Araştırma Makalesi


THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE

Maja Jakimovska TošićValentina Mironska Hristovska

Evliya Çelebi’s travelogues are one of the main sources of literary accounts of the urban concept of medieval Macedonian cities under the rule of the Ottoman Empire. Drawing conclusions from his observations this paper analyses how the cities have gradually become mutual cultural spaces to a wide range of people with differing backgrounds. Çelebi writes about these cultural spaces, in particular about the bridges and bazaars as focal points of urban life. In this context, cities can be perceived as places of tolerance where the old and the new are interwoven leading to a mutual cultural recognition between various ethnicities and religions.

Osmanlı Kültüründe Makedon Şehirlerinin Kent Kavramı

Maja Jakimovska TošićValentina Mironska Hristovska

Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki, Ortaçağ Makedonyası şehirlerinin kent kavramı için edebi temel kaynaklardan biri Evliya Çelebinin seyahatnamesidir. Seyyahın gözlemlerinden sonuçlar çıkartılan makalede, şehirlerin farklı geçmişlere sahip insanlar için nasıl ortak bir kültürel yer olduğunu analiz edilir. Çelebi, bu kültürel mekanlar hakkında, özellikle kentsel yaşamın odak noktaları olan köprüler ve pazarlar hakkında yazar. Bu bağlamda, şehirler, eski ve yeninin iç içe geçtiği, çeşitli etnik kökenlerle, dinler arasında karşılıklı kültürel bir tanımaya yol açan, bir hoşgörü yeri olarak algılanabilir. 


PDF Görünüm

Referanslar

  • Atkinson, David; Jackson, Peter; Sibley, David & Washbourne, Neil, (ur.), Kulturna geografija: krutički rječnik ključnih pojmova [Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts], Zagreb 2008. google scholar
  • Berk, Piter, Osnovi kulturne istorije, [What is Cultural History?], Beograd: CLIO, 2010. google scholar
  • Dogo, Marko & Pitasio, Armando, (ur.), Gradovi Balkana, Gradovi Evrope [Cities of the Balkans, Cities of Europe], Beograd: CLIO, 2018. google scholar
  • Jakimovska-Tošić, Maja, Makedonska knizevnost vo XV vek [Macedonian Literature in the XVth century ], Skopje: Institut za makedonska literatura, 2002. Mantran, Rober, (ed.), Istorija Osmanskog Carstva [History of the Ottoman Empire]. CLIO 2002. google scholar
  • Mironska-Hristovska, Valentina, Prosvetitelstvoto vo Makedonija [Enlightenment in Macedonia], Institut za makedonska literatura, Skopje 2005. google scholar
  • Palaret, Majkl, Balkanski ekonomii (1800-1914) [Balkan Economies (18001914)], Skopje: Ars studio, 2015. google scholar
  • Stojanovski, Aleksandar, Makedonija vo turskoto srednovekovie [Macedonia in the Ottoman Middle Ages], Skopje: Kultura, 1989. google scholar
  • Čelebi, Evlija, „Odlomci o jugoslovenskim zemjama“, Putopisi [“Excerpts from Countries of Yugoslavia” Travelogues], preveo, uvod i komentar Hazim Šabanović, Sarajevo, Svjetlost, 1967. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Tošić, M.J., & Hristovska, V.M. (2017). THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(32), 1-10. https://doi.org/null


AMA

Tošić M J, Hristovska V M. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2017;0(32):1-10. https://doi.org/null


ABNT

Tošić, M.J.; Hristovska, V.M. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 32, p. 1-10, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Tošić, Maja Jakimovska, and Valentina Mironska Hristovska. 2017. “THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 32: 1-10. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Tošić, Maja Jakimovska, and Valentina Mironska Hristovska. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 32 (May. 2022): 1-10. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Tošić, MJ & Hristovska, VM 2017, 'THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 32, pp. 1-10, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Tošić, M.J. and Hristovska, V.M. (2017) ‘THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(32), pp. 1-10. https://doi.org/null (26 May. 2022).


MLA

Tošić, Maja Jakimovska, and Valentina Mironska Hristovska. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 32, 2017, pp. 1-10. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Tošić MJ, Hristovska VM. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];0(32):1-10. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Tošić, MajaJakimovska - Hristovska, ValentinaMironska. THE URBAN CONCEPT OF MACEDONIAN CITIES WITHIN THE OTTOMAN CULTURE”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/32 (May. 2022): 1-10. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2017

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.