Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1069278   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1069278    Tam Metin (PDF)

Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma

Müslüm Kayacı

Vatandaşların kamu yönetiminden duyduğu memnuniyet ile ilgili çalışmalar yeni kamu işletmeciliği yazınında neredeyse kırk yıldır incelenen bir konu olmuştur. Vatandaşların kamu hizmet kalitesine dair algı ve değerlendirmelerini araştırmak hem akademisyenler hem de uygulayıcılar için önemli bir durum haline gelmiştir. Konuyla ilgili farklı bağlamlarda gerçekleştirilecek saha çalışmaları yeni kamu işletmeciliği konusunda araştırma yapan akademisyenlere mevcut kuramı genişletme imkanı verirken hükümetlerin de hali hazırdaki politikalarını ve bürokrasideki uygulamalarını geliştirme imkanı sağlayacaktır. Bu önermelerle bağlantılı olarak mevcut çalışma, kamu kurumlarının siyasallaşmasının kamu yönetimi etiği ve kamu hizmet kalitesine nasıl zarar verdiğini ve kamu hizmet kalitesinin artmasında kamu yönetimi etiğinin önemini açıklamayı amaçlamaktadır. Diyarbakır’da anket yöntemiyle gerçekleştirilen bir saha araştırmasından elde edilen bulgular bu önermeleri desteklemiştir. Vatandaşların kamu kurumlarının siyasallaşmasının artmasına yönelik algısı ile kamu yönetimi etiği ve kamu hizmet kalitesi algısı arasında olumsuz ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca kamu yönetimi etiği ile kamu hizmet kalitesi arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmanın teorik katkıları ve uygulamaya yansımaları ile ilgili bulgular saha araştırmasının kısıtları ile birlikte son bölümde tartışılmıştır.

DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1069278   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1069278    Tam Metin (PDF)

Citizens’ Perceptions of Public Administration Ethics, Public Service Quality and Politicization of Public Organizations: A Study in Diyarbakır

