Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2021.30.877701   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.877701    Tam Metin (PDF)

Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri

İsmail Numan TelciTuba Öztürk Horoz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar pek çok noktada benzerliklere sahip olmakla birlikte bölgesel politikalarda önemli farklılıkları olan iki ülkedir. Bu farklılıklar arasında en belirgin olanı iki ülkenin bölgenin en geniş toplumsal tabana sahip hareketlerinden olan Müslüman Kardeşlere yönelik politikalarıdır. Müslüman Kardeşler hareketiyle olumlu ilişkileri bulunan Katar, bu politikayı bağımsızlığını kazandığı 1970’li yıllardan bu yana sürdürmektedir. Doha yönetiminin Müslüman Kardeşlere desteği özellikle 2011 yılındaki Arap devrimleri sonrasında artmıştır. Buna karşın BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri Müslüman Kardeşler hareketinin siyasi bir aktör olmasını engellemeye çalışmış ve hareketin Ortadoğu genelinde siyasi ve sosyal süreçlerden dışlanmasına yönelik politika yürütmüştür. Aralarındaki farklılıklar pratikte kapsamlı bir şekilde gözlemlenebilse de tarihsel arka planıyla ve ideolojik bağlamda yeterli derecede incelenmemiştir. Bu nedenle Katar ve BAE’nin Müslüman Kardeşlere yönelik politikasının dinamiklerini inceleyen çalışmaların literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışma söz konusu iki ülkenin Müslüman Kardeşler hareketine yönelik politikalarının neden farklılaştığını tarihsel bir perspektifle ele almaktadır. Katar ve BAE’nin Müslüman Kardeşler hareketine karşı politikalarının nasıl ve neden önemli farklılar gösterdiği, iki ülkenin harekete yönelik politikalarını şekillendiren temel dinamiklerin ne olduğu bu çalışmanın temel araştırma konusudur. 

DOI :10.26650/siyasal.2021.30.877701   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.877701    Tam Metin (PDF)

Competing Policies towards the Muslim Brotherhood in the Gulf: The Cases of Qatar and the United Arab Emirates

