CİLT 32, SAYI 1, 2023


Sayı Türü

Special

Editör(ler)Mustafa Çağatay Aslan


CİLT 32, SAYI 2, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Esra Nemli Çalışkan


CİLT 32, SAYI 1, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Esra Nemli Çalışkan
METRİKLER


7
62
639
639

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.