Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/siyasal.2021.30.899160   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.899160    Tam Metin (PDF)

Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları

Pelin SönmezÖzgür Ünal Eriş

Bu çalışmanın temel amacı Soğuk Savaş sonrasında önem kazanan ve 2015 yılında en yüksek noktasına varmadan önce gündeme gelen göç konusunu “inşa edilmiş” sosyal güvensizlik tehdidi olarak sunmaktır. Çalışma devam etmekte olan mülteci krizinden hareketle, güvenlikleştirme teorisini Türkiye’de yaşamakta olan Suriyeli yerleşimci bir örneklem grup ile derinlemesine mülakatlar yoluyla araştırmış ve bu grubun Türkiye’yi seçme nedenlerinin Avrupa’ya ilişkin kültürel güvensizlik algılarıyla ilgili olup olmadığını tespit etmeye çalışmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen mülakatlar Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde yürütülmüş ve Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu Gaziantep, Antakya ve İstanbul illerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda güvenlikleştirme teorisi ve Türkiye’de gerçekleştirilen mülakatlar arasındaki bağın, Avrupa Birliği’nin (AB) kültürel manada homojen bir toplum yaratma çabası ve bu homojenliğe müdahale eden her türlü farklılığın bir tehdit olarak görülebilmesi durumunu akılda tutarak, Suriyeli mültecilerdeki bilincin açığa çıkması için bir ışık tutmasına çalışılmıştır. 

DOI :10.26650/siyasal.2021.30.899160   IUP :10.26650/siyasal.2021.30.899160    Tam Metin (PDF)

Securitisation of Migration Revisited: European Union Policies Through the Lens of Syrian Refugees Living in Turkey