İsmail Numan TelciTuba Öztürk Horoz

The United Arab Emirates (UAE) and Qatar are similar in many aspects, including social structure, political life, and religious identity. However, there exists a considerable difference in their foreign policies toward one of the most important regional non-state actors, the Muslim Brotherhood. Since its independence in 1971, Qatar has developed strong relations with the Muslim Brotherhood organization. On the other hand, some of the Gulf countries, including the UAE, Saudi Arabia, and Bahrain, have remained skeptical toward having good relations with the movement. Particularly, after the Arab revolutions of 2011, the Emirati leadership pursued an anti-Muslim Brotherhood policy together with other regional allies. During this period, Qatar was under severe criticism as a consequence of its support for the Muslim Brotherhood movement. This distinction might be observed comprehensively in practice, yet it has not been adequately examined in a historical and ideological context. There is a lack of studies on the core determinants of Qatar and the UAE’s policy toward the Muslim Brotherhood. In light of this gap in literature, this work seeks to clarify why these two countries have such diverging policies toward the movement. Therefore, this study focuses on how the policies of Qatar and the UAE toward the Muslim Brotherhood diverged significantly, particularly in the past two decades.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akkaya, G. N. and Al Rantisi, M. (2015). Arap Baharı Sonrası Katar Dış Politikası ve Körfez Siyaseti. SETA Analysis, No.138. google scholar
 • Al Mansouri, M. (2012). Invitation of the Muslim Brotherhood in the UAE. Al Enteshar Al Araby Center. google scholar
 • Amir, O. (2017). Origin of Hostility; Why the Emirates spend so much money to fight Islamists?, Al Jazeera Arabic. google scholar
 • Alnogaidan, M. (2011). Muslim Brotherhood in the UAE, Propagation and Regression, the Muslim Brotherhood and Salafi People in the Gulf. Dubai: Al Mesbar Studies and Research Center, p. 75. google scholar
 • Al Otaybi, A. B. (2012). Brotherhood and Emirates, Gulf Policies Arabic. google scholar
 • Al Wahidi, A. (2012), Jasim Sultan: I chose the right people and chose to work in the human sciences, Al Arab Arabic. google scholar
 • Al Yadiwi, A. (2006). Why the Islah?. UAE: Emirates Center for Studies and Media (EMASC). google scholar
 • Almezaini, K. (2018). The Transformation of UAE Foreign Policy since 2011. In K. C. Ulrichsen (Ed.), The Changing Security Dynamics of the Persian Gulf. London: Hurst Publishers. pp. 191-203. google scholar
 • Arı, T. and Koç, E. (2014). The Analysis of the Paradoxical Relationship Between Government of Egypt and the Muslim Brotherhood: 1931-1970:1931-1970, Dumlupınar University Journal of Social Sciences Institute, Sayı: 42. Ekim. s. 225-231 google scholar
 • Cavusoglu, E. (2020). Assessing Terrorism as a Hegemonic Conception within the Context of Securitization. Middle Eastern Studies. 12-2. pp. 349-368. google scholar
 • Cherribi, S. (2017). Fridays of Range Al Jazeera, The Arab Spring, and Political Islam. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Cleveland, W. L. and Bunton, M. (2009). A History of The Modern Middle East. Oxford: Westview Press. google scholar
 • Commins, D. (2012). The Gulf States; A Modern History. New York: I.B. Tauris, pp.301-345. google scholar
 • Dihstelhoff, J., & Lohse, A. (2020). Political Islam as an Ordering Factor? The Reconfiguration of the Regional Order in the Middle East Since the “Arab Spring”. In P. O. Amour (Ed.), The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 29-59. google scholar
 • Freer, C. (2015). The Muslim Brotherhood in the Emirates: Anatomy of a crackdown. Middle East Eye. google scholar
 • Freer, C. (2018). Rentier Islamism. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Hakala, P. (2012). Opposition in the United Arab Emirates, European Parliament. European Parliament, Quick Policy Insight. google scholar
 • Kamrava, M. (2013). Qatar Small State, Big Politics. New York: Cornell University Press. google scholar
 • Kerr, S. (2012). UAE Islamist detained in ruler’s palace. Financial Times. 25 April. google scholar
 • Kerr, S., & Khalaf, R. (2012). Dubai police chief slams Brotherhood. Financial Times. 27 March. google scholar
 • Khatib, L. (2013). Qatar’s foreign policy: the limits of pragmatism. International Affairs. 89(2). 417-431. google scholar
 • Khlebnikov, A. (2015). The new ideological threats to the GCC: implication for the Qatari-Saudi rivalry. Strategic Assessment. 17(4). 17-28. google scholar
 • Kirkpatrick, D. D. (2015). Recordings Suggest Emirates and Egyptian Military Pushed Ousting of Morsi. The New York Times. google scholar
 • Lynch, M. (2016). The New Arab Wars Uprisings and Anarchy in the Middle East. New York: Public Affairs. google scholar
