vecchione, M. (2018). On the left and right ideological divide: Historical accounts and contemporary perspectives. Political Psychology, 39(S1), 49-83. google scholar
 • Çarkoğlu, A., Krouwel, A., & Yıldırım, K. (2019). Party competition in the Middle East: spatial competition in the post-Arab Spring era. British Journal of Middle Eastern Studies, 46(3), 440-463. google scholar
 • Çarkoğlu, A. (2007). The nature of left-right ideological self-placement in the Turkish context. Turkish Studies, 8(2), 253-271. google scholar
 • Çarkoğlu, A., & Hinich, M. J. (2006). A spatial analysis of Turkish party preferences. Electoral Studies, 25(2), 369-392. google scholar
 • Carkoglu, A., & Kalaycioglu, E. (2021). Fragile But Resilient?: Turkish Electoral Dynamics, 2002-2015. University of Michigan Press. google scholar
 • Çarkoğlu, A., Kalaycıoğlu, E. (2009). The rising tide of conservatism in Turkey. Springer. google scholar
 • Cochrane, C. (2013). The asymmetrical structure of left/right disagreement: Left-wing coherence and right-wing fragmentation in comparative party policy. Party Politics, 19(1), 104-121. google scholar
 • Cochrane, C. (2010) ‘Left/Right Ideology and Canadian Politics’, Canadian Journal of Political Science 43: 583-605. google scholar
 • Converse, P. (1964). The nature of belief systems in mass publics. In D. Apter (Ed.), Ideology and discontent. New York: Free Press. google scholar
 • Converse, P. E., & Pierce, R. (1986). Political representation in France. Cambridge: Harvard University Press. google scholar
 • Dalton, R. J. (2009). Ideology, partisanship and democratic development. In L. LeDuc, R. Niemi, & P. Norris (Eds.), Comparing democracies 3 (pp. 143-164). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Dalton, Russell, David Farrell, and Ian McAllister. 2011. Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Davis, N. J., & Robinson, R. V. (2006). The egalitarian face of Islamic orthodoxy: Support for Islamic law and economic justice in seven Muslim-majority nations. American Sociological Review, 71(2), 167-190. google scholar
 • Ecevit, Y. A. & Celep, Ö. (2018). Political perceptions of party voters and members in Turkey. In Party politics in Turkey: A comparative perspective. Routledge. google scholar
 • Esmer, Y. (2002) “At the Ballot Box: Determinants of Voting Behavior,” in S. Sayarı and Y. Esmer, eds., Politics, Parties and Elections in Turkey, Boulder: Lynne Rienner. google scholar
 • Franklin, M. N., Mackie, T. T., & Valen, H. (2009). Electoral change: Responses to evolving social and attitudinal structures in Western countries. ECPR Press. google scholar
 • Freire, A. (2015). Left-right ideology as a dimension of identification and of competition. Journal of Political Ideologies, 20(1), 43-68. google scholar
 • Granberg, D., & Brown, T. A. (1992). The perception of ideological distance. Western Political Quarterly, 45(3), 727-750. google scholar
 • Huber, J. (1989). Values and partisanship in left-right orientations: Measuring ideology. European Journal of Political Research, 17, 599-621. google scholar
 • Huber, J., & Inglehart, R. (1995). Expert interpretations of party space and party locations in 42 societies. Party Politics, 1(1), 73-111. google scholar
 • Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press. google scholar
 • Inglehart, R., & Klingemann, H. D. (1976). Party identification, ideological preference and the left-right dimension among Western mass publics. In I. Budge, I. Crewe, & D. Farlie (Eds.), Party identification and beyond: Representations of voting and party competition. Chichester: Wiley. google scholar
 • Kalaycıoğlu, E. (2018). Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads. Southeast European and Black Sea Studies, 18(1), 21-51. google scholar
 • Kinder, D. R. (1983). Diversity and complexity in American public opinion. In A. W. Finifter (Ed.), Political science: The state of the discipline. Washington, D.C.: The American Political Science Association. google scholar
 • Klingemann, H. D. (1979). The background of ideological conceptualization. In S. H. Barnes, & M. Kaase, et al. (Eds.), Political action: Mass participation in five western democracies. Beverly Hills: Sage Publications. google scholar
 • Knutsen, O. (1997). The partisan and the value-based components of left-right self-placement: A comparative study. International Political Science Review, 18, 191-225. google scholar
 • Laver, M. (2014). Measuring policy positions in political space. Annual Review of Political Science, 17, 207223. google scholar
 • Mair, P. (2007). Left-Right Orientations. In R. S. Dalton and H. D. Klingemann (eds.) The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford University Press. google scholar
 • Meyer, T. M., & Wagner, M. (2020). Perceptions of parties’ left-right positions: The impact of salience strategies. Party Politics, 26(5), 664-674. google scholar
 • Özbudun, E. (2013). Party Politics & social cleavages in Turkey. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers. google scholar
 • Stimson, J. A., Thiebaut, C., & Tiberj, V (2012). The evolution of policy attitudes in France. European Union Politics, 13(2), 293-316. google scholar
 • Wegner, E., & Cavatorta, F. (2019). Revisiting the Islamist-Secular divide: Parties and voters in the Arab world. International Political Science Review, 40(4), 558-575. google scholar
 • Yağcı, A. H. Türkiye’de Bireylerin Sol-Sağ Ayrımına Göre Konumlanışı: Dünya Değerler Araştırması 19902018 Verilerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 10(1), 21-50. google scholar
 • Yagci, A. H., Harma, M., & Tekgüç, H. (2020). Who wants left-wing policies? Economic preferences and political cleavages in Turkey. Mediterranean Politics, 1-26. google scholar
 • Yagci, A. H., & Oyvat, C. (2020). Partisanship, media and the objective economy: Sources of individual-level economic assessments. Electoral Studies, 66, 102135. google scholar
 • Zechmeister, E., 2006. What’s left and who’s right? A Q-method study of individual and contextual influences on the meaning of ideological labels. Political Behavior, 28(2), pp.151-173. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yağcı, A. (2022). Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


AMA

Yağcı A. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2022;31(2):235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


ABNT

Yağcı, A. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 31, n. 2, p. 235-253, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yağcı, Alper,. 2022. “Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2: 235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


Chicago: Humanities Style

Yağcı, Alper,. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2 (Jul. 2024): 235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


Harvard: Australian Style

Yağcı, A 2022, 'Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, pp. 235-253, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


Harvard: Author-Date Style

Yağcı, A. (2022) ‘Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), pp. 235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772 (24 Jul. 2024).


MLA

Yağcı, Alper,. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 235-253. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772


Vancouver

Yağcı A. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];31(2):235-253. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772 doi: 10.26650/siyasal.2022.31.1146772


ISNAD

Yağcı, Alper. Siyasal Tutumların Sol-Sağ Cetvelinde Gerçek ve Zannedilen Yerleşimleri: Türkiye’ye Dair Temsili Bulgular”. Siyasal: Journal of Political Sciences 31/2 (Jul. 2024): 235-253. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim21.07.2022
Kabul28.10.2022
Çevrimiçi Yayınlanma08.11.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.