Pelin SönmezÖzgür Ünal Eriş

The main aim of this study is to present migration as a ‘constructed’ societal insecurity threat that became substantial after the Cold War before peaking in 2015. This study applies securitization theory to the ongoing refugee crisis through in-depth interviews with a sample of Syrian settlers in Turkey to determine whether their reasons for choosing to stay in Turkey are linked to their perceptions of cultural insecurity in Europe. The interviews were made in November and December 2019 in Gaziantep, Antakya and İstanbul where most of the Syrian refugees are located. In that sense, the link between the securitisation theory and the interviews made in Turkey attempts to shed light on the awareness of Syrian refugees regarding the fact that the European Union (EU) has tried to create a culturally homogenous society and any kind of difference interfering in this homogeneity can be seen as a threat.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Adler, E., & Barnett, M. (1998). Security Communities. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Balzacq, T. (2008). The Policy tools of securitization: information exchange, EU foreign and interior policies. Journal of Common Market Studies, 46(1), 75-100. google scholar
 • Bartoszewicz, M. K. (2015). 50 Shades of radicalism: an analysis of contemporary radical parties in Europe. International Studies Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 17(1), 27-41. google scholar
 • Bigo, D. (2002). Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Uneasy. Alternatives, 27(1), 63-92. google scholar
 • Booth, K. (1999). Nuclearism, human rights and constructions of security, part 2. The International Journal of Human Rights, 3(3). google scholar
 • Booth, K. (2004). Realities of Security: Editor’s Introduction. International Relations, 18(5). google scholar
 • Carrera, S., & Guild, E. (2010). Joint operation RABIT 2010 FRONTEX assistance to Greece’s border with Turkey: revealing the deficiencies of Europe’s Dublin Asylum System. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe. google scholar
 • Dennison, S., & Pardijs, D. (2016). The world according to Europe’s insurgent parties: Putin, migration, and people power. European Council on Foreign Relations. google scholar
 • European Commission. (2015). A European Agenda on Migration. Communication from TheCommission of the European Parliament, The European Council and The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions,240 Final, 13 May. Brussels. google scholar
 • European Commission. (2016). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, 272 Final, 4 May. Brussels. google scholar
 • European Commission. (2018). Progress Report on The Implementation of the European Agenda on Migration. Communication from The Commission to the European Parliament, The European Council and The Council, 250 Final, 14 March. Brussels. google scholar
 • European Commission. (2019). Progress Report on The Implementation of the European Agenda on Migration. Communication from the Commission to The European Parliament, The European Council and The Council, 126 Final, 6 March. Brussels. google scholar
 • Derrida, J. (1992). The Other Heading: Reflections on Today’s Europe, Translated by Pascale Anne Brault and Michael B. Naas. Bloomington: Indiana University Press. google scholar
 • Deutsch, K. (1957). Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience. Princeton University Press. google scholar
 • Deutsche W. (2019). Germany needs immigrants to stay competitive: economist. google scholar
 • Available at: www.dw.com/en/germany-needs-immigrants-to-stay-competitive-economist/a-51158216 (accessed: 1 December 2020). google scholar
 • Howell, A., & Richter-Montpetit, M. (2020). Is securitization theory racist? Civilizationism, methodological whiteness, and anti-black thought in the Copenhagen School, Security Dialogue, 51(1), 3-22. google scholar
 • Huysmans, J. (1995). Migrants as a security problem: dangers of “securitizing” societal issues. In Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Exclusion, edited by Robert Miles and Dietrich Thraenhart, 53-72. London: Pinter. google scholar
 • Huysmans, J. (2000). The European Union and the securitization of migration. Journal of Common, Market Studies, 38(5), 751-77. google scholar
 • Ibryamova, N. (2002). Migration from Central and Eastern Europe and societal security in the European Union. Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, (2), 1. google scholar
 • Kaya, A., & Tecmen, A. (2019). Europe versus Islam: Right-wing populist discourse and the construction of a civilizational identity. Review of Faith and International Affairs,17(1), 49-64. google scholar
 • Killias, M. (2011). Immigration and crime: The European experience. Research Report Background paper EU-US Immigration Systems 2011/19. google scholar
 • Langwald, K. (2021). Multidisciplinary Approaches to Security: The Paris School and Ontological Security Available at https://www.e-ir.info/2021/07/13/multidisciplinary-approaches-to-security-the-paris-school-and-ontological-security (accessed: 5 August 2021) google scholar
 • Leonard, S. (2010). EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices. European Security, 19(2), 231-254. google scholar
 • Mandacı, N.,& Özerim, G. (2013). Uluslararasıgöçlerinbirgüvenlikkonusunadönüşümü: google scholar
 • Avrupa’daradikalsağpartilervegöçüngüvenlikleştirilmesi. Uluslararasıİlişkiler10(39): 105-130. google scholar
 • Neal, W. A. (2009). Securitization and risk at the EU border: The origins of FRONTEX. Journal of Common Market Studies, 47(2), 333-356. google scholar
 • Neimann, A., & Natascha, Z. (2018). EU refugee policies and politics in times of crisis: theoretical and empirical perspectives. Journal of Common Market Studies, 56(1), 3-22. google scholar
 • Stivachtis, Y. (2008). Civilization and international Society: The case of European Union expansion. Contemporary Politics, 14(1), 71-89. google scholar
 • Wouter, VDB.D’Amato, G.Ruedin, D. and Berkhout, J. (2015). The Politicisation of Migration. London: Routledge. google scholar
 • Waever, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In: Lipschutz RD (eds) On Security. Columbia: Columbia University Press, pp.46-87. google scholar
 • Waever, O.Buzan, B. and Wilde, J.D. (1998).Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Sönmez, P., & Eriş, Ö.Ü. (2021). Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları. Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), 225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


AMA

Sönmez P, Eriş Ö Ü. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2021;30(2):225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


ABNT

Sönmez, P.; Eriş, Ö.Ü. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 225-241, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Sönmez, Pelin, and Özgür Ünal Eriş. 2021. “Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2: 225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


Chicago: Humanities Style

Sönmez, Pelin, and Özgür Ünal Eriş. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları.” Siyasal: Journal of Political Sciences 30, no. 2 (Sep. 2022): 225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


Harvard: Australian Style

Sönmez, P & Eriş, ÖÜ 2021, 'Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, pp. 225-241, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


Harvard: Author-Date Style

Sönmez, P. and Eriş, Ö.Ü. (2021) ‘Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 30(2), pp. 225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160 (28 Sep. 2022).


MLA

Sönmez, Pelin, and Özgür Ünal Eriş. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 30, no. 2, 2021, pp. 225-241. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160


Vancouver

Sönmez P, Eriş ÖÜ. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];30(2):225-241. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160 doi: 10.26650/siyasal.2021.30.899160


ISNAD

Sönmez, Pelin - Eriş, ÖzgürÜnal. Göçün Güvenlikleştirilmesine Yeni Bir Bakış: Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Gözünden Avrupa Birliği Politikaları”. Siyasal: Journal of Political Sciences 30/2 (Sep. 2022): 225-241. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.899160ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.03.2021
Kabul01.09.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.10.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.