Müslüm Kayacı

Citizens’ satisfaction with public sector has been a focus of interest especially in new public management literature for almost four decades. For this reason, investigating perceptions and evaluations of citizens for public service quality has become more vital for both scholars and practitioners. Field studies in different contexts can provide evidence for new public management scholars to expand theory and for governments to improve current policies and operations in the bureaucracy. Based on these arguments, this study aims to reveal how politicization in public organizations is harmful for ethics in public administration and public service quality and the importance of ethical public administration to increase the quality of public services. Results from a field survey study in Diyarbakır has provided support for the proposed arguments of the study. Citizens’ perceptions about the increased politicization in public organizations have shown negative relationships with ethical public administration and public service quality. Also, support is found for the positive relationship with ethical public administration and public service quality. Theoretical contributions and practical implications of these findings are also discussed with the limitations of field study in the last section.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arslan, A. (2009). Felsefeye giriş. Ankara: Adres Yayınları. google scholar
 • Bailey, S. K. (1964). Ethics and the public service. PublicAdministrationReview, 24(4), 234-243. google scholar
 • Beeri, I., Dayan, R., Vigoda-Gadot, E., & Werner, S. B. (2013). Advancing ethics in public organizations: The impact of an ethics program on employees’ perceptions and behaviors in a regional council. Journal of Business Ethics, 112(1), 59-78. google scholar
 • Brown, P. G. (1986). Ethics and education for the public service in a liberal state. Journal of Policy Analysis and Management, 6(1), 56-68. google scholar
 • Çevikbaş, R. (2006). Yönetimde etik ve yozlaşma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 265-289. google scholar
 • Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları. google scholar
 • Collins, B. K., Kim, H. J., & Tao, J. (2019). Managing for citizen satisfaction: Is good not enough?. Journal of Public and Nonprofit Affairs, 5(1), 21-38. google scholar
 • Cooper, C. A. (2021). Politicization of the bureaucracy across and within administrative traditions. International Journal of Public Administration, 44(7), 564-577. google scholar
 • Cooper, T. L. (2004). Big questions in administrative ethics: A need for focused, collaborative effort. Public Administration Review, 64(4), 395-407. google scholar
 • Dahlström, C., & Niklasson, B. (2013). The politics of politicization in Sweden. Public Administration, 91(4), 891-907. google scholar
 • Dahlström, C., Lapuente, V., & Teorell, J. (2012). The merit of meritocratization: politics, bureaucracy, and the institutional deterrents of corruption. Political Research Quarterly, 65(3), 656-668. google scholar
 • De Graaf, G., Huberts, L., & Strüwer, T. (2018). Integrity violations and corruption in Western public governance: empirical evidence and reflection from the Netherlands. Public Integrity, 20(2), 131-149. google scholar
 • Dinçer, Ö. (1997). Kamu yönetiminde davranışların siyasallaşması ve yolsuzluk. Yeni Türkiye Dergisi, (14), 1112-1118. google scholar
 • Eryılmaz B. (2012). Kamu yönetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. google scholar
 • Eryılmaz, B. and Biricikoğlu H. (2011). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik. İş Ahlakı Dergisi, 4(7), 19-45. google scholar
 • Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of “Weberian” state structures on economic growth. American Sociological Review, 64(5), 748-765. google scholar
 • Feldheim, M. A., & Wang, X. (2004). Ethics and public trust: Results from a national survey. Public Integrity, 6(1), 63-75. google scholar
 • Frankena W. K. (1988). Ethics. New Jersey: Prentice Hall Press. google scholar
 • Fuenzalida, J., & Riccucci, N. M. (2019). The effects of politicization on performance: the mediating role of HRM practices. Review of Public Personnel Administration, 39(4), 544-569. google scholar
 • Gilmour, J. B., & Lewis, D. E. (2006). Political appointees and the competence of federal program management. American Politics Research, 34(1), 22-50. google scholar
 • Goss, R. P. (1996). A Distinct Public Administration Ethics?. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(4), 573-597. google scholar
 • Gowan, M., S., Ibarreche, S., & Lackey, C. (2001). Service quality in a public agency: same expectations but different perceptions by employees, managers, and customers. Journal of Quality Management, 6(2), 275291. google scholar
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Harper, S. J. (2009). Ethics versus morality: a problematic divide. Philosophy and Social Criticism, 35(9), 1063-1077. google scholar
 • Hollibaugh Jr, G. E. (2015). Naıve cronyism and neutral competence: patronage, performance, and policy agreement in executive appointments. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(2), 341372. google scholar
 • Huberts, L. W. (2018). Integrity: what it is and why it is important, Public Integrity, 20(1), 18-32. google scholar
 • Josephson, M. (1989). Power, politics and ethics: ethical obligations and opportunities of government service. California: Marina Del Rey Press. google scholar
 • Kakabadse A, Korac-Kakabadse N. and Kouzmin A (2003) Ethics, values and behaviors: comparison of three case studies examining the paucity of leadership in government. Public Administration, 81(3), 477-508. google scholar
 • Kılavuz, R. (2002). Yönetsel etik ve halkın yönetsel etik oluşumuna etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2): 255-266. google scholar
 • Kim, H., Jung, H., Kim, S. Y. (2022). Does politicization influence senior public officials’ work attitudes? Different forms and effects of politicization in the civil service. Public Management Review, 24(7), 11001123. google scholar
 • Kuçuradi, I. (2004). Yunus aran birlikteliği konferansı. Felsefe ve Etik, İstanbul, 1-14. google scholar
 • Lewis, B. R., & Mitchell, V. W. (1990). Defining and measuring the quality of customer service. Marketing Intelligence & Planning, 8(6), 11 - 17. google scholar
 • Lewis, C. W., & Gilman, S. C. (2012). The ethics challenge in public service. a problem-solving guide, San Francisco, CA: Jossey Bass. google scholar
 • Lewis, D. E. (2008). The politics of presidential appointments. Princeton, NJ: Princeton University Press. google scholar
 • Linde, J. (2012). Why feed the hand that bites you? perceptions of procedural fairness and system support in post-communist democracies. European Journal of Political Research, 51(3), 410-434. google scholar
 • Marien, S., & Werner, H. (2019). Fair treatment, fair play? the relationship between fair treatment perceptions, political trust and compliant and cooperative attitudes cross-nationally. European Journal of Political Research, 58(1), 72-95. google scholar
 • Meyer, D. F. (2018). Predictors of good governance and effective government management: the case of Poland. Polish Journal of Management Studies, 18(1), 206-217. google scholar
 • Meyer-Sahling, J. H., & Mikkelsen, K. S. (2016). Civil service laws, merit, politicization, and corruption: The perspective of public officials from five East European countries. Public Administration, 94(4), 1105-1123. google scholar