 • Mason, R. (2018). Breaking the mold of small state classification? The broadening influence of United Arab Emirates foreign policy through effective military and bandwagoning strategies. Canadian Foreign Policy Journal, 24(1), 95-112. google scholar
 • Miller, R. (2016). Desert Kingdoms to Global Powers: The Rise of the Arab Gulf. New Haven. CT: Yale University Press. google scholar
 • Milton-Edwars, B. (2016). The Arab Spring and its Future Face. London: Routledge. google scholar
 • Obaid, N. (2020). The Failure of the Muslim Brotherhood in the Arab World. California: Praeger. google scholar
 • Pargeter, A. (2016). Return To The Shadows The Muslim Brotherhood and An-Nahda since the Arab Spring. London: Saqi Books. google scholar
 • Pargeter, A. (2013). The Muslim Brotherhood From Opposition to Power. London: Saqi Books. google scholar
 • Roberts, D. (2014). Qatar and the Brotherhood; Pragmatism or Preference?. Middle East Policy. Vol. XXI, No. 3, Fall. google scholar
 • Roberts, D. (2017). Qatar and the UAE: Exploring Divergent Responses to the Arab Spring. The Middle East Journal, 71(4), 544-562. google scholar
 • Rouleau, E. (2002). Trouble in the Kingdom. Foreign Affairs. 81(4). 75-89. google scholar
 • Telci, İ. N. (2017). Mısır: Devrim ve Karşı Devrim. İstanbul: SETA Publications. google scholar
 • Telci, İ. N. and Horoz, T. Ö. (2018). Military Bases in the Foreign Policy of the United Arab Emirates. Insight Turkey. Vol. 20. No. 2., p. 143-165. google scholar
 • Telci, İ. N. and Rakipoğlu, M. (2018). Suudi Arabistan’ın Müslüman Kardeşler Politikası: 1932-2016. Akademik İncelemeler Dergisi. Vol. 13. No. 1. p. 137-168. google scholar
 • Trager, E. (2017). The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis. The Washington Institute. google scholar
 • Ulrichsen, K. C. (2012). Small states with a big role: Qatar and the United Arab Emirates in the Arab Spring. Durham: Durham University. google scholar
 • Ulrichsen, K. C. (2017). The United Arab Emirates Power, Politics, and Policymaking. New York: Routledge. google scholar
 • Warren, H. D. (2017). Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitic, It has a Long, Personal History, Al Maidan. google scholar
 • Warren, H. D. (2021). Rivals in the Gulf; Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah, and the Qatar-UAE Contest Over the Arab Spring and the Gulf Crisis, London: Routledge. google scholar
 • Wickham, C.R. (2013). The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist Movement. Princeton: Princeton University Press. google scholar
 • Wintour, P. (2017). Qatar Given 10 Days to Meet 13 Sweeping Demands by Saudi Arabia, The Guardian. google scholar
 • Zollner, B. (2007). “Prison Talk: The Muslim Brotherhood’s Internal Struggle during Gamal Abdel Nasser’s Persecution, 1954 to 1971”. International Journal of Middle East Studies, 39: 3. pp. 411-433. google scholar
 • Zollner, B. (2009). The Muslim Brotherhood Hasan Al Hudaybi and Ideology, New York: Routledge. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Telci, İ.N., & Öztürk Horoz, T. (2021). Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), 243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


AMA

Telci İ N, Öztürk Horoz T. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2021;30(2):243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


ABNT

Telci, İ.N.; Öztürk Horoz, T. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 243-260, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Telci, İsmail Numan, and Tuba Öztürk Horoz. 2021. “Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2: 243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


Chicago: Humanities Style

Telci, İsmail Numan, and Tuba Öztürk Horoz. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2 (Sep. 2022): 243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


Harvard: Australian Style

Telci, İN & Öztürk Horoz, T 2021, 'Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, pp. 243-260, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


Harvard: Author-Date Style

Telci, İ.N. and Öztürk Horoz, T. (2021) ‘Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), pp. 243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701 (28 Sep. 2022).


MLA

Telci, İsmail Numan, and Tuba Öztürk Horoz. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, 2021, pp. 243-260. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701


Vancouver

Telci İN, Öztürk Horoz T. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];30(2):243-260. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701 doi: 10.26650/siyasal.2021.30.877701


ISNAD

Telci, İsmailNuman - Öztürk Horoz, Tuba. Körfez’de Müslüman Kardeşler’e Karşı Çatışan Politikalar: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örnekleri”. Siyasal: Journal of Political Sciences 30/2 (Sep. 2022): 243-260. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.877701ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim09.02.2021
Kabul20.07.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.