Araştırma Makalesi


RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829)

Mahir Aydın

Türk-Rus ilişkilerinin genel çizgisi, Moskova Knezliği’nin Çarlık Rusya oluşu ve yeni topraklar kazanarak gelişmesi ile doğru orantılıdır. Türkler için; başlangıçta uzaktan algılanan bu gelişim, daha sonra sınır dokunuşuna varan ve sonrasında, onu da aşan dönemlerden geçer. Bu dönemler, dört ayrı süreçtir. Bunlar, iki imparatorluk arasındaki sınırın, doğrudan yapısal özelliğini de oluşturur. Bunlar: a) Uzaklık Süreci (1473), b) Uyarı Süreci (1615), c) Çatlama Süreci (1696) ve d) Dağılma Süreci (1768)’dir. Bunların son ikisi, Rusya ile doğrudan ilgilidir. Ancak, gerek konuya giriş özelliğinde olması ve gerekse sonraki dönemleri etkileri açısından, ilk iki sürece de değinmek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: RusyaTürkiye

The Notion of a Border Between Russia And Turkey

Mahir Aydın

After the creation and expansion of Imperial Russia, the relationship between Turks and Russians increased in parallel. Although Turks did not take into account Russia’s development, the Russian Empire was the predominant power in the region. The evolution of the relationship between Romanov Russia and the Ottoman Empire can be categorized in four steps. 1) Stability (1473). 2) Awakening (1615). 3) Conflict (1696). 4) Disintegration (1768). The last two of these steps are directly related to Imperial Russia’s behavior. However, the first two steps have also been evaluated because those two steps help us to comprehend the latter events.

Anahtar Kelimeler: RussiaTurkey

PDF Görünüm

Referanslar

 • Arşiv Kaynakları google scholar
 • Vidin Sicil Defteri, nr. 37. google scholar
 • Kitap ve Makaleler google scholar
 • Ahmed Cavid, Hadika-i Vekayi, (haz. Adnan Baycar), Ankara 1998, s. 120. google scholar
 • Beydilli, Kemal, “Karadeniz’in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve Miri Ticaret Teşebbüsü”, Belleten (1991), LV/214, s. 687-755. google scholar
 • Cabi Ömer Efendi, Cabi Tarihi, (haz. Mehmet Ali Beyhan), Ankara 2003, s. 122. Cevdet Paşa, Tarih, İstanbul 1309, C. III, s. 125. google scholar
 • Demir, Uğur, “Muhayyel Bir Kırım Tarihçisi Kefevi İbrahim Efendi ve Humbaracı Ahmed Paşa’nın Rusya’ya Dair Raporu”, Türkiyat Mecmuası, C. XXIV, s. 31. google scholar
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, (haz. Komisyon), İstanbul 2003, C. VII, s. 200. google scholar
 • Giese, Friedrich, Die Altosmanischen Anonymen Chroniken Text, Breslau 1922, I, 177. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Ankara 1987, s. 253. google scholar
 • Pritsak, Omeljan, “İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648)”, (çev. Kemal Beydilli), İlmi Araştırmalar 7, İstanbul 1999, s. 256. google scholar
 • Şen, Muhammet, “Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Prekop Zaferi (1689)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Yaz 2012), C. XII, S. 1, s. 507. google scholar
 • Şirvanlı Fatih Efendi, Gülzar-ı Fütuhat, (haz. Mehmet Ali Beyhan), İstanbul 2001, s. 66. Toprak, google scholar
 • Seydi Vakkas, Nuri Tarihi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (2011), s. 465. google scholar
 • Turan, Ahmet Nezihi, “Kölelik: Bahçesaray Köleleri (17. ve 18. Yüzyıllar), Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (Kış 2009), S. 48, s. 241-254. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aydın, M. (2017). RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(31), 11-21. https://doi.org/null


AMA

Aydın M. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2017;0(31):11-21. https://doi.org/null


ABNT

Aydın, M. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 31, p. 11-21, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Aydın, Mahir,. 2017. “RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 31: 11-21. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Aydın, Mahir,. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 31 (Mar. 2024): 11-21. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Aydın, M 2017, 'RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829)', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 31, pp. 11-21, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Aydın, M. (2017) ‘RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829)’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(31), pp. 11-21. https://doi.org/null (3 Mar. 2024).


MLA

Aydın, Mahir,. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 31, 2017, pp. 11-21. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Aydın M. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(31):11-21. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Aydın, Mahir. RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829)”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/31 (Mar. 2024): 11-21. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma30.06.2017

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.