 • Mizrahi, S., Vigoda-Gadot, E., & Cohen, N. (2021a). How well do they manage a crisis? the government’s effectiveness during the covid-19 pandemic. Public Administration Review, 1-11. google scholar
 • Mizrahi, S., Vigoda-Gadot, E., & Cohen, N. (2021b). Drivers of trust in emergency organizations networks: The role of readiness, threat perceptions and participation in decision making. Public Management Review, 23(2), 233-253. google scholar
 • Moynihan, D. P., & Roberts, A. S. (2010). The triumph of loyalty over competence: The Bush administration and the exhaustion of the politicized presidency. Public Administration Review, 70(4), 572-581. google scholar
 • Mulgan, R. (2007). Truth in government and the politicization of public service advice. Public Administration, 85(3), 569-586. google scholar
 • OECD, (2000). Trust in government ethics measures in oecd countries. Paris. https://www.oecd.org/gov/ ethics/48994450.pdf (27.12.2021) google scholar
 • Öktem, K. & Ömürgönülşen U. (2005, November). Kamu yönetiminde etık çalışmalarına yönelik genel bir çerçeve arayışı. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya. 231-237. google scholar
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, 64(1), 12-40. google scholar
 • Peker, Ö. (1996), Toplam kalite yönetimi ve kamu hizmetinde kalite, Çağdaş Yerel Yönetimler, 5(6), 43-57. google scholar
 • Peters, B. G. (2013). Politicization: What is it and why should we care?. In Civil servants and politics. London: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Peters, G. B., & Pierre, J. (2004). Politicization of the civil service in comparative perspective. a quest for control, London: Routledge. google scholar
 • Plant, J. F. (2018). Responsibility in public administration ethics. Public Integrity, 20, 33-45. google scholar
 • Prasad, R. (2010). Applying Ethics: Modes, Motivesand Levels of Commitment, Shashi Motilal (Ed), Applied ethics and human rights: conceptual analysis and contextual applications. (pp. 3-32). Delhi: Anthem Press, google scholar
 • Rha, J. Y. (2012). Customer satisfaction and qualities in public service: an intermediary customer perspective. The Service Industries Journal, 32(12), 1883-1900. google scholar
 • Rhee, S. K., & Rha, J. Y. (2009). Public service quality and customer satisfaction: exploring the attributes of service quality in the public sector. The Service Industries Journal, 29(11), 1491-1512. google scholar
 • Rothstein, B. (2011). The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective. Chicago: University of Chicago Press. google scholar
 • Rothstein, B., Samanni, M., & Teorell, J. (2012). Explaining the welfare state: power resources vs. the quality of Government. European Political Science Review, 4(1), 1-28. google scholar
 • Rouban, L. (2005). Politicization of the civil service, in G. Peters and J. Pierre (Eds), Handbook of Public Administration. (pp. 310-320), London: Sage. google scholar
 • Sezer, Ö. (2008). Kamu hizmetlerinde müşteri vatandaş odaklılık: Türkiye’de kamu hizmeti anlayışı açısından bir değerlendirme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 147-172. google scholar
 • Stâhlberg, K. (1987). The politicization of public administration: notes on the concept, causes and consequences of politicization. International Review of Administrative Sciences, 53(3), 363-382. google scholar
 • Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2021). Is impartiality enough? government impartiality and citizens’ perceptions of public service quality. Governance, 34(3), 727-764. google scholar
 • Svara, J. H. (2001). The myth of the dichotomy: Complementarity of politics and administration in the past and future of public administration. Public Administration Review, 61(2), 176-183. google scholar
 • Svara, J. H., Braga, A., de Lancer, P., Massiah, M., Gilman, S., Ward, J., & Shields, W. (2015). Implementing the ASPA code of ethics: workbook and assessment guide, 1-26. https://www.aspanet.org/ASPADocs/ Membership/Ethics_Assessment_Guide.pdf (14.12.2021) google scholar
 • TÜİK (2020). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (03.01.2022) google scholar
 • TÜİK (2021) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210 (03.01.2022) google scholar
 • Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes, process, and trust of civil servants. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 745-760. google scholar
 • Van Ryzin, G. G. (2015). Service quality, administrative process, and citizens’ evaluation of local government in the US. Public Management Review, 17(3), 425-442. google scholar
 • Vigoda-Gadot, E. (2007). Citizens’ perceptions of politics and ethics in public administration: A five-year national study of their relationship to satisfaction with services, trust in governance, and voice orientations. Journal of Public Administration Research and Theory, 17(2), 285-305. google scholar
 • Walsh, K. (1991). Quality and public services. Public Administration, 69(4), 503-514. google scholar
 • Wisniewski, M. (2001). Using SERVQUAL to assess customer satisfaction with public sector services. Managing Service Quality, 11(6), 380-388. google scholar
 • Yılmaz, A., & Kılavuz, R. (2002). Türk kamu bürokrasisinin işlemsel sorunları üzerine notlar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 3(2), 17-31. google scholar
 • Yüksel, C. (2006). Kamu yönetiminde etik ve Türk kamu yönetiminde etik hakkında yeni yasal düzenlemeler. Journal of Istanbul University Law Faculty, 64(2), 167-211. google scholar
 • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kayacı, M. (2022). Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


AMA

Kayacı M. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2022;31(2):349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


ABNT

Kayacı, M. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 31, n. 2, p. 349-367, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kayacı, Müslüm,. 2022. “Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2: 349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


Chicago: Humanities Style

Kayacı, Müslüm,. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2 (Jul. 2024): 349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


Harvard: Australian Style

Kayacı, M 2022, 'Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, pp. 349-367, viewed 18 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


Harvard: Author-Date Style

Kayacı, M. (2022) ‘Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), pp. 349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278 (18 Jul. 2024).


MLA

Kayacı, Müslüm,. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 349-367. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278


Vancouver

Kayacı M. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 18 Jul. 2024 [cited 18 Jul. 2024];31(2):349-367. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278 doi: 10.26650/siyasal.2022.31.1069278


ISNAD

Kayacı, Müslüm. Vatandaşların Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Hizmet Kalitesi ve Kamu Kurumlarının Siyasallaşmasına Yönelik Algısı: Diyarbakır’da Bir Araştırma”. Siyasal: Journal of Political Sciences 31/2 (Jul. 2024): 349-367. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1069278ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.02.2022
Kabul28.10.2022
Çevrimiçi Yayınlanma08.11.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.